settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest duchowy wzrost?

Odpowiedź


Duchowy wzrost jest pewnym procesem, dzięki któremu stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Kiedy zaczynamy wierzyć w Jezusa, Duch Święty rozpoczyna proces upodabniania nas do Jezusa, czyniąc nas na Jego obraz. Wzrost duchowy jest opisany najprawdopodobniej w 2 Liście św. Piotra 1:3-8, gdzie apostoł mówi nam, że „Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia /wywołanego/ żądzą na świecie. Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Gdy bowiem będziecie je mieli i to w obfitości, nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.”

W Liście św. Pawła do Galatów 5:19-23 zostały opisane dwie listy. List św. Pawła do Galatów 5:19-21 podaje listę „uczynków ciała”. Istnieją pewne rzeczy, z którymi identyfikowaliśmy się, zanim uwierzyliśmy, że Chrystus jest naszym Zbawicielem. Uczynki ciała są grzechami, które mamy wyznawać, z których musimy pokutować, i które mamy, z Bożą pomocą, przezwyciężyć. Kiedy doświadczamy duchowego wzrostu, coraz mniej z uczynków ciała jest obecnych w naszym życiu. Druga lista mówi o „owocach ducha” (List św. Pawła do Galatów 5:22-23). Mówi ona o tym, jak powinno wyglądać nasze życie, skoro aż dotąd doświadczamy zbawienia przez Jezusa Chrystusa. Duchowy wzrost identyfikowany jest przez owoce Ducha, które coraz bardziej widać w życiu ludzi wierzących.

Kiedy przemiana naszego charakteru ma miejsce dzięki zbawieniu, zaczyna się duchowy wzrost. Duch Święty zamieszkuje w nas (Ewangelia wg św. Jana 14:16-17). Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie (2 List św. Pawła do Koryntian 5:17). Stara natura zostaje zastąpiona przez nową (List św. Pawła do Rzymian, rozdziały 6-7). Duchowy wzrost jest procesem trwającym całe życie, który ma miejsce, kiedy studiujemy i praktykujemy Boże Słowo w naszym życiu (2 List św. Pawła do Tymoteusza 3:16-17), i chodzimy w Duchu (List św. Pawła do Galatów 5:16-26). Kiedy chcemy duchowo wzrastać, możemy modlić się do Boga i prosić Go o mądrość w dziedzinach, w których On pragnie nas kształtować. Możemy prosić Boga, by pomagał nam wzrastać duchowo i poznawać Go. Bóg chce naszego duchowego wzrostu. Z pomocą Ducha Świętego możemy coraz lepiej panować nad grzechem, i powoli stawać się coraz bardziej podobnymi do naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest duchowy wzrost?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries