settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę nauczyć się ufać, że Bóg ma kontrolę?

Odpowiedź


Zanim nauczymy się ufać Bogu, że ma kontrolę nad wszystkimi okolicznościami życia, musimy odpowiedzieć sobie na cztery pytania: Czy Bóg rzeczywiście ma kontrolę? Ile ma tej kontroli? Jeśli nie ma pełnej kontroli, to kto/ co ją ma? Jak mogę nauczyć się ufać, że On ma kontrolę i znaleźć w tym pokrzepienie?

Czy Bóg rzeczywiście ma kontrolę? Koncepcja o kontroli Boga nad wszystkimi rzeczami nazywa się "suwerennością" Boga. Nic nie daje nam takiej siły i pewności jak zrozumienie suwerenności Boga w naszym życiu. Boża suwerenność określona jako jego całkowita i totalna niezależna kontrola nad każdym stworzeniem, wydarzeniem i okolicznościami w każdym momencie historii. Nie podlegając nikomu, nie ulegając nikomu, absolutnie niezależnie, Bóg robi, co chce, tylko tak, jak chce, zawsze tak, jak chce. Bóg kontroluje całkowicie każdy molekuł we wszechświecie w każdym momencie i wszystko co się dzieje jest albo spowodowane albo dopuszczone przez niego dla wypełnienia jego doskonałych celów.

"Przysiągł Pan Zastępów, mówiąc: Jak pomyślałem, tak się dzieje, i jak postanowiłem, tak się staje" (Ks. Izajasza 14.24). Nic nie jest przypadkiem i nie przychodzi przy okazji, szczególnie nie w życiu wierzących. On to "zaplanował." Oznacza to celowe postanowienie zrobienia czegoś. Bóg postanowił zrobić to, co uczyni, i nic ani nikt nie stanie mu na drodze. "Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę" (Ks. Izajasza 46.10). To jest nasz potężny, celowo działający Bóg, który ma kontrolę nad wszystkim. To powinno przynieść nam wielkie pocieszenie i pomóc złagodzić nasze lęki.

Ile dokładnie kontroli posiada Bóg? Całkowita suwerenność Boża nad całym stworzeniem bezpośrednio sprzeciwia się filozofii otwartego teizmu, który stwierdza, że Bóg nie wie co się wydarzy w przyszłości więcej aniżeli my wiemy, zatem musi stale zmieniać swoje plany i odpowiadać na działanie grzesznych stworzeń, gdy te wypełniają swoją wolną wolę. Jednak Bóg nie dowiaduje się, co się stanie w miarę rozwoju wydarzeń. On stale, aktywnie kieruje rzeczami — WSZYSTKIMI rzeczami — tu i teraz. Myślenie, że On potrzebuje naszej współpracy, naszej pomocy lub wykonania naszej woli, aby urzeczywistnić swoje plany, daje nam kontrolę nad nim, co czyni z nas Boga. Gdzie słyszeliśmy już to kłamstwo? To jest powtórka tego samego szatańskiego starego kłamstwa z Ogrodu- staniecie się jak Bóg (1 Ks. Mojżeszowa 3.5). Nasza wola jest wolna tylko w takim zakresie, do jakiego przyzwala nam Bóg i nic więcej. "A wszyscy mieszkańcy ziemi jakby się nie liczyli wobec Niego. Wedle swego upodobania postępuje z zastępami niebios, jak i z wszystkimi mieszkańcami ziemi. Nikt nie może powstrzymać Jego ramienia lub choćby powiedzieć Mu: A cóżeś to uczynił?" (Ks. Daniela 4.32; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Niczyja wolna wola nie góruje nad suwerennością Boga.

Niektórym wydaje się kusząca myśl, że szatan ma kontrolę nad określoną częścią życia, że Bóg stale zmienia swoje plany, aby dostosować się do trików szatana. Księga Joba jest przejrzystą ilustracją tego, kto ma suwerenną moc, a kto nie. Szatan przychodzi do Boga i mówi: "Czy za darmo jest Job tak bogobojny?" Wtedy Bóg udzielił pozwolenia do określonych rzeczy wobec Joba, ale nic poza tym (Ks. Joba 1.6-22). Czy szatan mógł zrobić więcej aniżeli to co uczynił? Nie. Bóg ma kontrolę nad szatanem i jego demonami, które próbują zniweczyć Boże plany na każdym kroku.

Szatan wiedział już od czasów Starego Testamentu, że Boży plan dotyczył przyjścia Jezusa na świat, bycia zdradzonym, ukrzyżowanym i wzbudzonym z martwych, zapewniając zbawienie dla milionów, i gdyby istniał jakiś sposób na powstrzymanie tych planów, szatan by to uczynił. Jeśli chociaż jedna spośród setek proroctw dotyczących Mesjasza mogła być powstrzymana przez szatana, cały plan by upadł. Ale ilość niezależnych decyzji "wolnych woli" podjętych przez tysiące ludzi zostało zaplanowanych przez Boga, aby wypełnić jego plan dokładnie tak, jak to zaplanował od samego początku, i szatan nie mógł zrobić nawet jednej rzeczy w tej sprawie.

Jezus "według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany" (Dzieje Apostolskie 2.23). Żadne działanie Rzymian, Faryzeuszy, Judasza lub kogokolwiek innego nie powstrzymało wypełnienia Bożego planu w sposób jaki On zamierzył, przed założeniem świata. Efezjan 1 mówi, że zostaliśmy w nim wybrani przed założeniem świata. Byliśmy w myślach Boga, aby zostać zbawionymi przez wiarę w Chrystusa. To oznacza, że Bóg wplótł w to bunt szatana, grzech Adama i Ewy, upadek rodzaju ludzkiego oraz śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa- wszystkie pozornie straszne wydarzenia- aby zbawić nas, zanim nas stworzył. Tutaj mamy doskonały przykład jak Bóg czyni wszystko ku dobremu (Rzymian 8.28).

Nieograniczony w mocy, niezrównany w majestacie, nic nie może udaremnić jego działania, nasz Bóg ma całkowitą kontrolę nad wszystkimi okolicznościami, sprawiając lub dopuszczając je do wypełnienia jego dobrych celów i planów, aby zostały spełnione dokładnie tak, jak to zaplanował.

I na koniec, jedynym sposobem, aby ufać suwerennej kontroli Boga i odpoczywać w tym, jest poznanie Boga. Znać jego atrybuty, wiedzieć o tym co uczynił w przeszłości, to buduje pewność w nim. Ks. Daniela 11.32 mówi, "... lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać." Wyobraź sobie ten rodzaj mocy w rękach zła, niesprawiedliwego boga. Lub boga, który tak naprawdę o nas nie dba. Lecz możemy radować się suwerennością Boga, ponieważ jest zakryta jego dobrocią, jego miłością, jego współczuciem, jego wiernością i jego świętością.

Nie możemy ufać komuś, kogo nie znamy, jest tylko jeden sposób, aby poznać Boga- poprzez jego Słowo. Nie ma żadnego magicznego zaklęcia, aby uczynić z nas duchowych mocarzy w ciągu nocy, żadna mistyczna modlitwa wypowiadana trzy razy dziennie nie uczyni nas dojrzałymi, nie zbuduje naszej wiary i nie sprawi, że będziemy potęgą siły i pewności. Jest tylko Biblia, jedyne źródło mocy, które zmieni nasze życie z wewnątrz na zewnątrz. Ale to wymaga wysiłku, pilności, codziennego starania, aby poznawać Boga, który ma kontrolę nad wszystkim. Gdy zanurzymy się w jego Słowie i pozwolimy, aby nasze umysły i serca były nim napełnione, suwerenność Boża będzie dla nas widoczniejsza i będziemy doświadczać radości, ponieważ będziemy osobiście znali i całkowicie ufali Bogu, który kontroluje wszystkie rzeczy według swojego doskonałego celu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę nauczyć się ufać, że Bóg ma kontrolę?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries