settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest duchowość chrześcijańska?

Odpowiedź


Gdy odradzamy się duchowo, otrzymujemy Ducha Świętego, którym jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia (Efezjan 1.13; 4.30). Jezus obiecał, że Duch Święty wprowadzi nas „we wszelką prawdę” (Ew. Jana 16.13). Częścią tej prawdy jest wykorzystanie rzeczy pochodzących od Boga i zastosowanie ich w naszym codziennym życiu. Gdy to uczynimy, wierzący dokonuje wyboru, pozwalając Duch Świętemu prowadzić go/ ją. Prawdziwa duchowość chrześcijańska opiera się na gotowości nowo narodzonego człowieka do poddania swojego życia Duchowi Świętemu, aby prowadził i kontrolował jego/jej życie.

Apostoł Paweł mówi wierzącym, aby byli pełni Ducha Świętego. „Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha” (Efezjan 5.18). Czas użyty w tym fragmencie podkreśla formę ciągłą dlatego oznacza „trwanie w napełnieniu Duchem.” Napełnienie Duchem jest poddawaniem się Duchowi Świętemu pod jego prowadzenie, a nie oddawaniem się cielesnym pragnieniom własnych żądz. W tym fragmencie Paweł używa pewnego porównania. Gdy ktoś pije wino, upija się i zachowuje w pewien charakterystyczny sposób: wulgarnie się wyraża, chwieje się na nogach i podejmuje złe decyzje. Podobnie jak można poznać że ktoś jest pijany po sposobie w jaki się zachowuje, tak również w zachowaniu osoby nowo narodzonej można dostrzec czy prowadzi ją Duch Święty. Cechy charakterystyczne znajdujemy w Galacjan 5.22-23, które nazwane są „owocem Ducha Świętego.” Jest to prawdziwa duchowość chrześcijańska, którą tworzy Duch Święty w życiu człowieka wierzącego. Charakter ten nie wypracowuje się własnymi staraniami. Odrodzony wierzący, który poddaje się pod prowadzenie Ducha Świętego, będzie używał innego słownictwa, wzrastał duchowo i podejmował decyzje w oparciu o Słowo Boże.

Dlatego duchowość chrześcijańska związana jest z podejmowaniem wyboru „poznania i wzrostu” w codziennej relacji z Panem Jezusem Chrystusem, poprzez uległość względem działania Ducha Świętego w naszym życiu. Oznacza to, że wierzący podejmują wybór utrzymywania relacji z Duchem Świętym poprzez przyznawanie się do grzechów (1 Jana 1.9). Jeśli zasmucamy Ducha czyniąc nieprawość (Efezjan 4.30; 1 Jana 1.5-8), to stawiamy przeszkodę na drodze do Boga. Gdy jednak poddajemy się pod prowadzenie Ducha Świętego, to nasza relacja nie zostanie zakłócona (1 Tesaloniczan 5.19). Duchowość chrześcijańska jest świadomością relacji z Duchem Chrystusowym, niezakłócona cielesnością i grzechem. Duchowość chrześcijańska rozwija się, gdy stajemy się ludźmi nowo narodzonymi, poprzez ciągłe wybory poddawania się pod prowadzenie Ducha Świętego.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest duchowość chrześcijańska?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries