settings icon
share icon
Pytanie

Czy Bóg ma dla mnie plan?

Odpowiedź


Wiele Bożych planów szczegółowo opisuje Biblia. On ma plany dla narodów, dla grup ludzi i dla poszczególnych osób. Ks. Izajasza 46.10-11 podsumowuje to co Bóg chce, abyśmy wiedzieli o Jego planach: "Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię." Jedną kwestią jest uznanie, że Bóg ma nadrzędny plan dla świata, a zupełnie inną rzeczą jest przyznanie, że Bóg ma dla każdej osoby konkretny plan życia.

Wiele miejsc w Piśmie Świętym wskazuje, że Bóg ma określony plan dla każdej istoty ludzkiej. Zaczyna się zanim zostaniemy poczęci. Pan powiedział Jeremiaszowi, "Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię" (Ks. Jeremiasza 1.5). Boży plan nie był odpowiedzią na poczęcie Jeremiasza. Uprzedził to co się wydarzyło, co wskazuje, że Bóg specjalnie ukształtował to dziecko płci męskiej, aby zrealizować swój plan. Dawid podkreśla tą prawdę: "Bo Ty stworzyłeś nerki moje, Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej" (Psalm 139.13). Nienarodzone dzieci nie są przypadkami. One zostały stworzone przez Stwórcę dla Jego celów. To jest jeden powód dla którego aborcja jest zła. Nie mamy prawa pogardzać Bożym planem i naruszać Boże dzieło poprzez zabicie dziecka, które jest w procesie formowania.

Bożym planem dla istoty ludzkiej jest to, aby każdy przyszedł do poznania Jego i przyjął Jego ofertę zbawienia (2 Piotra 3.9). On stworzył nas do społeczności ze sobą i gdy odrzucamy pojednanie jakie oferuje, żyjemy sprzecznie z Jego celami dla nas. Poza zbawieniem, Bóg również zaplanował dobre uczynki dla każdego z nas zgodnie z naszymi darami, silnymi stronami i możliwościami (Efezjan 2.10). On zaaranżował miejsce i czas, w którym każdy z nas się rodzi (Dz. Apostolskie 27.6; Psalm 139.16). Jeśli On zna liczbę włosów na naszej głowie, to zna nas lepiej niż my sami siebie (Ew. Łukasza 12.7). On zna dary, talenty, silne strony i słabości jakie nam dał, i On wie jak najlepiej możemy je wykorzystać, aby miały wieczny wpływ. On daje nam możliwości, aby przechowywać skarby w niebie, abyśmy przez całą wieczność mogli cieszyć się Jego nagrodą (Ew. Marka 9.41; Ew. Mateusza 10.41-42).

Boży plan dla każdej osoby jest ogólnie opisany w Ks. Micheasza 6.8: "Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem." Jego plan dotyczy bardziej relacji niż obowiązku. Gdy chodzimy w Duchu Świętym (Galacjan 5.16, 25), ciesząc się kochającą relacją z Panem, nasze czyny wskazują na tą bliskość. Naszą radością jest podobanie się Bogu. Jego plan odsłania się w sposób naturalny, gdy wzrastamy w wierze, dojrzewamy w poznaniu i praktyce posłuszeństwa wobec tego wszystkiego co rozumiemy. Gdy jesteśmy posłuszni Jego planowi dla Jego dzieci, odkrywamy Jego wyjątkowo zamierzony plan dla każdego z nas indywidualnie.

Wiemy, że Boży plan dla tych, którzy Go znają obejmuje docieranie do innych z dobrą nowiną o zbawieniu (Ew. Mateusza 28.19; 2 Koryntian 5.20). Jego plan dla Jego dzieci dotyczy upodabniania się do Jezusa Chrystusa (Rzymian 8.29). On chce, abyśmy wzrastali w łasce i poznaniu (2 Piotra 3.18). On chce, abyśmy kochali innych chrześcijan w sposób w jaki On nas umiłował (Ew. Jana 13.34). Gdy postępujemy zgodnie z Jego Słowem, odkryjemy nasze dary duchowe i zdolności, które szczególnie pasują w służbie Jemu w wyjątkowy sposób (2 Koryntian 12.4-11). Boży plan odkrywa się w naszym życiu, gdy wykorzystujemy wszystko to co mamy dla Jego chwały (1 Koryntian 10.31).

Często stajemy się niecierpliwi zastanawiając się jaki jest Boży plan dla naszego życia. Ale to nie jest tak skomplikowane jak nam się wydaje. Boży plan dla nas objawia się po trochu, gdy podążamy za nim, a Jego plan może wyglądać inaczej w różnych sezonach naszego życia. Młoda kobieta może prosić Boga, aby ją prowadził według Jego planu i wierzyć, że studia są częścią tego planu. Ale w połowie tego czasu, choruje i musi spędzić kolejne dwa lata w domu rekonwalescencyjnym. Czy teraz jest poza Bożym planem? Nie, jeśli jej serce jest nastawione, aby być Jemu posłuszną. W tym domu rekonwalescencyjnym spotyka młodego mężczyznę, który staje się jej mężem. Oboje kochają Pana i pragną mu służyć i wierzą, że Jego planem dla ich życia jest pole misyjne. Zaczynają przygotowania, ale w połowie treningu, ona zachodzi w ciążę wysokiego ryzyka. Czy minęli się z Bożym planem? Czy Pan ich porzucił? Nie. Ze względu na ich doświadczenia opiekowania się dzieckiem ze szczególnymi potrzebami są w stanie usłużyć innym rodzinom z podobnymi potrzebami. Ich pole misyjne wygląda inaczej niż to, które sobie wyobrażali, ale to jest Boży plan dla nich. Są w stanie popatrzeć wstecz i dostrzec Jego dłoń na każdym kroku tej drogi.

Boży plan jest rzadko prostym strzałem do widocznego celu. Jego plan wymaga od nas podróży i podróż ta może być wypełniona objazdami, nagłymi przystankami i mylącymi zakrętami. Lecz gdy nasze serca są nastawione na posłuszeństwo Jemu we wszystkim co wiemy, że mamy czynić, to będziemy w centrum Jego woli na każdym kroku tej drogi.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Bóg ma dla mnie plan?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries