settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego w ewangelizacji wspomina się o „przyjęciu Chrystusa”, skoro nie ma o tym w Biblii?

Odpowiedź


Od czasów Nowego Testamentu chrześcijanie dostrzegli potrzebę wymyślania nowych terminów, aby uprościć lub wyjaśnić różne doktryny. Odwołujemy się do Trójcy Świętej i protoewangelii, chociaż żaden z tych terminów nie występuje w Biblii. Chociaż „przyjęcie Chrystusa” nie jest wyrażeniem występującym w Biblii, ma ono biblijne podstawy, podobnie jak Trójca.

Jezus i Jego naśladowcy często nazywali zbawienie i następujące po nim zamieszkanie Ducha Świętego "darem." Na przykład, Jezus powiedział kobiecie przy studni, "Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: Daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go, i dałby ci wody żywej" (Ew. Jana 4.10). Paweł powiedział, "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" (Rzymian 6.23).

Z definicji dar nie jest wymuszony- ale musi być przyjęty. Dar może być odrzucony. Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie, "świadczy [On] o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę" (Ew. Jana 3.32-33). Słowo przyjął jest tutaj tłumaczeniem tego samego słowa greckiego przetłumaczonego jako "wziąć" w Ks. Objawienia 22.17: "A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota." „Wziąć”, „przyjąć”, „otrzymać”- oto, co mamy zrobić z wolnym darem Bożym. Zbawienie jest oferowane, ale musimy je przyjąć, aby otrzymać dar. Skoro czynimy to poprzez ćwiczenie wiary w Chrystusa, wyrażenie "przyjąć Chrystusa" jest po prostu skrótem mówienia "zaufaj Chrystusowi i przyjmij Jego zbawienie."

Celem używania terminów "przyjęcia Chrystusa" jest skuteczniejsze przekazywanie prawdy komuś, kto ma ograniczone zrozumienie biblijne. Tak długo jak termin jest teologicznie poprawny i pomaga w zrozumieniu, nie musi być częścią słownictwa biblijnego. Jeśli podczas ewangelizacji, określony termin wywołuje nieporozumienie, to dobrze jest zaprzestać używania mylącego terminu i cierpliwie wyjaśniać prawdę z Pisma Świętego. Chociaż wyrażenie "przyjąć Chrystusa" nie pojawia się w Biblii, kontekst przyjmowania daru występuje, i to wyrażenie zdaje się dobrze współdziałać w większości kontekstów ewangelizacyjnych.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego w ewangelizacji wspomina się o „przyjęciu Chrystusa”, skoro nie ma o tym w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries