settings icon
share icon
Pytanie

Co jest kluczowe w zwycięskim życiu chrześcijańskim?

Odpowiedź


Zwycięskie życie chrześcijańskie jest życiem przeżywanym w wierze, chwilą po chwili poddanym Bogu. Zwycięskie życie chrześcijańskie zakorzenione i ugruntowane jest w wierze. Cały 11 rozdział do Hebrajczyków opowiada historie mężczyzn i kobiet, którzy przez wiarę, byli zwycięzcami w pewien sposób. Nasz Bóg jest zawsze zwycięski, bez względu na wroga. Nawet krzyż Chrystusa nie był upadkiem Pana, lecz zwycięstwem: "Sąd odbywa się teraz nad tym światem i władca tego świata musi pójść precz" powiedział Jezus w ostatnim tygodniu swojej ziemskiej służby (Ew. Jana 12.31; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Podczas przesłuchania przed arcykapłanem, Jezus zaświadczył, "Jam jest; i ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego z obłokami niebieskimi" (Ew. Marka 14.62). To jest zwycięstwo w którym wierzący mają swój udział.

Zwycięskie życie chrześcijańskie jest życiem w triumfie nad wszystkim "co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata" (1 Jana 2.16). To jest pokonywanie strachu, poznanie Bożego pokoju (Ew. Jana 14.27; 16.33). To jest wytrzymałość przez "utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz" (Rzymian 8.35), pokazując nam, abyśmy byli zwycięzcami "przez tego, który nas umiłował" (werset 37). Zwycięskie życie chrześcijańskie w sposób naturalny prowadzi do pokonania samej śmierci (1 Koryntian 15.54-55) i zwycięskiej nagrody w niebie (Ks. Objawienia 21.7).

"A sprawiedliwy z wiary żyć będzie" (Rzymian 1.17), nie jest możliwe przecenić znaczenie wiary w zwycięskim życiu chrześcijańskim: "Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?" (1 Jana 5.4-5).

Częścią zwycięskiego życia chrześcijańskiego jest właściwe radzenie sobie z pokusą. 1 Koryntian 10.13 mówi, "Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść." W kontekście tego wersetu, Paweł mówi o kościele otoczonym cudzołóstwem i pokusą. Istniały naciski społeczne, finansowe i polityczne, aby powrócić do dawnego sposobu życia i uczestniczyć w pogańskich praktykach. Bóg w swojej wierności powiedział im, i nam, że nie ma nigdzie pokusy, która by Go zaskoczyła, i że zawsze znajdzie sposób, aby z niej uciec i w ten sposób przetrwać. Gdy chrześcijanin mierzy się z pokusą, Bóg zawsze da jasną drogę ucieczki od grzechu, ale to wciąż jest wyborem danej osoby by obrać drogę wyjścia lub nie. Unikanie pokusy wymaga uległości Bogu chwila po chwili.

W Ew. Jana 15 Jezus opowiada przypowieść, która podaje klucz do zwycięskiego życia chrześcijańskiego. Jezus Chrystus jest winoroślą, źródłem życia, zdrowia i pełni, a my jesteśmy gałęziami, całkowicie zależnymi od winorośli. Słowo używane wielokrotnie w tym fragmencie jest najczęściej tłumaczone jako „przetrwać” lub „pozostać”. Oryginalne słowo greckie rzeczywiście oznacza "pozostać gdzie jesteś." Gdzie jest chrześcijanin? Chrześcijanin jest w Chrystusie (Efezjan 2.13).

Zwycięskie życie chrześcijańskie jest podróżą wiary, nie tylko dla wiecznego zbawienia, ale w codziennych decyzji budujących styl życia, który odzwierciedla Chrystusa (Galacjan 2.20). Wiara jest spokojnym zapewnieniem, że to co robimy, a czego jeszcze nie widzimy jest o wiele realniejsze, bardziej treściwe, bardziej godne zaufania niż to co widzimy (Hebrajczyków 11.1). Życie wiary wybiera zaufanie Bogu we wszystkim (Rzymian 4.3). „A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale" (Kolosan 3.1-4).

Zwycięskie życie chrześcijańskie jest życiem z oczami zwróconymi na rzeczy nieba, a nie na rzeczy tego świata. Jezus jest naszym wzorem tego: "patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni" (Hebrajczyków 12.2-3). Życie wieczne wierzącego jest zabezpieczone w Chrystusie. My także, jesteśmy po Bożej prawicy, dzięki wierze. Zwycięski chrześcijanin jest kimś, kto żyje w tej rzeczywistości.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co jest kluczowe w zwycięskim życiu chrześcijańskim?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries