settings icon
share icon
Pytanie

Kim jest prawdziwy chrześcijanin?

Odpowiedź


Zgodnie z fragmentem z Dz. Apostolskich 11.26 naśladowcy Jezusa zostali najpierw nazwani chrześcijanami w Antiochii. Dlaczego zostali nazwani chrześcijanami? Ponieważ byli "naśladowcami Chrystusa." Poświęcili swoje życie aby "postępować jak On postępował" (1 Jana 2.6).

Inne fragmenty Pisma Świętego wyjaśniają w jaki sposób osoba przychodzi do wiary w Jezusa Chrystusa i zaczyna tę relację. Na przykład, Efezjan 2.8-9 ujawnia, że osoba staje się chrześcijaninem przez wiarę, a nie poprzez przestrzeganie listy zasad czy dobrego postępowania: "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił." Prawdziwy chrześcijanin ma wiarę w Jezusa jako Zbawiciela.

Rzymian 10.9-10 mówi, "Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu." Prawdziwy chrześcijanin nie jest zawstydzony by powiedzieć, że Jezus jest Panem i wierzy, że Jezus powstał z martwych.

1 Koryntian 15.3 mówi, że przesłanie o zmartwychwstałym Jezusie jest na pierwszym miejscu. Bez zmartwychwstania Jezusa nasza wiara jest "daremna" i nadal jesteśmy "w swoich grzechach" (werset 17). Prawdziwy chrześcijanin żyje z wiary w zmartwychwstałego Jezusa (1 Koryntian 15.13-14).

Paweł pisze, "... jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego [...] Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy" (Rzymian 8.9, 16). Prawdziwy chrześcijanin ma Bożego Ducha Świętego żyjącego w nim.

Dowód, że ktoś jest prawdziwym chrześcijaninem przejawia się zarówno w wierze jak i czynach. "Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe" (2 Koryntian 5.17). Jakub powiedział, "Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich" (Jakuba 2.18). Jezus tak to ujął, "Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota" (Ew. Jana 8.12). Prawdziwy chrześcijanin będzie ukazywał swoją wiarę przez to jak będzie żył.

Pomimo dużej różnorodności przekonań, które wpadają dzisiaj pod ogólną etykietę "chrześcijaństwo", Biblia definiuje prawdziwego chrześcijanina jako kogoś, kto osobiście przyjął Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, kto zaufał wyłącznie śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, aby doświadczyć przebaczenia grzechów, który ma w sobie Ducha Świętego i którego przejawy życia zmieniają się zgodnie z wiarą w Jezusa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim jest prawdziwy chrześcijanin?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries