settings icon
share icon
Pytanie

Czy codziennie grzeszymy? Czy możliwe jest, aby spędzić cały dzień bez popełnienia grzechu?

Odpowiedź


Mimo iż nie mamy żadnego wersetu biblijnego, który szczegółowo stwierdza, że popełniamy grzech każdego dnia, to jednak mamy wersety, które przypominają nam, że odziedziczyliśmy zdolność popełnienia grzechu w każdym momencie. "Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli" (Rzymian 5.12), "Ja bowiem znam występki swoje I grzech mój zawsze jest przede mną" (Psalm 51.5). Dodatkowo, mamy nakazy, o których wiemy, że nigdy ich nie przestrzegamy, a tym bardziej codziennie. Na przykład, kto może twierdzić, że kochamy Boga całym swoim sercem, umysłem i duszą w każdym momencie naszego życia? Nikt. A jednak, jest to najważniejsze przykazanie (Ew. Mateusza 22.36-38). Brak całkowitego umiłowania Boga przez cały czas jest codziennym grzechem wszystkich chrześcijan.

Mamy również wersety, które ostrzegają nas przed zwiedzeniem naszej starej, grzesznej natury, która w pewnym sensie jest ostrzeżeniem przed potencjalnym, jeśli nie prawdopodobnym, codziennym grzechem. "Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?" (Ks. Jeremiasza 17.9). Nawet apostoł Paweł był sfrustrowany swoją własną bitwą z grzechem, mieszkającym w nim. "Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich" (Rzymian 7.22-23). Ta zdolność grzeszenia doprowadziła go do zawołania w desperacji, "Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?" (Rzymian 7.24).

Salomon wiedział nadto dobrze, że on i wszyscy ludzie mają zdolność grzeszenia, wszyscy ćwiczymy tą zdolność rutynowo. Jak stwierdził w swojej modlitwie podczas poświęcenia świątyni,

"Lecz jeżeli zgrzeszą przeciwko tobie — gdyż nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył..." (1 Ks. Królewska 8.46). I Salomon mówił o tym ponownie w Ks. Kaznodziei Salomona: Zaiste, nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył" (Ks. Kaznodziei Salomona 7.20). Ponownie, mimo iż te wersety nie wskazują jednoznacznie na codzienne grzeszenie, to jednak zdecydowanie ostrzegają przeciwko pysze mówienia w którymkolwiek momencie, że nie mamy grzechu.

Dobra wiadomość jest taka, że nie będziemy wiecznie walczyć wiecznie z codziennym grzechem. Pewnego dnia będziemy w niebie z naszym Zbawicielem i zostaniemy uwolnieni od obecności i mocy grzechu, tak jak już zostaliśmy uwolnieni od jego winy.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy codziennie grzeszymy? Czy możliwe jest, aby spędzić cały dzień bez popełnienia grzechu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries