settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy kochać jak Jezus?

Odpowiedź


Chrześcijanin chce bardzo być jak Jezus. Częścią tego jest kochanie jak Jezus kochał. Bóg ma cel upodabniania nas do obrazu swojego Syna (Rzymian 8.29). Jezus był zawsze posłuszny Ojcu (Ew. Jana 8.29), był nieskazitelny pod każdym względem (Hebrajczyków 4.15) i kochał ludzi bezinteresownie (Ew. Mateusza 9.36; 14.14). On nakazał swoim uczniom kochać siebie wzajemnie w taki sam sposób w jaki On ich umiłował (Ew. Jana 13.34). Ale to stanowi problem. Jezus ukazał swoją miłość umierając za nas, mówiąc: "Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie" (Ew. Jana 15.13). Skoro większość z nas nigdy nie zostanie wezwana do oddania życia za kogoś, co to znaczy kochać jak Jezus?

Ew. Jana 3.16 mówi nam co to znaczy kochać jak Jezus kocha: "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." Boża miłość daje ofiarnie. Kochanie jak Jezus oznacza trzymanie wszystkiego co posiadamy luźnymi rękoma. Jesteśmy gotowi rozstać się z pieniędzmi, czasem i swoim majątkiem, aby służyć innym ludziom. Zdajemy sobie sprawę, że wszystko, co mamy, jest nam pożyczone od naszego Ojca w niebie i jesteśmy odpowiedzialni za to, co z tym robimy (Ew. Mateusza 25.14-30). Dajemy ludziom to, czego potrzebują jeśli jest to w naszej mocy by to uczynić. Gdy widzimy brata czy siostrę w potrzebie, a mamy środki by pomóc, mamy się z nimi dzielić (Jakuba 2.15; 1 Jana 3.16-17).

Jezus kochał bez jakiejkolwiek dyskryminacji. On ostrzegł nas, że łatwo jest kochać tych, którzy są jak my (Ew. Łukasza 6.32-33). Ale Jezus kochał nawet swoich wrogów i oczekuje, że Jego naśladowcy będą czynić podobnie (Ew. Łukasza 6.35). On uzdrawiał, karmił i usługiwał wielu, którzy później wołali "ukrzyżuj Go" (Ew. Mateusza 27.20-22). Umył stopy Judasza Iskarioty, wiedząc że w ciągu kilku godzin Judasz go zdradzi (Ew. Jana 13.4-5). Postawił sobie za cel usługiwanie znienawidzonym Samarytanom (Ew. Jana 4), nawet czyniąc Samarytanina bohaterem przypowieści (Ew. Łukasza 10.25-37). Bogaty i biedny, młody i stary, religijny i poganin- ludzie tłumnie gromadzili się, aby słuchać Jezusa, ponieważ On ich kochał (Ew. Marka 10.1; Ew. Mateusza 9.35-36; Ew. Łukasza 18.18).

Kochać jak Jezus oznacza, że nie możemy być selektywni w tym jak traktujemy ludzi. Jakub mocno potępia faworyzowanie oparte na finansowym czy społecznym statusie: "Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców" (Jakuba 2.9). Mamy traktować każdego człowieka z godnością i szacunkiem, pamiętając, że ta osoba jest szczególnym stworzeniem, zaprojektowanym na obraz Boży (1 Jana 2.9-10; 4.20-21). Musimy pracować, aby wyzbyć się z naszych serc uprzedzeń rasowych, snobizmu społeczno-ekonomicznego i wyższości religijnej. Żadna z tych rzeczy nie należy do życia kogoś, kto chce kochać tak, jak kocha Jezus.

Nie wolno nam zrównywać miłości z całkowitą akceptacją wszystkiego co ktoś robi. Jezus nie tolerował grzechu, zwiedzenia czy fałszywych naśladowców. Był do bólu bezpośredni z faryzeuszami, przywódcami religijnymi i tymi, którzy twierdzili, że go kochają, ale kochali swoje życie bardziej. Wciąż ich kochając, Jezus zganił faryzeuszy, nazywając ich "obłudnikami" i "ślepymi przewodnikami" (Ew. Mateusza 23.13, 16). Stawiał wyzwanie przywódcom religijnym ostrzegając, "Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie" (Ew. Mateusza 7.21). Wprawiał w zakłopotanie niezdecydowanych mówiąc im, "Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego" (Ew. Łukasza 9.62).

Kochać jak Jezus oznacza, że troszczymy się wystarczająco o dusze innych, aby powiedzieć im prawdę. Młody, bogaty zarządca przyszedł do Jezusa z dobrymi intencjami, ale z brakiem poddania (Ew. Łukasza 18.18-25). Chciał tego, co oferuje Jezus, ale nie chciał Jezusa. Bardziej kochał swoje pieniądze, a Jezus przepełniony miłością wskazał na chciwość młodego mężczyzny. Nie kochamy ludzi rozwadniając ewangelię, która mogłaby ich zbawić. Jezus nigdy nie zmienił prawdy, aby zadowolić swoich słuchaczy "tym co ucho łechce" (zobacz 2 Tymoteusza 4.3). On kochał ich wystarczająco, aby ich ostrzec, stawiać wyzwania, nauczać ich i przebaczać im przez cały czas aż do krzyża (Ew. Łukasza 23.34).

Przebaczenie jest innym sposobem w jaki możemy kochać jak Jezus. Przebaczamy jeśli zostaliśmy obrażeni (Ew. Mateusza 6.14; Efezjan 4.32). Nasz egoizm chce rozpamiętywać ranę, pielęgnować ją, drążyć ją i przeżywać ją na nowo. Ale Jezus przebaczał i mówił nam, abyśmy także przebaczali (Ew. Marka 11.25). Nie możemy kochać kogoś komu nie przebaczyliśmy. Jezus nie trzyma naszych przebaczonych grzechów nad naszymi głowami; raczej ogłasza nas czystymi i odnowionymi (1 Jana 1.9). Nasze grzechy mogą mieć konsekwencje, ale On kocha nas poprzez nie i pomaga nam się z nich uczyć. Gdy komuś przebaczamy, możemy kochać i modlić się za tą osobę z czystym sumieniem, ponieważ uczyniliśmy to, co Bóg nam nakazał czynić (Kolosan 3.13; Efezjan 4.32).

Jezus powiedział swoim uczniom, że podstawowym sposobem w jaki świat pozna, że jesteśmy Jego jest ich miłość do innych (Ew. Jana 13.35). Gdy kochamy Jezusa, to będziemy kochać to, co On kocha, to znaczy ludzi. I gdy praktykujemy miłość jak On kochał, stajemy się bardziej jak On.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy kochać jak Jezus?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries