settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę przezwyciężyć stale powtarzający się grzech?

Odpowiedź


Pierwsza rzecz do rozważenia w kwestii tego, jak pokonać powtarzający się grzech to zauważyć, zmianę lub transformację, jaka zachodzi gdy człowiek jest zbawiony. Biblia opisuje człowieka naturalnego jako umarłego "przez upadki i grzechy" (Efezjan 2.1). W efekcie upadku Adama w grzech, człowiek rodzi się duchowo martwy. W stanie tej duchowej śmierci, człowiek nie jest zdolny ani chętny, aby naśladować i być posłusznym Bogu, a powtarzający się grzech często temu towarzyszy. Człowiek naturalny postrzega rzeczy Boże jako głupstwo (1 Koryntian 2.14) i jest wrogo nastawiony względem Boga (Rzymian 8.7). Gdy osoba jest zbawiona, dokonuje się transformacja. Apostoł Paweł odnosi się do tego jako narodzenia na nowo (2 Koryntian 5.17). Od momentu gdy zawierzamy Chrystusowi, jesteśmy w procesie uświęcenia.

Proces uświęcenia prowadzi tych, którzy są w Chrystusie do upodabniania się przez Ducha Świętego do obrazu Chrystusa (Rzymian 8.29). Uświęcenie w tym życiu nigdy nie będzie skończone, co oznacza, że wierzący zawsze będą zmagali się z pozostającym grzechem. Paweł opisuje tą bitwę z grzechem w Rzymian 7.15-25. W tym fragmencie wskazuje, że mimo iż pragnie czynić to, co jest dobre w oczach Boga, często zamiast tego czyni to co złe. On czyni zło, którego nie chce czynić i upada w tym, by czynić dobre, które chce czynić. W tym właśnie opisuje walkę każdego chrześcijanina z grzechem.

Jakub mówi, że wszyscy grzeszymy na wiele sposobów (Jakuba 3.2). Doświadczenie pokazuje, że zmagamy się z grzechem w różny sposób, być może jeden grzech staje się bardziej punktem zwrotnym dla jednego wierzącego niż dla drugiego. Dla kogoś to może być złość, podczas gdy dla innych to może być plotkowanie czy okłamywanie. Możemy odnosić się do grzechu, który jest dla nas szczególnie trudny do przezwyciężenia jako grzechu "nękającego" lub "powtarzającego się/ nawykowego." Te nękające grzechy często, ale nie wyłącznie, mogą być nawykami, które rozwinęliśmy w czasie naszego życia jako niewierzący i wymagają więcej łaski i dyscypliny w ich przezwyciężeniu.

Częścią procesu przezwyciężania tych nawykowych lub nękających grzechów jest rozpoznanie transformacji, która rzeczywiście miała miejsce w wierzącym. Paweł pisze, "Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" (Rzymian 6.11). Gdy Paweł mówi, "uważajcie siebie za umarłych dla grzechu", mówi nam, abyśmy pamiętali, że przychodząc do Chrystusa, moc grzechu została zniszczona w naszym życiu. On używa metafory niewolnictwa, aby to podkreślić. Kiedyś byliśmy niewolnikami grzechu, ale teraz jesteśmy niewolnikami sprawiedliwości (Rzymian 6.17-18). Na krzyżu moc grzechu została złamana, gdy staliśmy się chrześcijanami, jesteśmy uwolnieni od panowaniem grzechu w nas. Zatem gdy chrześcijanin grzeszy, nie jest to już z potrzeby jego natury, ale przez to, że świadomie poddał się panowaniu grzechu (Galacjan 5.1).

Kolejną częścią procesu jest rozpoznawanie naszej niezdolności przezwyciężania powtarzającego się grzechu i naszej potrzeby polegania na mocy Ducha Świętego, który w nas zamieszkuje. Wracając do Rzymian 7, Paweł mówi, "Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak" (Rzymian 7.18). Walka chrześcijanina z grzechem wyraża się niezdolnością do osiągnięcia tego czego tak naprawdę pragniemy. Z tego powodu potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Paweł później mówi, "A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was" (Rzymian 8.11). Duch Święty, poprzez Słowo Boże (Ew. Jana 17.17), wypracowuje uświęcenie w Bożych ludziach. Nawykowy grzech jest przezwyciężany gdy poddajemy siebie Bogu i odrzucamy pokusy ciała (Jakuba 4.7-8).

Inną częścią procesu przezwyciężania nawykowego grzechu jest zmiana nawyków, które to ułatwiają. Musimy przyjmować postawę Józefa który, gdy był kuszony przez żonę Potyfara, aby położył się z nią do łóżka, uciekł z pokoju tak szybko, że zostawił swój płaszcz w jej rękach (1 Ks. Mojżeszowa 39.15). Musimy po prostu wykonać każdy wysiłek, aby uciekać od rzeczy, które nas kuszą do grzechu, włączając w to dostęp do jedzenia jeśli zmagamy się z objadaniem i dostępem do pornografii, jeśli jesteśmy kuszeni do popełnienia grzechu seksualnego. Jezus mówi nam, aby odciąć sobie rękę lub wydłubać oko, jeśli nas "gorszą" (Ew. Mateusza 5.29-30). To oznacza, aby usuwać z naszego życia rzeczy, które kuszą nas do popełnienia grzechu, nawet jeśli to są rzeczy, które lubimy. W skrócie, musimy zmienić nawyki, które prowadzą do powtarzającego się grzechu.

Na koniec, potrzebujemy zanurzyć się w prawdzie ewangelii. Ewangelia nie jest jedynie źródłem przez który zostajemy zbawieni, ale jest również źródłem przez który jesteśmy uświęceni (Rzymian 16.25). Jeśli myślimy, że jesteśmy zbawieni przez łaskę, ale uświęceni przez nasze starania, popełniamy błąd (Galacjan 3.1-3). Uświęcenie jest tak samo dziełem Boga jak usprawiedliwienie. Obietnica, jaką mamy z Pisma Świętego jest taka, że ten który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa (Filipian 1.6).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę przezwyciężyć stale powtarzający się grzech?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries