settings icon
share icon
Pytanie

Z jakiego powodu powinienem chcieć służyć Bogu?

Odpowiedź


Fakt, że powinniśmy służyć Bogu jest oczywisty w Piśmie Świętym (zobacz Ew. Łukasza 4.8). Z jakiego powodu powinniśmy chcieć służyć Bogu jest znacznie trudniejszym pytaniem. Każdy zapytany chrześcijanin mógłby podać inny powód służenia Bogu; różni ludzie są motywowani różnymi rzeczami. Jednak Biblia jasno wskazuje, że gdy dana osoba ma prawdziwą relację z Bogiem, to będzie służyła Bogu. Powinniśmy chcieć służyć Bogu, ponieważ go znamy; nieodłączną częścią znajomości Boga jest pragnienie służenia mu.

To zawsze było Bożą intencją, abyśmy stawali się podobni do jego Syna, Jezusa (Rzymian 8.29). Gdy patrzymy na życie Jezusa, nie ma wątpliwości, że był sługą. Całe życie Jezusa było skupione na służeniu Bogu- poprzez czytanie, uzdrawianie, głoszenie Królestwa (Ew. Mateusza 4.23). On nie przyszedł "aby mu służono, lecz by służyć" (Ew. Mateusza 20.28). I wówczas, w dniu swojego aresztowania, Jezus obmył stopy swoich uczniów, udzielając im ostatnich wskazówek, by służyli sobie wzajemnie: "Zostawiłem wam przykład, żebyście sobie nawzajem to czynili, co Ja wam uczyniłem" (zobacz Ew. Jana 13.12-17; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Zatem, jeśli Jezus głównie służył, a Bóg chce, abyśmy stali się jak On, to jest całkiem oczywiste, że powinniśmy również głównie służyć.

Szczera służba nie może być oddzielona od miłości. Możemy w różny sposób służyć Bogu, jeśli jednak nasze serca nie są w pełni zaangażowane, to rozmijamy się ze zrozumieniem istoty służby. 1 Koryntian 13 jasno to wskazuje, że jeśli nasza służba nie jest zakorzeniona w miłości, to jest ona bezcelowa. Służenie Bogu bez poczucia obowiązku lub zobowiązania, z dala od miłości Bożej, to nie jest to czego On pragnie. Raczej, służenie Bogu powinno być naszym naturalnym, przepełnionym miłością odpowiedzią do Boga, który pierwszy nas ukochał (zobacz 1 Jana 4.9-11).

Apostoł Paweł jest wspaniałym przykładem tego jak posiadanie relacji z Bogiem poprzez Chrystusa skutkuje życiem w służbie. Przed nawróceniem, Paweł prześladował i zabijał wierzących, myśląc, że służy Bogu. Lecz po tym, jak poznał Jezusa na drodze do Damaszku, natychmiast poświęcił resztą swojego życia prawdziwej służbie Bogu poprzez zwiastowanie ewangelii Jezusa Chrystusa (zobacz Dzieje Apostolskie 9.20). Paweł opisuje tą zmianę w 1 Tymoteusza 1.12-14: "Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie." Jak tylko Paweł doświadczył miłości i łaski jakimi obdarzył go Bóg, jego odpowiedzią było pragnienie służenia Bogu.

Biblia oferuje kilka motywów dla naszej służby. Chcemy służyć Bogu, ponieważ "otrzymujemy królestwo niewzruszone..." (Hebrajczyków 12.28), ponieważ nasza służba "wypełnia braki u świętych" (2 Koryntian 9.12), ponieważ nasza służba udowadnia naszą wiarę i sprawia, że inni uwielbiają Boga (2 Koryntian 9.13), a także ponieważ Bóg widzi i nagradza naszą pracę miłości (Hebrajczyków 6.10). Każda z tych rzeczy jest dobrym powodem służenia Bogu.

Możemy rozdawać tylko to, co sami najpierw otrzymaliśmy. Powód dla którego możemy kochać i służyć Bogu jest taki, że On najpierw nas ukochał i służył poprzez Jezusa Chrystusa. Im bardziej uświadamiamy sobie i doświadczamy Bożej miłości w naszym życiu, tym bardziej podatni jesteśmy na odpowiedzenie w miłości by mu służyć. Jeśli chcesz służyć Bogu, to kluczowe jest poznanie go osobiście! Poproś Ducha Świętego, aby objawił Tobie Boga (Ew. Jana 16.13). Gdy prawdziwie znamy Boga, który jest miłością (1 Jana 4.8), to naszą naturalną odpowiedzią jest pragnienie kochania i służenia mu w zamian.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Z jakiego powodu powinienem chcieć służyć Bogu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries