settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że "życiem jest Chrystus" (Filipian 1.21)?

Odpowiedź


Filipian 1.21 mówi, "Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem." Większość ludzi skupia się na drugiej części tego wersetu, "a śmierć zyskiem" i rozważa radość związaną z niebem. Ale nie powinniśmy pomijać tego, co stoi przedtem. Nie można przecenić znaczenia wyrażenia "życiem jest Chrystus."

W tym stwierdzeniu, apostoł Paweł mówi, że wszystkim czym próbował się stać, wszystkim czym jest i wszystkim czego wyczekuje, aby się stać wskazuje na Chrystusa. Od czasu nawrócenia Pawła aż do jego męczeńskiej śmierci, każdy ruch jaki wykonał służył rozprzestrzenianiu wiedzy, ewangelii i kościoła Chrystusa. Jedynym celem Pawła było przyniesienie chwały Jezusowi.

"Życiem jest Chrystus" oznacza to ogłaszanie ewangelii Chrystusa. Paweł zwiastował w synagogach; głosił nad rzekami; głosił jako więzień, głosił jako apostoł; głosił jako wytwórca namiotów. Jego przesłanie było stałe: głosić "tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego" (1 Koryntian 2.2). Zaniósł przesłanie o ofierze Chrystusa królom, żołnierzom, urzędnikom, kapłanom, filozofom, Żydom, poganom, mężczyznom i kobietom. On głosił dosłownie każdemu, kto chciał słuchać.

"Życiem jest Chrystus" oznacza to, że odzwierciedlamy przykład Chrystusa. Wszystko co Jezus zrobił i powiedział, to było tym co Paweł chciał zrobić i powiedzieć. Kościół skorzystał z jego boskiego przykładu: "Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa" (1 Koryntian 11.1). Co zrobiłby Jezus? To jest to, co my chcielibyśmy robić.

"Życiem jest Chrystus" oznacza to, że dążymy do poznania Chrystusa. Chcemy każdego dnia coraz lepiej znać Chrystusa. Nie tylko określone fakty na temat Chrystusa, ale samego Chrystusa. "Tak więc pragnę usilnie poznać Chrystusa, [by zrozumieć] moc Jego zmartwychwstania, mieć udział w Jego cierpieniach, stać się podobnym do Niego przez uczestniczenie w Jego śmierci i mieć nadzieję powrotu z martwych do życia" (Filipian 3.10-11; tłum. Biblia Warszawsko- Praska).

"Życiem jest Chrystus" oznacza, że jesteśmy gotowi zrezygnować ze wszystkiego, co uniemożliwia nam posiadanie Chrystusa. Świadectwo Pawła w tym aspekcie: "Lecz wszystko to, tak kiedyś cenne dla mnie, teraz, ze względu na Chrystusa, zapisuję na straty. Zresztą wszystko inne również w porównaniu z wartością, jaką przedstawia dla mnie możność poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego uważam za stratę. Dla Chrystusa wyzbyłem się [dobrowolnie] wszystkiego i wszystko przedstawia dla mnie wartość nie większą niż zwykłe śmieci. Cenię sobie jedynie to, bym mógł pozyskać Chrystusa" (Filipian 3.7-8; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Trzymamy się obietnicy naszego Pana z Ew. Marka 10.29-30, że nasze ofiary dla Jezusa będą spłacone stukrotnie.

"Życiem jest Chrystus" oznacza, że Chrystus jest naszym skupieniem, naszym celem i naszym głównym pragnieniem. Chrystus jest centralnym punktem naszych myśli, naszego serca, ciała i duszy. Wszystko co robimy, robimy dla chwały Chrystusa. Gdy "biegniemy wytrwale w wyścigu", odkładamy na bok grzech i światowe rozproszenia "patrząc na Jezusa" (Hebrajczyków 12.1-2). On jest naszym życiem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że "życiem jest Chrystus" (Filipian 1.21)?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries