settings icon
share icon
Pytanie

Czy czarni ludzie są przeklęci?

Odpowiedź


Nie, czarni ludzie nie są przeklęci. Czarni ludzie są stworzeni na obraz i podobieństwo Boże tak samo jak każdy człowiek, niezależnie od pochodzenia etnicznego. Koncepcja, że ludzie są przeklęci przez Boga i przez to przeznaczeni do podporządkowania się innym rasom jest często nazywane "przekleństwem Chama", w oparciu o wydarzenie opisane w 9 rozdziale 1 Ks. Mojżeszowej. Inne zarzuty sięgają wstecz dalej aż do 4 rozdziału 1 Ks. Mojżeszowej, mówiąc, że "znamię Kaina" towarzyszyło przekleństwu Kaina, które dotyczyło tego, że skóra Kaina stała się czarna. Problem w tym, że żaden z tych fragmentów nie mówił nic o rasie czy kolorze skóry. Ci, którzy mówią, że czarni ludzie są przeklęci przez Boga nie mają podstaw biblijnych dla takich twierdzeń.

W 1 Ks. Mojżeszowej w rozdziale 9, Cham widzi swojego ojca leżącego pijanego i nagiego w namiocie (1 Ks. Mojżeszowa 9.20-22). Cham mówi swoim braciom o stanie ich ojca, a bracia odwracają oczy aby nie patrzeć, i z szacunkiem zasłaniają nagość swojego ojca (1 Ks. Mojżeszowa 9.23). Kiedy Noe się ocknął, odkrył, co się stało i przeklął Kanaana, jednego z synów Chama:

"Niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą braci swoich!" (1 Ks. Mojżeszowa 9.25).

Potomkowie Chama, zgodnie z Biblią, obejmowali Asyryjczyków, Kanaanejczyków, Egipcjan i Etiopczyków (1 Ks. Mojżeszowa 10.6-20). Ci, którzy przychylają się do teorii, że czarnoskórzy czy ciemnoskórzy ludzie są przeklęci, wskazują na fakt, że potomkowie Chama obejmują Afrykańczyków; wskazują również, że imię Cham, oznacza po hebrajsku "gorący", co według nich jest dowodem, że ciemnoskórzy ludzie, którzy w większości pochodzą z cieplejszych klimatów, są dziećmi Chama a zatem częścią przekleństwa Chama. Wcześni teologowie chrześcijańscy czasem używają tego rozumowania próbując wyjaśnić (niekoniecznie popierać), dlaczego niektórzy ludzie byli rutynowo zniewoleni.

Odwoływanie się do „przekleństwa Chama” było taktyką opracowaną podczas wzrostu handlu niewolnikami na Atlantyku w celu usprawiedliwienia przymusowego niewolnictwa na tle rasowym. Mowa o "przekleństwie Chama" była szczególnie rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych w okresie poprzedzającym wojnę secesyjną. Zarówno jednak przed jak i po tej erze, uczeni chrześcijańscy zauważyli, że praktyka niewolnictwa na tle rasy była wyraźnie niebiblijna. Rasizm (Galacjan 3.28; Ks. Objawienia 7.9), porywanie ludzi (2 Ks. Mojżeszowa 21.16) oraz nadużycia niewolnictwa (2 Ks. Mojżeszowa 21.20) są wszystkie zakazane w Biblii.

Pierwszy punkt sprzeciwu wobec poglądu, że 9 rozdział 1 Ks. Mojżeszowej uczy, że czarni są pod przekleństwem, został już wspomniany: w tym rozdziale nigdzie nie wspomniano o rasie ani kolorze skóry. Po drugie, przekleństwo Noego jest konkretnie rzucone na Kanaan, a nie Chama; zatem, w sensie dosłownym, nie ma takiej rzeczy jak "przekleństwo Chama" w Biblii. Kanaan, a nie Cham, miał stać się niewolnikiem swoich braci. Wielu z potomków Chama nie było nigdy niewolnikami; na przykład Egipcjanie, dzieci Chama, większość swojej historii byli w pozycji nadrzędnej do tej względem Izraela, dzieci Sema. Po trzecie, hebrajski termin użyty w 1 Ks. Mojżeszowa 9.25- 27 często znajdują się w kontekście sugerującym niższość, a nie pracę przymusową jako taką. To samo słowo przetłumaczone jako "niewolnik" w 1 Ks. Mojżeszowej 9.25 jest użyte przy Ezawie w odniesieniu do Jakuba (1 Ks. Mojżeszowa 27.37-40), przy Jakubie w odniesieniu do króla Dawida (2 Ks. Samuela 14.22) i przy Abrahamie w odniesieniu do Pana (1 Ks. Mojżeszowa 18.3). W żadnym z tych przypadków słowo to nie sugeruje, że w grę wchodzili dosłownie niewolnicy.

Wypełnienie przekleństwa Noego na Kanaanie pojawiło się wieki później, gdy Izraelici (z linii Sema) weszli do ziemi Kanaan i podporządkowali sobie mieszkańców tej ziemi (1 Ks. Królewska 9.20-21).

Aby obalić teorię, zgodnie z którą 4 rozdział 1 Ks. Mojżeszowej naucza, że osoby czarnoskóre lub ciemnoskóre są przeklęte lub zasługują na dyskryminację, zwróćmy uwagę na sformułowanie Boskiego napomnienia Kaina: "Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego" (1 Ks. Mojżeszowa 4.11) i "położył też Pan na Kainie znak" (werset 15). Hebrajskie słowo tłumaczone jako "znak" to 'owth i nigdzie w Biblii 'owth nie odnosiło się do koloru skóry. Przekleństwo Kaina było jedynie na Kainie; nic nie jest powiedziane o przekleństwie Kaina rozciągające się na jego potomków. Poza tym "znak Kaina" miał na celu chronić Kaina (werset 15) i powinien być uznany za złagodzenie przekleństwa, a nie samo przekleństwo. Nie ma absolutnie żadnych podstaw dla pomysłu, że potomkowie Kaina mieli ciemną skórę. Dodatkowo, chyba że jedna z żon synów Noego była potomkiem Kaina (możliwe, ale mało prawdopodobne), linia Kaina zakończyła się wraz z potopem.

W skrócie, twierdzenie, że ciemnoskórzy lub czarni ludzie są "przeklęci" przez Boga, pochodzi ze światowej, antybiblijnej próby usprawiedliwienia rasizmu. Nie ma czegoś takiego jak "przekleństwo Chama" i nie ma usprawiedliwienia niewolnictwa ze względu na rasę. Tym, co ustawia rasy przeciwko sobie to grzeszna natura ludzi.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy czarni ludzie są przeklęci?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries