settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę zadowolić Boga?

Odpowiedź


Zadowolenie Boga jest lub powinno być celem wszystkich wierzących- wszystkich, którzy wzywają imienia Chrystusa dla swojego zbawienia. Wymogami dla wszystkich, którzy chcą zadowolić Boga są takie, że muszą szukać Boga przez wiarę, chodzić w Duchu a nie w ciele i chodzić godnie naszego powołania w posłuszeństwie i uległości wobec woli Bożej. Te rzeczy mogą się wydawać niemożliwe do wykonania, ale Bóg chce abyśmy sprawiali mu radość i On czyni to dla nas możliwym. Czynimy te rzeczy w mocy Ducha Świętego, który żyje w naszych sercach.

Paweł przypomina wierzącym w Rzymie: "Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą" (Rzymian 8.8). Zatem pierwszym krokiem w zadowoleniu Boga jest przyjęcie ofiary za grzech jaką On zapewnił w śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Tylko wtedy jesteśmy "w Duchu", a nie "w ciele." Czynimy to przez wiarę, ponieważ "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają" (Hebrajczyków 11.6).

W liście do Rzymian w 8 rozdziale, Paweł wyjaśnia różnicę pomiędzy grzeszną naturą a naturą tych odnowionych przez Ducha. Ci, którzy nadal są w swoim grzechu mają myśli skupione na grzesznych pragnienia, podczas gdy odrodzeni przez Chrystusa ludzie mają całkowicie nowy umysł, który jest kontrolowany Duchem Świętym i pragnieniem życia zgodnie z Nim. "Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może" (Rzymian 8.6-7). Zatem pierwszym krokiem zadowolenia Boga jest bycie pewnym, że chodzimy w Duchu Świętym, a nie w ciele.

Dodatkowo musimy żyć wiarą (Hebrajczyków 10.38). Bóg nie może radować się tymi, którzy "cofają się" od Niego, ponieważ nie mają pewności w Nim lub wątpią w prawdziwość Jego deklaracji i obietnic lub nie wierzą, że Jego drogi są sprawiedliwe, święte i doskonałe. Wymóg wiary i zaufanie Bogu nie są nierozsądne; to jest dokładnie to czego oczekujemy od naszych dzieci i współmałżonków, i jest to niezbędny warunek bycia zadowolonymi z nich. Tak jest też z Bogiem.

Zatem, zadowolenie Boga jest kwestią życia zgodnie z Jego przykazaniami, nakazami i czynieniem tego w miłości. Zawsze chcemy radować tych, których kochamy i Nowy Testament pełen jest napomnień do prowadzenia sprawiedliwego życia i kochania Chrystusa poprzez posłuszeństwo Jego nakazom. Jezus bardzo wyraźnie to powiedział: "Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie" (Ew. Jana 14.15). Listy są Bożym planem dla wierzących i są pełne napomnień, aby ukazywać w ciągu całego życia zachowanie, które będzie podobać się Bogu: "A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali" (1 Tesaloniczan 4.1).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę zadowolić Boga?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries