settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę być myśli Chrystusowej?

Odpowiedź


W 1 Koryntian 2.16, Paweł cytuje Ks. Izajasza 40.13 i podaje stwierdzenie dotyczące wszystkich wierzących: "my jesteśmy myśli Chrystusowej." Bycie myśli Chrystusowej oznacza dzielenie planu, celu i perspektywy Chrystusa, i jest to coś czym charakteryzują się wszyscy wierzący.

Bycie myśli Chrystusowej oznacza, że rozumiemy Boży plan dla tego świata- aby przynieść Jemu chwałę, odnowić stworzenie do jego pierwotnej świetności, i zapewnić zbawienie grzesznikom. Oznacza to, że identyfikujemy się z celem Chrystusa "aby szukać i zbawić to, co zginęło" (Ew. Łukasza 19.10). Oznacza to, że dzielimy perspektywę Jezusa dotyczącą pokory i posłuszeństwa (Filipian 2.5-8), współczucia (Ew. Mateusza 9.36) oraz zależności modlitewnej na Bogu (Ew. Łukasza 5.16).

W wersetach prowadzących do 1 Koryntian 2.16, zauważamy kilka prawd dotyczących myśli Chrystusowej:

1) Myśl Chrystusowa stoi w ostrej sprzeczności z mądrością człowieka (wersety 5-6).

2) Myśl Chrystusowa dotyczy mądrości od Boga, niegdyś zakrytej, ale teraz objawionej (werset 7).

3) Myśl Chrystusowa dana jest wierzących poprzez Ducha Bożego (wersety 10-12).

4) Myśl Chrystusowa nie może być zrozumiana przez tych w których nie ma obecności Ducha Świętego (werset 14).

5) Myśl Chrystusowa daje wierzącym rozeznanie w sprawach duchowych (werset 15).

Aby być myśli Chrystusowej, najpierw trzeba posiadać zbawczą wiarę w Chrystusa (Ew. Jana 1.12; 1 Jana 5.12). Po zbawieniu, wierzący prowadzi życie pod Bożym wpływem. Duch Święty zamieszkuje i oświeca wierzącego, napełnia go mądrością- myślą Chrystusową. Wierzący niesie odpowiedzialność poddania się prowadzeniu Ducha (Efezjan 4.30) i pozwala Duchowi Świętemu przemieniać i odnawiać jego umysł (Rzymian 12.1-2).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę być myśli Chrystusowej?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries