settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego nie potrafię przestać grzeszyć? Proszę pomóż!

Odpowiedź


Każdy wierzący, w jednym czy innym czasie, ubolewał nad swoją niezdolnością do powstrzymania się od grzechu. Chociaż zwykle myślimy, że problem wynika ze słabości w nas samych, to niezdolność do zaprzestania grzeszenia zwykle wskazuje na brak zrozumienia Bożej mocy. Gdy nie rozumiemy Jego mocy do zbawienia, przebaczenia i oczyszczenia nas od wszelkiej nieprawości (1 Jana 1.9), możemy złapać się w pułapkę niszczycielskiego cyklu grzechu, poczucia winy i strachu, które prowadzą do braku radości w naszym zbawieniu, które prowadzą do większego grzechu.

W Psalmie 51.12, Dawid błaga Boga, "Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie!" Napisał to po tym jak popadł w ciężkie grzechy cudzołóstwa i morderstwa. Warto zauważyć, że prosi Boga o przywrócenie mu radości jego zbawienia. Radość jest kluczowa w naszym zwycięstwie nad grzechem. Ważne jest również, abyśmy rozumieli, że Bóg podtrzymuje nas "ochoczym duchem." Bóg ma radość w ocaleniu nas, a my mamy radość w byciu zbawionymi.

Bóg zbawił nas dobrowolnie, aby pokazać swoją łaskę, miłość i siłę. Nasze zbawienie nie zależy od tego jak wiele czy jak mało grzeszymy, jak wiele lub jak mało ewangelizujemy czy pokutujemy lub dokonujemy dobrych uczynków, jak kochający czy niekochający jesteśmy czy cokolwiek innego w nas. Nasze zbawienie jest całkowicie skutkiem Bożej łaski, miłości i celu (Efezjan 2.8-9). Ważne, aby to rozumieć, ponieważ (na ironię) wierzenie, że jesteśmy odpowiedzialni, aby przestrzegać prawo prowadzi nieuchronnie do niezdolności zaprzestania grzeszenia.

Paweł wyjaśnia to w Rzymian 7.7-10. Gdy rozumiemy prawo, takie jak "nie pożądaj", nasza grzeszna natura nieuchronnie przeciwstawia się prawu i pożądamy. Taka jest sytuacja człowieka- po prostu tacy jesteśmy. Prawo wzmaga naszą grzeszną naturę. Łaska Boża czyni to, czego prawo nigdy nie mogło uczynić: oczyszcza nas od grzechu.

Zatem, sposobem, aby zaprzestać grzeszenia nie jest dodawanie większej ilości zasad. Bóg to wiedział. W rzeczywistości, On dał nam prawo, abyśmy byli świadomi naszego grzechu i zwrócili się do Niego (Rzymian 3.19-20; Galacjan 3.23-26). Prawo jest dobre, jest odzwierciedleniem Bożej natury i Jego doskonałości. Ale nie zostało nam dane dla naszego zbawienia. Chrystus wypełnił prawo za nas (Ew. Mateusza 5.17).

Gdy nie zgadzamy się z Bogiem i uczepimy się koncepcji, że musimy wypełnić prawo, tracimy naszą radość w zbawieniu i wystawiamy się na porażkę. Pracujemy pod ogromnym ciężarem. Czujemy presję robienia czegoś, aby zapewnić sobie zbawienie, ale równocześnie, nasza grzeszna natura czyni nas niezdolnymi do przestrzegania prawa. Im bardziej skupiamy się na prawie, tym bardziej nasza grzeszna natura się buntuje. Im bardziej nasza grzeszna natura się buntuje, tym bardziej boimy się, że nie jesteśmy zbawieni. Im bardziej stajemy sie przestraszeni i pozbawieni radości, tym bardziej kusząca jest obietnica szczęścia, jaką daje grzech.

Jedynym sposobem, aby zatrzymać błędne koło i przestać grzeszyć jest zaakceptowanie faktu, że nie możemy przestać grzeszyć. To może wydawać się sprzeczne, ale jeśli człowiek nie przestanie próbować siebie samego zbawiać, nigdy nie spocznie w świadomości, że Bóg go zbawił. Radość zbawienia pochodzi z przyjęcia faktu, że Boża łaska osłania nas, że On nas przemieni i upodobni nas do obrazu Chrystusa i to, że to jest Jego praca, a nie nasza (Rzymian 8.29; Filipian 1.6, 2.13; Hebrajczyków 13.20-21). Gdy ta rzeczywistość jest prawdziwie uchwycona, grzech traci swoją moc. Nie odczuwamy już impulsu do zwrócenia się do grzechu jako środka tymczasowego uwolnienia od niepokoju, ponieważ lęk i presja zostały uśmierzone raz na zawsze przez Chrystusa (Hebrajczyków 10.10, 14). Wówczas, dobre uczynki jakich dokonujemy w wierze są wykonywane ze względu na miłość i radość raczej, a nie ze strachu czy obowiązku.

"A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu" (1 Koryntian 15.56-58).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego nie potrafię przestać grzeszyć? Proszę pomóż!
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries