settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego tak ważne jest posiadanie osobistych przekonań?

Odpowiedź


Osoba z osobistymi przekonaniami jest przekonana, że coś jest prawdą i opiera się na podstawowych zasadach, bez względu na sytuację i niezależnie od konsekwencji. Osobiste przekonania odsłaniają wiele na temat tego kim jest dana osoba.

Posiadanie osobistych przekonań jest ważne, aby uchronić nas przed uleganiem opiniom innych lub automatycznemu ich powielaniu. Ktoś bez osobistych przekonań będzie niepewny, niezdecydowany i łatwo sprowadzony na manowce. Gdy tłum mówi, "Nie bądźmy posłuszni Bogu", potrzeba kogoś z osobistymi przekonaniami, aby się sprzeciwił i powiedział "Nie." Szadrach, Meszach i Abed- Nego mieli osobiste przekonania wobec kultu fałszywych bożków i utrzymywali swoją pozycję przeciwko babilońskiemu nakazowi, stojąc niewzruszenie nawet w obliczu gniewu króla (Ks. Daniela 3).

Każdy ma opinie i preferencje, ale osoba z przekonaniami nie formuje swoich poglądów w oparciu o egoistyczne pragnienia czy dla egoistycznego zysku. Osoba z osobistymi przekonaniami przemyślała i żyje zgodnie z celem. Takie osoby są pewne tego w co wierzą i są przekonane co do rzeczy, które są najważniejsze. Apostoł Paweł opisuje wierzących, którzy osiągną swoją dojrzałość duchową: "abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu" (Efezjan 4.14). Częścią dojrzałości jest posiadanie mocnych osobistych przekonań, aby rozpoznać i wytrzymać fałszywe nauki dnia.

Osobiste przekonania powinny być formowane przy użyciu Biblii jako standardu. To co Biblia pochwala, powinniśmy pochwalać swoimi osobistymi przekonaniami. Odnośnie rzeczy, których Biblia zabrania, powinniśmy mieć zgodne z tym własne przekonania. W ten sposób Słowo Boże informuje nasze sumienie i jest światłem dla naszej ścieżki (Psalm 119.105). Osobiste przekonania nigdy nie powinny opierać się wyłącznie na tym co "czujemy" odnośnie jakiejś kwestii: "Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi; kto mądrze postępuje, jest bezpieczny" (Ks. Przyp. Salomona 28.26).

Oczywiście, Biblia nie rozprawia się bezpośrednio z każdą sytuacją. Formułowanie osobistych przekonań odnośnie kwestii niewspomnianych w Piśmie Świętym wymaga od nas szukania wskazówek w Słowie (2 Tymoteusza 3.16-17; Jakuba 1.5). Biblia nie wspomina aborcji jako takiej, ale mówi dokładnie o kwestiach takich jak morderstwo czy ochrona niewinnych. Gdy studiujemy i podporządkowujemy się Słowu Bożemu, uczymy się tego co Bóg mówi, że jest dobre lub złe (Hebrajczyków 5.14). Gdy wzrastamy w mądrości i rozróżnianiu, nasze osobiste przekonania będą spójne z tymi rzeczami, które są doskonałe w oczach Boga (Filipian 1.9-11; Rzymian 12.1-2).

Skoro mówimy o osobistych przekonaniach, istnieją niektóre kwestie w których niektórzy wierzący mogą mieć odmienne przekonania. Nie wszystkie kwestie są białe lub czarne, i nie wszystkie kwestie można wywieść z biblijnych wytycznych. W takich przypadkach, musimy pozwolić, aby rządziło prawo miłości. Paweł mówi nam, aby się nie kłócić "nie wdając się w ocenę jego poglądów" (Rzymian 14.1) takich jak jedzenie określonego pokarmu czy uznawanie jednego dnia świętszym od innych. Powinniśmy mieć osobiste przekonania: "niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu" (werset 5), ale powinniśmy także pozostawić miejsce dla przekonań innych: "Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? [...] Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu" (werset 4 i 6).

Osobiste przekonania są ważne, ponieważ pomagają nam stać pewnie gdy ten świat jest niepewny i zmienny. Potrzebujemy więcej mężczyzn i kobiet z "kręgosłupem moralnym" w tym otaczającym nas chaosie. Osobiste przekonania trzymają nas w pionie i przypominają nam to co jest najważniejsze. Pomagają nam znieść pokusę bez kompromisu. Udoskonalają i udowadniają naszą wiarę.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego tak ważne jest posiadanie osobistych przekonań?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries