settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest prawo Chrystusa?

Odpowiedź


Galacjan 6.2 stwierdza, "Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy". Czym dokładnie jest zakon Chrystusowy i jak jest wypełniany poprzez noszenie brzemion jedni drugich? Podczas gdy o zakonie Chrystusowym wspomina również 1 Koryntian 9.21, to Biblia nigdzie dokładnie nie określa czym dokładnie jest prawo Chrystusowe. Jednak, większość nauczycieli biblijnych rozumie prawo Chrystusowe jako to, co Chrystus podał w dwóch największych nakazach w Ew. Marka 12.28-31, "Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz."

Prawo Chrystusowe zatem dotyczy tego, by kochać Boga całym sobą i kochać sąsiadów tak, jak kochamy samych siebie. W Ew. Marka 12.32-33 uczony, który zadał Jezusowi pytanie, odpowiada "Prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz niego; i że jego miłować z całego serca i z całej myśli, i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary." W tym Jezus oraz uczony zgodzili się, że te dwa nakazy są podstawą całego prawa Starego Testamentu. Całe prawo Starego Testamentu może być umieszczone w kategoriach "kochania Boga" lub "kochania bliźniego."

Różne fragmenty Nowego Testamentu stwierdzają, że Jezus wypełnił prawo Starego Testamentu, poprzez jego dopełnienie i spełnienie (Rzymian 10.4; Galacjan 3.23-25; Efezjan 2.15). W miejscu prawa Starego Testamentu, chrześcijanie mają być posłuszni prawu Chrystusowemu. Zamiast starać się zapamiętywać ponad 600 indywidualnych nakazów z prawa Starego Testamentu, chrześcijanie mają po prostu skupić się na kochaniu Boga i innych. Jeśli chrześcijanie prawdziwie i całym sercem byli by posłuszni tym dwóm nakazom, to spełnialibyśmy wszystko, czego Bóg od nas oczekuje.

Chrystus uwolnił nas od więzów setek nakazów prawa Starego Testamentu i zamiast tego powołał nas do miłości. 1 Jana 4.7-8 stwierdza, "Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością." 1 Jana 5.3 kontynuuje, "Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe."

Niektórzy wykorzystują fakt, że nie jesteśmy już pod prawem Starego Testamentu, jako wymówkę do popełniania grzechu. Apostoł Paweł odnosi się właśnie do tej kwestii w liście do Rzymian. Cóż tedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy! (Rzymian 6.15). Dla naśladowcy Chrystusa, unikanie grzechu jest wyrazem miłości do Boga i miłości do innych. Miłość ma być naszą motywacją. Gdy rozpoznajemy wartość ofiary Jezusa w naszym imieniu, naszą odpowiedzią powinna być miłość, wdzięczność i posłuszeństwo. Gdy rozumiemy ofiarę Jezusa złożoną za nas i innych, naszą odpowiedzią powinno być naśladowanie jego przykładu w wyrażaniu miłości innym. Naszą motywacją do przezwyciężania grzechu powinna być miłość, a nie pragnienie legalistycznego przestrzegania serii nakazów. Mamy być posłuszni prawu Chrystusowemu, ponieważ go kochamy, a nie po to, abyśmy mogli odhaczyć listę nakazów, które wypełniliśmy pomyślnie.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest prawo Chrystusa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries