settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy kochać Jezusa?

Odpowiedź


Aby zrozumieć co to znaczy kochać Jezusa, najpierw musimy zdefiniować co znaczy słowo kochać. Skoro omawiamy to w kontekście Jezusa, ograniczymy nasze definicje do dwóch głównych słów greckich użytych do określenia "kochać" w Nowym Testamencie. Pierwszy to philia. Słowo to odnosi się do braterskiej miłości lub do bliskiego związku z drugim człowiekiem. Aby ukazać ten rodzaj miłości nie wymaga to żadnej ofiary zastępczej ze strony zakochanego. Miłość ta przejawia się w serdecznej postawie i spędzaniu razem czasu. Każdy od średniej znajomości do bliskiego znajomego może być darzony miłością philia. Ten rodzaj miłości może jednak łatwo zniknąć jeśli dana osoba wyprowadzi się lub nie jest często odwiedzana. Zatem, to nie jest typ miłości jaki byłby odpowiedni dla tego rodzaju miłości jakiej Jezus chciałby od swoich naśladowców.

Innym greckim słowem "miłość" jest agape. To jest miłość, która uważana jest za bezwarunkową. To jest miłość, którą Paweł opisuje w 1 Koryntian 13 i jest najbardziej odpowiednia dla zrozumienia tego, co oznacza kochać Jezusa. Paweł wyjaśnia ten typ miłości przez to co ona robi i czego nie robi. Zgodnie z 1 Koryntian 13.4-8 agape jest cierpliwa, miła, raduje się prawdą, wszystko znosi, wierzy we wszystko, pokłada nadzieję we wszystkim i jest gotowa wszystko przetrwać. W przeciwieństwie do tego, agape nie zazdrości, nie chełpi się ani nie raduje ze złego postępowania; nie jest arogancka, niegrzeczna, samolubna, drażliwa ani urażona. A co najważniejsze, agape się nie kończy. Nie zniknie jak philia. Agape nie opiera się na okolicznościach i nigdy się nie skończy.

Kochać Pana to znaczy naśladować Go gdziekolwiek On poprowadzi, to być mu posłusznym we wszystkim o cokolwiek poprosi i ufać mu bez względu na próbę. Kochać Jezusa to odzwierciedlać miłość jaką Bóg ma dla nas, bo "Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze" (1 Jana 4.10). Kochać Pana to troszczyć się o tych, których On kocha (1 Jana 4.19; zobacz także Ew. Jana 21.16).

Agape nie jest oparte na emocjach, ale na woli. Każda cecha charakterystyczna agape jest dobrowolnym wyborem działania w określony sposób. Zatem, gdy Jezus powiedział "Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie" (Ew. Jana 14.15), nauczał, że miłość do Niego będzie przejawiała się w czynach, a nie emocjonalnym uczuciem. Jeśli Jezus ma być kochany jak nam nakazuje, to musimy podjąć świadomy wybór postępowania zgodnie z tym wzorem opisanym w 1 Koryntian 13. Jezus wyraźnie wskazywał, że kochanie Go jest służbą (Ew. Jana 14.15, 21, 23, 28) i to, że nieposłuszeństwo jest dowodem braku miłości (Ew. Jana 14.24). Zatem miłość Jezusa jest intencjonalnym działaniem w taki sposób, że nasze poświęcenie Jemu jest potwierdzone naszymi działaniami względem niego i naszym posłuszeństwem Jemu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy kochać Jezusa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries