Czym jest dojrzałość duchowa? Jak mogę stać się dojrzalszym duchowo?


Pytanie: Czym jest dojrzałość duchowa? Jak mogę stać się dojrzalszym duchowo?

Odpowiedź:
Dojrzałość duchowa osiągana jest poprzez stawanie się bardziej podobnym do Jezusa Chrystusa. Po doświadczeniu zbawienia, każdy chrześcijanin rozpoczyna proces duchowego wzrostu, z intencją stawania się dojrzałym duchowo. Zgodnie z apostołem Pawłem, jest to proces ciągły, który nigdy się nie skończy w tym życiu. W Filipian 3.12-14, opowiadając o pełni poznania Chrystusa, mówi swoim czytelnikom: "Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie." Podobnie jak Paweł, musimy ciągle dążyć do głębszego poznania Boga w Chrystusie.

Dojrzałość chrześcijańska wymaga radykalnego przeorganizowania naszych priorytetów, zamieniając sprawianie sobie przyjemności na podobanie się Bogu i uczenie się posłuszeństwa Bogu. Kluczem do dojrzałości jest regularność, wytrwałość w robieniu rzeczy, które wiemy, że przybliżą nas do Boga. Te czynności określone są jako duchowe dyscypliny i dotyczą rzeczy takich jak czytanie Biblii/ studiowanie, modlitwa, społeczność z ludźmi wierzącymi, służba oraz szafarstwo. Nieważne jednak jak bardzo byśmy zabiegali o czynienie tych rzeczy, to nic nie jest możliwe bez uzdalniającej mocy Ducha Świętego przebywającego w nas. Galacjan 5.16 mówi nam, abyśmy "według Ducha postępowali." Greckie słowo użyte tutaj na "chodzenie w Duchu" właściwie oznacza "chodzenie z perspektywą celu." Dalej w tym samym rozdziale, Paweł mówi nam ponownie aby nas "Duch prowadził." Tutaj słowo przetłumaczone jako "prowadzenie/chodzenie" niesie ze sobą koncepcję stawiania "kroku za krokiem, jednego kroku w jednym czasie." To jest uczenie się chodzenia zgodnie z instrukcją Ducha Świętego. Bycie napełnionym Duchem Świętym oznacza chodzenie/ bycie kierowanym poprzez Ducha Świętego. Gdy coraz bardziej poddajemy się kontroli/ panowaniu Ducha Świętego, dostrzegamy również wzrost owocu Ducha Świętego w naszym życiu (Galacjan 5.22-23). To jest cechą charakterystyczną dojrzałości duchowej.

Gdy stajemy się chrześcijanami, poddajemy wszystko aby wzrastać do dojrzałości duchowej. Piotr mówi nam, że Boża moc obdarowała nas wszystkim czego potrzebujemy do życia i pobożności, poprzez znajomość jego, który nas powołał do chwały i doskonałości (2 Piotra 1.3). Jedynie Bóg jest naszym źródłem i cały wzrost przychodzi z łaski poprzez niego, ale jesteśmy odpowiedzialni, aby dokonywać wyborów posłuszeństwa. Piotr ponownie pomaga nam w tym obszarze: "Dlatego też dokładajcie wszelkich starań, aby waszej wierze towarzyszyły dobre uczynki, a dobrym uczynkom pełne rozeznanie; z tym zaś niech idzie w parze całkowite panowanie nad sobą, połączone z najwyższą cierpliwością i z pobożnością. Wreszcie pobożności niech towarzyszy braterska przyjaźń, a przyjaźni prawdziwa miłość. Jeśli posiądziecie te oto przymioty i będziecie się przyczyniać do ich wzrostu, spotęguje się również wasza gorliwość i doskonalsze stanie się poznanie Pana naszego, Jezusa Chrystusa" (2 Piotra 1.5-8, tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Bycie efektywnym i owocującym w poznaniu Pana Jezusa jest kwintesencją dojrzałości duchowej.

English


Powrót na polską stronę główną
Czym jest dojrzałość duchowa? Jak mogę stać się dojrzalszym duchowo?

Dowiedz się, jak ...

spędzić wieczność z Bogiemotrzymać przebaczenie od Boga