settings icon
share icon
Pytanie

Jak mogę oddać życie Bogu?

Odpowiedź


Wszyscy żyjemy dla czegoś. Zaczynamy życie w pełni zaangażowani w zadowalanie się samymi sobą. Gdy dorastamy, to zazwyczaj się nie zmienia. Nasze skupienie może być bardziej rozproszone pośród obszarów, które są dla nas ważne, takie jak relacje, kariery czy cele. Ale prawie zawsze najważniejsze jest pragnienie zadowolenia siebie samego. Poszukiwanie szczęścia jest uniwersalną podróżą.

Jednak nie zostaliśmy stworzeni, aby żyć dla siebie samych. Zostaliśmy stworzeni przez Boga, na Jego obraz, dla Jego przyjemności (1 Ks. Mojżeszowa 1.27; Kolosan 1.16). Francuski filozof Blaise Pascal napisał, "w sercu każdego człowieka istnieje próżnia w kształcie Boga, której nigdy nie może wypełnić żadna stworzona rzecz. Może być zapełniona tylko przez Boga, objawionego przez Jezusa Chrystusa”.

Na przestrzeni historii, ludzkość próbowała wypełnić tą pustkę wszystkim z wyjątkiem Boga: religią, filozofią, relacjami ludzkimi czy dobrem materialnym. Nic nie przynosiło satysfakcji, o czym świadczy powszechna desperacja, chciwość i ogólna beznadzieja, która charakteryzuje historię ludzkości. Jezus powiedział, "Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" (Ew. Mateusza 11.28). W Ks. Izajasza 45.5 Bóg powiedział "Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga." Biblia jest historią o nieustannym dążeniu Boga do ludzkości.

Kiedy dochodzimy do miejsca rozpoznania, że życie nie dotyczy nas samych, jesteśmy gotowi przestać uciekać przed Bogiem i pozwolić Mu przejąć kontrolę. Jedynym sposobem, aby ktokolwiek z nas mógł mieć relację ze świętym Bogiem jest przyznanie, że jesteśmy grzesznikami, odwrócenie się od grzechu i przyjęcie ofiary jaką Jezus zapłacił za nas. Łączymy się z Bogiem poprzez modlitwę. Modlimy się w wierze, wierząc, że Bóg nas słyszy i odpowie. Hebrajczyków 11.6 mówi, "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają." Wyznajemy nasz grzech, dziękujemy Jezusowi za utorowanie nam drogi, abyśmy doświadczyli przebaczenia i zapraszamy Go, aby przejął kontrolę nad naszym życiem.

Przychodzenie do Boga poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa oznacza, że przenosimy własność nad naszym życiem na Boga. Czynimy Go naszym Szefem, Panem, naszego życia. Wymieniamy nasze stare, pełne samouwielbienia serca na doskonałość Jezusa (2 Koryntian 5.21). Rzymian 12.1 podaje nam wizualny opis tego co się dokonuje: "Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza." Wyobraź sobie ołtarz poświęcony jedynemu prawdziwemu Bogu. Następnie wyobraź sobie, że kładziesz się na nim i mówisz: „Oto jestem, Boże. Jestem grzesznikiem, ale wiem, że i tak mnie kochasz. Dziękuję, że umarłeś za mnie i powstałeś z martwych, aby mój grzech mógł zostać przebaczony. Wybacz mi i uczyń mnie swoim dzieckiem. Weź mnie. Wszystko co we mnie. Od teraz chcę żyć dla ciebie."

Gdy powierzamy siebie Bogu, On posyła swojego Ducha Świętego, aby żył z naszym duchem (1 Jana 4.13; Dz. Apostolskie 5.32; Rzymian 8.16). Życie nie dotyczy robienia już cokolwiek byśmy chcieli. Należymy do Jezusa i nasze ciała są świątynią Ducha Świętego (1 Koryntian 6.19-20).

Od momentu w którym oddajemy nasze życie Bogu, Duch Święty udziela nam mocy i pragnienia, aby żyć dla Boga. On zmienia nasze "chcenie." Gdy powierzamy Jemu siebie codziennie, w modlitwie, czytaniu Biblii, uwielbieniu i społeczności z innymi chrześcijanami, wzrastamy w naszej wierze i naszym zrozumieniu tego jak zadowolić Boga (2 Piotra 3.18).

Jezus powiedział, "Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie." (Ew. Łukasza 9.23). Często ścieżka jakiej Bóg dla nas chce prowadzi w innym kierunku niż ta, którą my lub nasi przyjaciele by wybrali. To jest wybór pomiędzy szeroką a wąską drogą (Ew. Mateusza 7.13). Jezus zna cel dla którego nas stworzył. Odkrywanie tego celu i przeżywanie go jest sekretem prawdziwego szczęścia. Naśladowanie Jezusa jest jedynym sposobem w jaki możemy to znaleźć.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jak mogę oddać życie Bogu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries