settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest dojrzałość duchowa? Jak mogę stać się dojrzalszym duchowo?

Odpowiedź


Dojrzałość duchowa osiągana jest poprzez stawanie się bardziej podobnym do Jezusa Chrystusa. Po doświadczeniu zbawienia, każdy chrześcijanin rozpoczyna proces duchowego wzrostu, z intencją stawania się dojrzałym duchowo. Zgodnie z apostołem Pawłem, jest to proces ciągły, który nigdy się nie skończy w tym życiu. W Filipian 3.12-14, opowiadając o pełni poznania Chrystusa, mówi swoim czytelnikom: "Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie." Podobnie jak Paweł, musimy ciągle dążyć do głębszego poznania Boga w Chrystusie.

Dojrzałość chrześcijańska wymaga radykalnego przeorganizowania naszych priorytetów, zamieniając sprawianie sobie przyjemności na podobanie się Bogu i uczenie się posłuszeństwa Bogu. Kluczem do dojrzałości jest regularność, wytrwałość w robieniu rzeczy, które wiemy, że przybliżą nas do Boga. Te czynności określone są jako duchowe dyscypliny i dotyczą rzeczy takich jak czytanie Biblii/ studiowanie, modlitwa, społeczność z ludźmi wierzącymi, służba oraz szafarstwo. Nieważne jednak jak bardzo byśmy zabiegali o czynienie tych rzeczy, to nic nie jest możliwe bez uzdalniającej mocy Ducha Świętego przebywającego w nas. Galacjan 5.16 mówi nam, abyśmy "według Ducha postępowali." Greckie słowo użyte tutaj na "chodzenie w Duchu" właściwie oznacza "chodzenie z perspektywą celu." Dalej w tym samym rozdziale, Paweł mówi nam ponownie aby nas "Duch prowadził." Tutaj słowo przetłumaczone jako "prowadzenie/chodzenie" niesie ze sobą koncepcję stawiania "kroku za krokiem, jednego kroku w jednym czasie." To jest uczenie się chodzenia zgodnie z instrukcją Ducha Świętego. Bycie napełnionym Duchem Świętym oznacza chodzenie/ bycie kierowanym poprzez Ducha Świętego. Gdy coraz bardziej poddajemy się kontroli/ panowaniu Ducha Świętego, dostrzegamy również wzrost owocu Ducha Świętego w naszym życiu (Galacjan 5.22-23). To jest cechą charakterystyczną dojrzałości duchowej.

Gdy stajemy się chrześcijanami, poddajemy wszystko aby wzrastać do dojrzałości duchowej. Piotr mówi nam, że Boża moc obdarowała nas wszystkim czego potrzebujemy do życia i pobożności, poprzez znajomość jego, który nas powołał do chwały i doskonałości (2 Piotra 1.3). Jedynie Bóg jest naszym źródłem i cały wzrost przychodzi z łaski poprzez niego, ale jesteśmy odpowiedzialni, aby dokonywać wyborów posłuszeństwa. Piotr ponownie pomaga nam w tym obszarze: "Dlatego też dokładajcie wszelkich starań, aby waszej wierze towarzyszyły dobre uczynki, a dobrym uczynkom pełne rozeznanie; z tym zaś niech idzie w parze całkowite panowanie nad sobą, połączone z najwyższą cierpliwością i z pobożnością. Wreszcie pobożności niech towarzyszy braterska przyjaźń, a przyjaźni prawdziwa miłość. Jeśli posiądziecie te oto przymioty i będziecie się przyczyniać do ich wzrostu, spotęguje się również wasza gorliwość i doskonalsze stanie się poznanie Pana naszego, Jezusa Chrystusa" (2 Piotra 1.5-8, tłum. Biblia Warszawsko- Praska). Bycie efektywnym i owocującym w poznaniu Pana Jezusa jest kwintesencją dojrzałości duchowej.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest dojrzałość duchowa? Jak mogę stać się dojrzalszym duchowo?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries