settings icon
share icon
Pytanie

Czy to źle życzyć sobie czegoś?

Odpowiedź


Pragnienie czegoś jest bardzo ludzkie. Bóg stworzył istoty ludzkie z emocjami i pasjami. Kiedy sobie czegoś życzymy, przyznajemy, że jest coś poza naszą kontrolą, czego bardzo pragniemy. W Ks. Objawienia 3.15 Jezus mówi, "Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! " On obdarzył ludzi wolną wolą i czyniąc tak, intencjonalnie udzielił nam wolności do wybierania Jego lub nie. Gdy był na ziemi, Jezus wyraził inne "życzenie", gdy powiedział, "Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął" (Ew. Łukasza 12.49). On wiedział, że zbliża się ukrzyżowanie i po tym wyleje swojego Ducha Świętego na wierzących (Dz. Apostolskich 1.8). Jezus pragnął zesłać Ducha, ale wiedział, że najpierw musi przejść horror ukrzyżowania. Jego „życzenie” nie było błędne. Było ludzkie.

Życzenie może być zwiastunem zmiany. Jeśli życzenie oparte jest na prawdzie i pozytywnej zmianie, może stać się celem a później rzeczywistością. Jednak życzenie może być złe jeśli damy mu pierwszeństwo przed Bożym planem dla nas. Kiedy Jezus w Getsemane "chciał", by Jego Ojciec znalazł inny sposób odkupienia ludzkości, nie skończył na tym swojej modlitwy. Nie pozwolił, aby Jego ludzkie pragnienie rządziło Bożą wolą. Zmagał się w swoim Duchu aż do momentu, gdy mógł szczerze powiedzieć, "nie moja, lecz twoja wola niech się stanie" (Ew. Łukasza 22.42).

Życzenie może być także złe, gdy nasze życzenie jest skupione na czymś innym niż sam Bóg. "Życzenie gwiazdy" może mieć romantyczny urok, ale gwiazda nikomu nie pomoże. Musimy patrzeć na Twórcę gwiazd w kwestii odpowiedzi na modlitwy, a nie na same gwiazdy.

Życzenie może być też złe, jeśli przedmiot tego życzenia jest grzechem. Dla zamężnej osoby życzenie sobie czyjegoś małżonka/ czyjejś małżonki jest złem (5 Ks. Mojżeszowa 5.21). Nadmierna chęć posiadania większej ilości rzeczy materialnych czy chęć większej ilości pieniędzy niż potrzeba jest złe (Ks. Przyp. Salomona 23.4; 1 Tymoteusza 6.9-10). Gdy życzenie opiera się na niezadowoleniu z tego co Bóg dla nas przeznaczył- rasy, narodowości, typu ciała czy rodziny- jest złą chęcią. Naszą prawdziwą potrzebą jest nauczenie się wdzięczności za to, co Bóg nam dał i nauczenie się używania tego wszystkiego dla Jego chwały i celu (1 Koryntian 10.31; Kolosan 3.16).

Psalm 37.4 mówi, "Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje!" Kiedy zadowolenie Pana jest naszą największą radością, On dostraja nasze życzenia. On dostraja pragnienia naszego serca by były w harmonii z Jego pragnieniami dla nas- Jego pragnienia stają się naszymi, więc życzymy sobie rzeczy, które Jego radują. W tym procesie, znajdujemy radość. Możemy odważnie się modlić zgodnie z Jego wolą, kiedy wiemy, że chcemy tego co On chce. Gdy chcemy rzeczy, które są spójne z Jego planem, możemy modlić się z przekonaniem, że On słyszy i odpowie (na modlitwy) (Ew. Jana 15.7; 1 Jana 5.14; Ew. Mateusza 21.22).

Biblia właściwie nakazuje nam pragnąć mądrości (Ks. Przyp. Salomona 24.14), darów duchowych (1 Koryntian 14.1), Dnia Pańskiego (2 Piotra 3.12), ostatecznego objawienia tego kim naprawdę są dzieci Boże (Rzymian 8.19) i zbawienia innych (Rzymian 10.1). Jeśli nasze pragnienia skupione są na tym czego Bóg chce, możemy o nie prosić Boga z wiarą. Gdy mamy niebiańską perspektywę, nasze życzenia są uświęcone, "Jeżeli zaś jesteśmy pewni, że wysłuchuje nas, gdy zwracamy się doń z jakąś prośbą, to możemy być również pewni, że uzyskamy to, o co prosimy" (1 Jana 5.15).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy to źle życzyć sobie czegoś?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries