settings icon
share icon
Pytanie

Co mówi Biblia na temat świętości? Co to znaczy być świętym?

Odpowiedź


W 1 Piotra 1.13-16 (tłum. Biblia Poznańska) Piotr pisze do wierzących, "Dlatego czuwajcie nad sobą w pełni trzeźwi, pokładajcie swą nadzieję w łasce, którą wam daje objawienie Jezusa Chrystusa, bądźcie posłuszni, nie kierujcie się dawnymi pożądliwościami, którym ulegaliście, gdy żyliście w nieświadomości, lecz w całym postępowaniu stańcie się świętymi, tak jak świętym jest Ten, który was powołał. Napisane jest bowiem; Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty!" Piotr cytuje z 3 Ks. Mojżeszowej 11.44 oraz 19.2.

Po pierwsze, spójrz na świętość Bożą. Co to znaczy, że Bóg jest święty? Fragmenty takie jak 1 Ks. Samuela 2.2 oraz Ks. Izajasza 6.3 są dwoma z wielu przykładów fragmentów na temat Bożej świętości. Innym sposobem jest powiedzenie, że jest to absolutna perfekcja. Bóg jest inny od wszystkich (zobacz Ks. Ozeasza 11.9) i Jego świętość jest kwintesencją tego "wszystkiego." W jego istocie nie ma nawet śladu grzechu (Jakuba 1.13; Hebrajczyków 6.18). Jest wysoko ponad wszystkimi i nikt nie może się z Nim równać (Psalm 40:5). Świętość Boga przenika całą Jego istotę i kształtuje wszystkie Jego atrybuty. Jego miłość jest świętą miłością, Jego miłosierdzie jest świętym miłosierdziem, a nawet Jego złość i gniew są świętą złością i świętym gniewem.Te koncepcje są trudne do zrozumienia dla ludzi, tak jak trudno jest nam w pełni zrozumieć Boga.

Następnie, co dla nas oznacza bycie świętym? Kiedy Bóg powiedział Izraelowi, aby był święty w 3 Ks. Mojżeszowej 11 oraz 19, udzielał im wskazówek, aby odróżniał się od innych narodów dając im konkretne przepisy regulujące ich życie. Izrael jest Bożym narodem wybranym i Bóg ich oddzielił od innych grup narodowościowych. To jest Jego szczególny lud i w konsekwencji otrzymali standardy według których Bóg chciał aby żyli, aby świat wiedział, że do Niego należą. Gdy Piotr powtarza słowa Pańskie w 1 Piotra 1.16, mówi konkretnie do wierzących. Jako wierzący, potrzebujemy być "oddzieleni" od świata dla Pana. Musimy żyć według Bożych standardów, a nie światowych. Bóg nie powołuje nas do tego byśmy byli doskonali, ale do tego, aby się odróżniać od świata. 1 Piotra 2.9 opisuje wierzących jako "święty naród." To jest fakt! Jesteśmy oddzieleni od świata; musimy wypełniać tę rzeczywistość w naszym codziennym życiu, o czym Piotr mówi nam w 1 Piotra 1.13-16.

Na koniec, jak możemy stać się święci? Świętość jest możliwa tylko we właściwej relacji z Bogiem poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela (przyjęcie Jego daru życia wiecznego). Jeśli nie złożymy naszej wiary jedynie w Syna Bożego, że wybawi nas od naszych grzechów, to nasze zabieganie o świętość jest na próżno. Zatem, najpierw musimy upewnić się, że jesteśmy odrodzonymi duchowo wierzącymi (zobacz Ew. Jana 3). Jeśli jesteśmy prawdziwie wierzącymi, to uświadamiamy sobie, że nasza pozycja w Chrystusie automatycznie oddziela nas od świata (1 Piotra 2.9). W końcu mamy relację z żywym Bogiem! Zatem musimy codziennie prowadzić życie w oddzieleniu, nie próbując się "wtopić" w świat, ale zamiast tego prowadzić życie zgodnie z Bożym Słowem, gdy rozważamy Biblię i wzrastamy w jej poznaniu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co mówi Biblia na temat świętości? Co to znaczy być świętym?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries