settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę osiągnąć pasję dla Jezusa?

Odpowiedź


To pytanie doskonale wpisuje się w Boże największe przykazanie, spisane w 5 Ks. Mojżeszowej 6.4-5, aby kochać naszego Boga całym sobą. Oto kilka wskazówek z Pisma Świętego odnośnie tego jak to zrobić:

1) Nie trzeba mówić, że nie możemy kochać kogoś jeśli go nie znamy. Poznanie Boga i tego, co dla nas uczynił. Zanim pojawia się nakaz, aby kochać Boga w 5 Ks. Mojżeszowej 6.5, pojawia się stwierdzenie, "Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!" Jeden aspekt tego stwierdzenia dotyczy tego, że On jest unikalny i im bardziej poznajemy to jaki On jest, tym łatwiej jest nam kochać go całym sobą. To również dotyczy tego, by poznawać to, co dla nas zrobił. Ponownie, zanim pojawia się pierwszy nakaz w 2 Ks. Mojżeszowej 20.3, Bóg stwierdza co uczynił dla Izraela wyprowadzając ich z niewoli egipskiej. Podobnie, w Rzymian 12.1-2, nakaz, aby składać nasze życie jako żywą ofiarę poprzedzone jest to słowem — „z tego powodu"- słowo to miało przypominać nam o wszystkich przejawach miłosierdzia Bożego wobec nas zapisanych w poprzednich rozdziałach.

Aby wzrastać w miłości do Boga, człowiek potrzebuje go poznać. Objawił się nam w naturze (Rzymian 1), a jeszcze bardziej poprzez swoje Słowo. Potrzebujemy uczynić studiowanie Biblii naszym stałym nawykiem- taką samą część naszego życia jak codzienne jedzenie. Dobrze jest pamiętać, że Biblia jest czymś więcej aniżeli jakąś książką; to jest prawdziwie list miłosny Boga do nas, odsłaniający jego miłość wobec nas przez wieki, szczególnie przez służbę Jezusa Chrystusa, jego Syna. Musimy czytać Biblię jako list od niego, prosząc Ducha Świętego, aby przemawiał do naszych serc odnośnie tego, co chciałby, abyśmy czerpali z niego dzisiejszego dnia. Zapamiętywanie ważnych wersetów i fragmentów jest również ważne, podobnie jak myślenie o sposobach zastosowania tego, czego się uczymy (Ks. Jozuego 1.8).

2) Naśladowanie przykładu Jezusa w wytrwałej i konsekwentnej modlitwie. Gdy rozważamy życie Jezusa jak również Daniela i innych, którzy mieli pasję dla Boga, odkrywamy, że modlitwa była niezbędnym składnikiem ich relacji z Bogiem (nawet pobieżne czytanie Ewangelii i Ks. Daniela to ukazują). Podobnie jak ze studiowaniem Biblii, modlitwa- szczera i otwarta komunikacja z Bogiem- jest niezbędna. Nie możesz sobie wyobrazić wzrostu miłości kobiety i mężczyzny bez komunikowania się, tak też modlitwa nie może być zaniedbana a owocem jest to, że czyjaś miłość do Boga oziębnie. Modlitwa jest częścią zbroi przeciwko naszym największym wrogom (Efezjan 6.18). Możemy mieć pragnienie, aby kochać Boga, ale upadniemy w naszym wzroście duchowym bez modlitwy (Ew. Mateusza 26.41).

3) Chodźcie TERAZ blisko niego. Daniel i jego trzech przyjaciół wybrało posłuszeństwo Bogu i odrzuciło pójście na kompromis nawet w kwestii jedzenia, które mieli spożywać (Ks. Daniela 1). Inni, którzy zostali przyprowadzeni z Judy do Babilonu jako więźniowie wraz z nimi ukryli się i nigdy nie ma już żadnej wzmianki o nich. Gdy żydowscy jeńcy wojenni doświadczyli znacznie większych wyzwań wobec swoich przekonań, to jedynie nieliczni pozostali z Bogiem (Ks. Daniela 3 i 6). Aby zapewnić sobie, że pozostaniemy pełni pasji dla Boga w późniejszym czasie, potrzebujemy chodzić z nim teraz i rozpoczynać nasze posłuszeństwo w najmniejszych testach! Piotr nauczył się tego w trudny sposób przez obserwowanie Jezusa "z daleka", zamiast poprzez identyfikowanie siebie znacznie bliżej z Chrystusem zanim doświadczył pokusy, aby się go zaprzeć (Ew. Łukasza 22.54). Bóg powiedział, że tam gdzie jest skarb człowieka, tam będzie również jego serce. Gdy poświęcamy nasze życie Bogu poprzez służenie mu i doświadczając prześladowania z jego powodu, nasz skarb jeszcze bardziej będzie spoczywał w nim, jak również nasze serca (Ew. Mateusza 6.21).

4) Usuń konkurencję. Jezus powiedział, że nie sposób jest dwóm panom służyć (Ew. Mateusza 6.24). Jesteśmy kuszeni, aby kochać świat (te rzeczy, które są przyjemne dla naszych oczu, sprawiają, że czujemy się dobrze z samym sobą i zaspakajają nasze cielesne pragnienia) (1 Jana 2.15-17). Jakub mówi, że zabieganie o to, aby zdobyć świat i jego przyjaźń jest wrogie wobec Boga i jest to duchowe cudzołóstwo (Jakuba 4.4.). Potrzebujemy pozbyć się tych rzeczy w naszym życiu (przyjaciół, którzy będą prowadzić nas w złą stronę, rzeczy, które wykorzystują nasz czas i energię i sprawiają, że odsuwamy się od pełniejszego służenia Bogu, zabiegamy o popularność, gonimy za majętnościami oraz zabiegamy o fizyczne i emocjonalne zadowolenie). Bóg obiecuje, że jeśli będziemy go szukać, to On nie tylko zatroszczy się o nasze potrzeby (Ew. Mateusza 6.33), ale obdarzy nas również tym, czego pragniemy (Psalm 37.4-5).

5) Jeśli zbłądzicie, zacznijcie od robienia tego, co pomaga wam wzrastać w miłości do Boga w pierwszej kolejności. Nie jest to nietypowe, aby przechodzić gorsze chwile w relacji. Piotr upadł w swojej relacji (Ew. Łukasza 22.54-62) i Dawid upadł w swojej (2 Ks. Samuela 11), ale powstali i zabiegali o Boga ponownie. Jezus, w Ks. Objawienia 2.4, stwierdza, że to nie jest kwestia "utraty" miłości przez kogoś, lecz "porzucenia" miłości przez kogoś. Lekarstwem jest zrobienie "pierwszych czynności", tych rzeczy, które sprawiają wzrastanie człowieka w miłości do Boga. To będzie dotyczyło tych kwestii, o których wspominaliśmy powyżej. Pierwszym krokiem do tego jest wyznanie tego Bogu i otrzymanie przebaczenia i odnowienia relacji, które są wynikiem tego wyznania (1 Jana 1.9). Nie ma wątpliwości, że Bóg będzie nagradzał starania człowieka w zabieganiu o jego pasję wobec Boga i uwielbi siebie w tym działaniu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę osiągnąć pasję dla Jezusa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries