settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę przezwyciężyć presję rówieśników?

Odpowiedź


Dlaczego mierzymy się z presją rówieśników? Biblia jasno mówi, że nie powinniśmy oczekiwać, że nasze życie będzie wyglądało jak życie innych ludzi (niewierzących) w tym świecie. Jako chrześcijanie, jesteśmy cudzoziemcami i obcymi tu na ziemi (1 Piotra 2.11) i ten świat nie jest naszym domem. Tak jak Chrystus został odrzucony- i nadal jest- przez tak wielu, którzy chcą żyć po swojemu, bezbożnie, my także spotkamy ten sam rodzaj ludzi, którzy gardzą nami z powodu naszej wiary.

W pierwszym rozdziale 1 listu do Tesaloniczan, Paweł mówi o tym skąd możemy wiedzieć, że jesteśmy chrześcijanami. Jeden z punktów, które podkreśla (zobacz 1 Tesaloniczan 1.6) jest fakt, że powinniśmy mieć radość pomimo cierpienia. Powinniśmy oczekiwać spotkania trudności i prześladowań jako chrześcijanie, jednak być pocieszeni faktem, że Bóg sprawuje kontrolę i odpłaci wszelkie przewinienia, które są popełnione wobec nas. W 2 Tesaloniczan Paweł mówi o problemach, z jakimi zmaga się ten kościół. Mówi im, że gdy przyjdzie Chrystus, Bóg osądzi świat, "gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej" (2 Tesaloniczan 1.6-7). Chociaż wielu chrześcijan nigdy nie spotka się z cierpieniem tak okrutnym jak Tesaloniczanie czy nawet takimi jak ci, którzy współcześnie żyją w Sudanie, którzy są zabijani z powodu wiary, będziemy cierpieli w mniejszej skali, np. doświadczając presji rówieśników.

Co mówi Biblia o radzeniu sobie z presją rówieśników? Biblia nigdy nie używa słów "presja rówieśników", ale mówi nam jak powinniśmy radzić sobie z wieloma trudnościami jakie napotkamy w naszym życiu, szczególnie tych związanych z niewierzącymi. Rzymian 12.2 mówi, "A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe."

Rzymian 12.14-16 mówi, "Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie uważajcie sami siebie za mądrych."

1 Piotra 1.13-21 mówi, "Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu."

Biblia mówi nam również, że możemy ufać, że Bóg uczyni wszystko dla dobra swoich dzieci (Rzymian 8.28). Jednak Biblia nie obiecuje nam łatwego życia, ale życie, które wielbi Boga gdy się uczymy trudnych lekcji i przezwyciężamy ataki szatana, które nie byłyby możliwe do pokonania bez Boga. Jesteśmy kształtowani „na podobieństwo [Chrystusa]”, ponieważ Bóg zmienia nas przez całe nasze życie (Rzymian 8.29-30). Pociesz się tym, że sam Chrystus był kuszony w każdy możliwy sposób; On rozumie jak to jest trudne. Jednak, Biblia obiecuje nam, że Bóg zapewni nam drogę ucieczki od każdej próby (1 Koryntian 10.13). Złóż całą swoją ufność i wiarę w Boga. Niech On sam będzie Twoją siłą (Filipian 4.13) i Twoim przewodnikiem (Psalm 23).

Presja rówieśników będzie chwilą w naszym życiu. Presja rówieśników dotyczy głównie niepewności i pragnienia bycia zaakceptowanym przez otoczenie. Większość ludzi ostatecznie uświadomi sobie, że zastraszanie innych, aby czuć się ważnym jest techniką manipulacji i jest niedojrzałe. Ci, którzy byli naśladowcami, zwykle zdają sobie sprawę, że ważniejsze jest podejmowanie własnych decyzji i bycie sobą, niż bycie kontrolowanym przez kogoś innego. Nie wolno nam poddać się presji rówieśników, bez względu na sytuację. Obrona tego, w co wierzymy i czego naucza Biblia, jest miłe Bogu. Przez całą historię, ci, którzy nie bali się stawać w obronie niepopularnych przekonań byli tymi, którzy zmieniali świat i sprawiali, że te rzeczy miały miejsce. Istnieje tak wiele w tym świecie, co potrzeba zmienić i tak wielu ludzi, którym potrzeba powiedzieć o Chrystusie. Pozwalanie innym ludziom, aby decydowali co robimy i jak się zachowujemy jest dokładnie tym, na co liczy szatan że zrobimy; jeśli nigdy nie staniemy w obronie tego co właściwe z powodu presji rówieśników, to właściwie stajemy w obronie tego co złe.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę przezwyciężyć presję rówieśników?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries