settings icon
share icon
Pytanie

Kim jestem w Chrystusie?

Odpowiedź


Zgodnie z 2 Koryntian 5.17, „Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” Istnieją dwa wyrazy w Grece, które tłumaczone są w Biblii jako „nowe.” Pierwszy wyraz neos odwołuje się do kogoś, kto został stworzony, chociaż istnieje wielu jemu podobnych. Słowo przetłumaczone jako „nowe” w tym wersecie, zostało użyte kainos, które oznacza „coś co zostało stworzone, co jest czymś zupełnie innym, aniżeli pozostałe istniejące rzeczy.” W Chrystusie, jesteśmy zupełnie nowym stworzeniem, podobnie jak Bóg stworzył niebo i ziemię- czyniąc je z niczego, tak również było z nami. On nie oczyścił naszego starego ja; On stworzył nas całkowicie nowymi. Gdy jesteśmy w Chrystusie, stajemy się „uczestnikami boskiej natury” (2 Piotra 1.4). Sam Bóg, poprzez swojego Ducha Świętego, zamieszkuje w naszych sercach. My jesteśmy w Chrystusie, a On jest w nas.

W Chrystusie jesteśmy odrodzeni i odnowieni, a ta nowa natura jest duchowa, podczas gdy stara natura była cielesna. Nowa natura związana jest z relacją z Bogiem, posłuszeństwem jego woli i oddaniem się w służbę dla niego. Stara natura nie jest w stanie takich czynów wykonywać, ani też nie chce ich czynić. Stara natura jest martwa i nie chce czynić rzeczy duchowych i nie potrafi się sama „przebudzić.” Jest martwa „przez upadki i grzechy” (Efezjan 2.1) może stać się żywa w ponadnaturalny sposób, co dzieje się gdy przychodzimy do Chrystusa, a On w nas zamieszkuje. Chrystus daje nam całkowicie nową, święta naturę i nieskażone życie. Nasze stare życie- gdy byliśmy martwi duchowo z powodu grzechu, zostało pogrzebane, a my zostaliśmy wzbudzeni „do prowadzenia nowego życia w nim” (Rzymian 6.4).

Jeśli należymy do Chrystusa, to jesteśmy z nim połączeni i wolni od grzechu (Rzymian 6.5-6); odrodzeni w nim (Efezjan 2.5); stworzeni na jego obraz (Rzymian 8.29); wolni od potępienia i trwania w tym co cielesne, powołani do życia z Duchem Świętym (Rzymian 8.1); a z innymi wierzącymi do tego by być częścią ciała Chrystusa (Rzymian 12.5). Wierzący posiadają nowe serce (Księga Ezechiela 11.19) i są błogosławionymi w Chrystusie „wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios” (Efezjan 1.3).

Czasami możemy się zastanawiać dlaczego tak często nie żyjemy w taki sposób, nawet wtedy gdy oddaliśmy swoje życie Chrystusowi, i mamy pewność zbawienia. Dzieje się tak dlatego, że nasza nowa natura wciąż pozostaje w starym, grzesznym ciele, a te dwie sfery bezustannie ze sobą walczą. Stara natura jest martwa, lecz nowa natura wciąż musi zwalczać stary „namiot” w jakiej się znajduje. Zło i grzech wciąż są obecne, jednak wierzący postrzega je teraz z innej perspektywy i nie mają one już kontroli nad człowiekiem, jaką miały przedtem. W Chrystusie możemy teraz zwalczać grzech, co kiedyś nie było możliwe, gdyż stara natura tego nie potrafiła. Teraz możemy ‘karmić nową naturę’ Słowem Bożym, modlitwą, posłuszeństwem albo ‘karmić ciało’ poprzez zaniedbywanie tych rzeczy.

Gdy jesteśmy w Chrystusie „zwyciężamy przez tego, który nas umiłował” (Rzymian 8.37) i radujemy się w naszym Zbawicielu, który sprawia że wszystko jest możliwe (Filipian 4.13). W Chrystusie jesteśmy umiłowani, zbawieni i bezpieczni. W Chrystusie jesteśmy usynowieni, usprawiedliwieni, wykupieni, pojednani i wybrani. W Chrystusie jesteśmy zwycięzcami, napełnieni radością i pokojem, oraz prawdziwym sensem życia. Jakim cudownym Zbawicielem jest Chrystus!

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim jestem w Chrystusie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries