settings icon
share icon
Pytanie

Co jest najistotniejszego w zwalczaniu grzechu?

Odpowiedź


Kluczem do zwycięstwa w naszej walce z grzechem nie jest siła w nas samych, ale w Bogu i Jego wierności wobec nas: "Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, Wszystkim, którzy go wzywają szczerze" (Psalm 145.18; zobacz także Psalm 46.1).

Nie można tego ominąć: wszyscy walczymy z grzechem (Rzymian 3.23). Nawet wielki apostoł Paweł lamentował nad toczącą się walką z grzechem w jego życiu: "Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak" (Rzymian 7.18-20). Walka Pawła z grzechem była prawdziwa; tak bardzo, że wołał, "Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?" (Rzymian 7.24).

Jednak w kolejnym zdaniu odpowiada na swoje pytanie, a także na nasze: "Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego" (Rzymian 7.25a). W tym fragmencie, Paweł nie tylko zapewnił nam sam klucz do zwycięstwa gdy walczymy z grzechem, ale wyjaśnia niekończącą się zagadkę pomiędzy naszą grzeszną naturą a naturą duchową: "Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu" (Rzymian 7.25b).

Wcześniej Paweł powiedział, "Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi" (Rzymian 7.14). Paweł porównuje naszą grzeszną naturę, nasze ciało do niewolnika. Tak jak niewolnik jest posłuszny swojemu panu, tak nasze ciało jest posłuszne grzechowi. Jednak jako wierzący w Chrystusa, staliśmy się istotami duchowymi pod prawem Chrystusa; nasze wewnętrzne ja jest pod wpływem i panowaniem Bożej łaski i życia Chrystusa (Rzymian 5.21). Tak długo jak żyjemy w tym świecie, nasza grzeszna natura i pragnienia cielesne pozostaną z nami. Ale mamy także nową naturę w Chrystusie. To prowadzi do walki pomiędzy tym, co chcemy uczynić i tym, co rzeczywiście robimy, gdy grzech nadal atakuje naszą ziemską naturę. Ta walka jest zwyczajną częścią życia chrześcijańskiego.

Warto zauważyć, że Paweł największy z apostołów, stwierdził, że ze wszystkich grzeszników, "ja jestem największym" (1 Tymoteusza 1.15; tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Paweł zapewnia, że zmagania które każdy z nas ma, są walką z grzechem i pokusą w naszym życiu. Nasze zmagania są prawdziwe i osłabiające. Męczymy się od niekończących się pokus i upadków od Bożej chwały. Paweł w skrócie mówi nam, że nie musimy udawać, że nie jesteśmy poruszeni naszymi zmaganiami. On też tego doświadczył. On rozumie. Chociaż nasze wysiłki, by postępować właściwie, wydają się rozpaczliwe, mamy nadzieję "przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego" (Rzymian 7.25; Hebrajczyków 4.15). I On tak naprawdę jest kluczem do naszego zwycięstwa nad grzechem.

Prawdziwy chrześcijanin będzie walczył z szatanem i jego codziennymi wysiłkami aby nas osłabić. Diabeł jest władcą tego świata i żyjemy "za linią wroga" (Efezjan 2.2; 6.12; Ew. Jana 12.31). Z naszym skupieniem na Chrystusie będziemy jednak zdolni pielęgnować zmianę nastawienia i ogłaszać, że raczej byśmy umarli niż zranili Boga. Gdy całkowicie oddajemy siebie Chrystusowi (Ew. Mateusza 16.24), szatan od nas odejdzie. Gdy zbliżamy się do Boga, On w zamian zbliży się do nas (Jakuba 4.7-8).

Naszym kluczem do zwycięstwa w naszej walce z grzechem jest obietnica samego Boga: "Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść" (1 Koryntian 10.13).

Jako prawdziwie wierzący w Chrystusa, nawet jeśli spotkaliśmy się z trudnościami "ponad miarę i ponad siły nasze" (2 Koryntian 1.8), możemy powtórzyć uspokajające słowa Pawła, który stwierdza: "który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie; w nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie" (2 Koryntian 1.10). Na koniec, psalmista podaje nam te słowa zachęty: "Zaufaj Panu i czyń dobrze, Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność! Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje! Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni" (Psalm 37.3-5).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co jest najistotniejszego w zwalczaniu grzechu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries