settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego powinnam/ powinienem być ochrzczony?

Odpowiedź


"Dlaczego powinnam/ powinienem być ochrzczony?" jest ważnym pytaniem dla chrześcijanina. Od najwcześniejszych dni kościoła chrześcijańskiego, chrzest był fundamentalnym krokiem wiary uniwersalnie przestrzeganym przez wierzących od razu po doświadczeniu zbawienia (Dz. Apostolskie 2.38, 41; 8.12, 38).

Akt chrztu przez całkowite zanurzenie w wodzie zewnętrznie wyraża wewnętrzne doświadczenie zmiany, która odbyła się w życiu każdego wierzącego przy zbawieniu. Ukazuje, że stary sposób życia się zakończył i nowe życie w wierze w Jezusa Chrystusa się rozpoczęło (2 Koryntian 5.17). Chrzest jest ważny, ponieważ dostarcza wizualne świadectwo- publiczną deklarację dla świata- która symbolicznie utożsamia nowego wierzącego ze śmiercią, pogrzebem i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.

Biblia dostarcza kilku powodów dla których chrzest jest ważnym krokiem w życiu chrześcijańskim:

Chrzest jest wyrazem zbawczej wiary. Jak pieczęć uprawomocnienia, chrzest reprezentuje nasze doświadczenie zbawienia i wspaniałe dzieło Jezusa Chrystusa w śmierci za nasze grzechy i wzbudzenie z martwych dla naszego usprawiedliwienia: "Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych" (Kolosan 2.12).

Chrzest jest ustanowiony przez Boga i nakazany przez Jezusa. W ramach swojego Wielkiego Posłannictwa dla kościoła Jezus przekazał te polecenia: "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" (Ew. Mateusza 28.19-20). Chrzest jest integralną częścią uczniostwa chrześcijańskiego i ma być ciągłą praktyką kościoła.

Chrzest jest aktem posłuszeństwa dla naszego Zbawiciela, wyrażając nasze pragnienie podobania się Bogu. Słowo chrześcijanin oznacza "naśladowca Chrystusa." Skoro Chrystus powołał nas do chrztu i ustanowił przykład dając się samemu ochrzcić (Ew. Mateusza 3.16), zaniedbanie w kwestii bycia ochrzczonym jest nieposłuszeństwem nakazowi Chrystusa.

Chrzest jednoczy nas z Chrystusem poprzez utożsamianie nas z Jego śmiercią, pogrzebem i zmartwychwstaniem: "Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili" (Rzymian 6.3-4). Gdy pokutujemy za nasze grzechy i zawierzamy Jezusowi Chrystusowi w kwestii swojego zbawienia, chrzest poświadcza naszą jedność z nim.

Podobnie chrzest reprezentuje naszą śmierć dla starego życia i nasze narodzenie na nowo do życia zmartwychwstałego i wolności od więzów grzechu: "jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu" (Rzymian 6.5-7; tłum. Biblia Tysiąclecia).

Chrzest również utożsamia nas z ciałem Chrystusa (1 Koryntian 12.12-13). To emblemat, który mówi, że teraz należymy do Jezusa Chrystusa i Jego ludu: "Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa" (Galacjan 3.26-27).

Chrzest staje się publicznym świadectwem wewnętrznego dzieła Ducha Świętego obmywającego nasze grzechy: "Była ona obrazem tej [wody], która zbawia was również teraz przez chrzest: nie przez usunięcie brudu ciała, ale przez modlitwę do Boga o czyste sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa" (1 Piotra 3.21; tłum. Biblia Poznańska; zobacz także Dz. Apostolskie 22.16; 1 Koryntian 6.11).

Prawidłowe rozumienie chrztu oznacza zrozumienie, że jest on czymś więcej niż rytuałem religijnym czy tradycją kościelną. Znaczenie chrztu bierze się ze śmierci Jezusa Chrystusa, Bożego jedynego Syna, który umarł w nasze miejsce, aby zapłacić za nasze grzechy i który pokonał śmierć przez swoje zmartwychwstanie, zapewniając nam nowe życie w Duchu Świętym i życie wieczne na wieki z Bogiem.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego powinnam/ powinienem być ochrzczony?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries