settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę rozwinąć moją wiarę?

Odpowiedź


Wszyscy chrześcijanie chcą lub powinni chcieć wzrastać/ rozwijać swoją wiarę? Ale ci, którzy oddali swoje życie Chrystusowi uświadamiają sobie, że sukces nie pochodzi z naszych ludzkich starań; zawsze zawodzimy. 1 Koryntian 4.7 przypomina nam, "Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał?" Bez Boga jesteśmy pozostawieni opierając się tylko na własnych zasobach, które wpędzają nas w dumę, upartość, obojętność, brak wrażliwości i porażkę. Jedynym na kim możemy polegać, a kto absolutnie nas nie zawiedzie to Bóg (Hebrajczyków 13.5).

Nasza podróż wiary z Bogiem wymaga tego, że zanurzamy siebie w jego Słowie (Rzymian 10.17; 1 Piotra 2.2). Musimy uczyć się o jego miłości, jego sprawiedliwości, jego miłosierdziu i jego planie. Musimy formułować naszą relację w nim, abyśmy mogli znać go osobiście poprzez jego Syna, Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 17.3). Powinniśmy go prosić, aby nam siebie objawił i nas zmieniał. Biblia obiecuje, że jeśli będziemy go szukać, to znajdziemy go (Ew. Mateusza 7.7). I jeśli pozwolimy, to On nas zmieni w nowych ludzi, którzy będą znali jego wolę (Rzymian 12.2). Musimy być chętni, by umierać dla naszego starego ja i aby pozbyć się dumy i egoizmu, które trzymały nas z dala od niego. Gdy Bóg nas zmienia, uczymy się rozwijać owoc, który pochodzi od Ducha Świętego, który zamieszkuje we wszystkich chrześcijanach (Galacjan 5:22-23; Ew. Jana 14:17). Gdy chodzimy w Duchu Świętym, pozwalając mu kontrolować nasze życie, zaczynamy mu ufać. "Usiłujcie też zapuścić w Nim korzenie waszego życia, na Nim opierajcie wszystko, umacniajcie waszą wiarę zgodnie z tym, czego was nauczono. I bądźcie zawsze pełni wdzięczności [względem Boga]" (Kolosan 2.7; tłum. Biblia Warszawsko- Praska].

Jeśli nasza ufność w Boga ma wzrastać, musimy uczyć się chodzić w wierze, wychodząc z naszej strefy komfortu i podejmując wyzwania. Jeśli wierzymy, że Bóg zabezpieczy nas w dniu próby, możemy być wolni w wypełnianiu jego woli, niezależnie od konsekwencji. Gdy mierzymy się z pokusami, Bóg zawsze zapewni nam drogę wyjścia, abyśmy nie zostali przezwyciężeni (1 Koryntian 10.13). Potrzebujemy szukać tej drogi wyjścia i wielbić Boga gdy ją znajdziemy. 1 Piotra 1.7 mówi "ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus." "Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe" (Rzymian 10.17).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę rozwinąć moją wiarę?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries