settings icon
share icon
Pytanie

Skąd mogę wiedzieć jaki jest Boży plan?

Odpowiedź


Większość chrześcijan prawdziwie pragnie rozumieć Boży plan dla ich życia. I chociaż jest wiele pytań: Jak mogę odkryć Boży plan? Jak mogę być tego pewny? Na szczęście, Biblia podaje wiele ważnych zasad odnośnie woli Bożej. Bóg nie stara się ukryć swojej woli dla naszego życia; On chce, aby jego dzieci wiedziały jaka jest jego wola i aby podążały według niej.

Po pierwsze, Biblia jest pełna wyraźnych twierdzeń odnośnie Bożego planu, który odnosi się do wszystkich wierzących. Na przykład, 1 Tesaloniczan 5.16-18 naucza, "Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was." Te trzy czynności- bycie radosnym, trwanie w modlitwie oraz dziękczynieniu- są elementami Bożej woli dla wszystkich wierzących, bez względu na inne okoliczności.

Możemy rozumieć Bożą wolę poprzez jego Słowo. Słowo Boże jest doskonałe i możemy odkryć Boży plan dla naszego życia poprzez jego studiowanie. 2 Tymoteusza 3.16-17 mówi, "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany."

Po drugie, możemy lepiej rozumieć Boży plan dla naszego życia poprzez bliższe naśladowanie go. Rzymian 12.1-2 obiecuje, "Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe." Gdy oddajemy swoje życie Bogu i odwracamy się od zasad tego świata, przygotowujemy swoje serca na słuchanie Boga (zobacz również 1 Piotra 4.2).

1 Tesaloniczan 4.3-7 potwierdza potrzebę bycia "żywą ofiarą" i podaje więcej szczegółów na temat Bożego planu: "Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia."

Po trzecie, możemy odkrywać Boży plan poprzez modlitwę. Kolosan 4.12 wskazuje, że wierzący imieniem Epafras "nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą." Wierzący w Kolosach potrzebowali znać i wykonywać wolę Bożą, zatem Epafras modlił się za nich. Możemy wzrastać w poznaniu Bożej woli poprzez modlitwę. Możemy również modlić się do Boga, aby odsłaniał swój plan dla innych.

Po czwarte, Bóg czasem odsłania lub potwierdza swoje plany innymi sposobami, włączając w to osobiste okoliczności, relacje czy nawet sny. Jednak, te obszary są często bardziej subiektywne i musimy ostrożnie oceniać takie znaki w świetle tego, co Bóg jasno powiedział w swoim Słowie.

Możemy polegać na Bożej obietnicy: "Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy" (Jakuba 4.8). Gdy się modlimy, studiujemy Pismo Święte i zabiegamy o to, by żyć w świętości przed Panem, On objawi swój plan dla nas w swoim doskonałym czasie w sposób w jaki będziemy mogli zrozumieć.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Skąd mogę wiedzieć jaki jest Boży plan?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries