settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest przywództwo chrześcijańskie?

Odpowiedź


Czym jest przywództwo chrześcijańskie? Jaki powinien być przywódca chrześcijański? Nie ma lepszego przykładu przywódcy chrześcijańskiego aniżeli nasz Pan Jezus Chrystus. On powiedział, "Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce" (Ew. Jana 10.11). To w tym wersecie widzimy doskonały opis przywódcy chrześcijańskiego. To jest ktoś, kto działa jak pasterz dla tych "owiec" danych pod jego opiekę.

Gdy Jezus odnosił się do nas jako do "owiec", to nie mówił czule. Prawdę mówiąc, owca znajduje się na liście najgłupszych zwierząt spośród istniejących. Zbłąkana owca, wciąż słysząca odgłosy stada, staje się zdezorientowana, zmieszana, przestraszona i niezdolna do samodzielnego powrotu do stada.

Niezdolne, aby odeprzeć głodnych drapieżników, a zbłąkane być może najbardziej bezsilne spośród wszystkich stworzeń. Wiadomo, że całe stada owiec utonęły w czasie błyskawicznych powodzi, nawet wtedy gdy nieopodal widoczne były łatwo dostępne wyższe tereny. Czy to się Tobie podoba czy nie, Jezus nazywając nas owcami, mówił nam, że bez pasterza jesteśmy bezsilni.

Pasterz ma kilka ról w stosunku do swoich owiec. On prowadzi, karmi, odżywia, pociesza, poprawia i chroni. Pasterz prowadzi stado Pana przez modelowanie/ tworzenie dobroci i sprawiedliwości w swoim życiu i zachęcaniu innych, aby szli w jego ślady. Oczywiście, naszym ostatecznym przykładem- i tym, którego powinniśmy naśladować- jest sam Chrystus. Apostoł Paweł rozumiał to: "Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa" (1 Koryntian 11.1). Przywódca chrześcijański naśladuje Chrystusa i inspiruje innych, aby również podążali za nim.

Przywódca chrześcijański również odżywia i karmi, a ostatecznym "pokarmem owiec" jest Słowo Boże. Tak jak pasterz prowadzi swoje stado na najbardziej żyzne pastwisko, aby mogło wzrastać i się dobrze rozwijać, tak też przywódca chrześcijański odżywia swoje stado jedynie tym jedzeniem, które tworzy silnych, żywych chrześcijan. Biblia- nie psychologia czy światowa mądrość- jest jedyną dietą, która może tworzyć zdrowych chrześcijan. "... iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana" (5 Ks. Mojżeszowa 8.3).

Przywódca chrześcijański również pociesza owce, opatrując rany i stosując balsam współczucia i miłości. Jak wspaniały Pasterz Izraela, sam Pan obiecał, "...zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł, i będę pasł sprawiedliwie" (Ks. Ezechiela 34.16). Jako chrześcijanie w dzisiejszym świecie, cierpimy z powodu wielu obrażeń naszego ducha i potrzebujemy współczujących przywódców, którzy poniosą nasze ciężary razem z nami, wczuwając się w nasze okoliczności, okazując cierpliwość względem nas, zachęcając nas w Słowie i przynosząc nasze zmartwienia przed tron Ojca.

Podobnie jak pasterz używa swojego kija pasterskiego, aby przyprowadzić z powrotem zabłąkaną owcę do stada, tak przywódca chrześcijański koryguje i dyscyplinuje tych, którzy są pod jego opieką, gdy odchodzą na bok. Bez urazy lub apodyktyczności, ale w "duchu łagodności" (Galacjan 6.1), ci w przywództwie muszą korygować zgodnie z zasadami biblijnymi. Poprawianie i dyscyplina nigdy nie jest przyjemnym doświadczeniem dla żadnej ze stron, ale przywódca religijny, który zawodzi w tej dziedzinie, nie okazuje miłości tym, którzy są pod jego opieką. "Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga..." (Ks. Przypowieści Salomona 3.12), a przywódca chrześcijański musi naśladować jego przykład.

Ostateczną rolą przywódcy chrześcijańskiego jest ochrona. Pasterz, który był zbyt swobodny w tym obszarze wkrótce odkryje, że regularnie traci owce na rzecz łowców kręcących się wokół nich- a czasem- pośród jego stada. Współczesnymi drapieżcy są ci, którzy próbują zwabić owcę fałszywą doktryną, odrzucając Biblię jako przestarzałą i staromodną, niewystarczającą, niezrozumiałą lub niemożliwą do zrozumienia. Te kłamstwa są rozsiewane przez tych wobec których Jezus nas ostrzegał: "Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!" (Ew. Mateusza 7.15). Nasi przywódcy muszą chronić nas przed fałszywym nauczaniem tych, którzy odsunęliby nas od prawdy Pisma Świętego i tego, że sam Chrystus jest drogą zbawienia: "Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie" (Ew. Jana 14.6).

Ostatnie słowo odnośnie przywódców chrześcijańskich pochodzi z artykułu: "Wanted: A Few Good Shepherds (Must Know How to Wash Feet)" autorstwa Johna MacArthura:

"Zgodnie z planem, który Bóg ustanowił dla kościoła, przywództwo jest pozycją pokornej i pełnej miłości służby. Przywództwo w kościele to służba, a nie zarządzanie. Ci, których Bóg wyznacza na przywódców nie są powołani do bycia rządzącymi monarchami, ale do bycia pokornymi niewolnikami; nie bycia sprytnymi celebrytami, ale pracującymi sługami. Ci, którzy poprowadzą lud Boży, muszą ponad wszystko ukazywać poświęcenie, oddanie, uległość i pokorę. Sam Jezus dał nam wzór, kiedy pochylił się, aby umyć nogi swoim uczniom, co zwykle wykonywali najniżsi z niewolników (Ew. Jana 13). Skoro uczynił to Pan wszechświata, żaden przywódca kościoła nie ma prawa uważać siebie za 'grubą rybę'."

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest przywództwo chrześcijańskie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries