settings icon
share icon
Pytanie

Skąd mam wiedzieć, które z Bożych obietnic są dla mnie?

Odpowiedź


Istnieją dosłownie setki Bożych obietnic w Biblii. Skąd możemy wiedzieć, które obietnice odnoszą się do nas, których obietnic możemy się spodziewać? Inaczej zadajmy to pytanie, jak ktoś może określić różnicę pomiędzy ogólnymi obietnicami a szczegółowymi obietnicami? Ogólna obietnica to ta, którą daje Duch Święty każdemu wierzącemu na każdy czas. Gdy autor spisał obietnicę, nie ograniczył jej czasu ani odbiorcy.

Przykład ogólnej obietnicy znajduje się w 1 Jana 1.9, "Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości." Ta obietnica jest oparta na przebaczającej naturze Boga i jest dostępna dla wszystkich wierzących w każdym miejscu. Innym przykładem ogólnej obietnicy jest Filipian 4.7, "A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie." Obietnica ta jest dana dla wszystkich wierzących, którzy swoje zmartwienia i prośby przynoszą przed Boże oblicze (Filipian 4.6). Innymi przykładami ogólnych obietnic są te zawarte w Psalmie 1.3; 27.10; 31.24; Ew. Jana 4.13-14 oraz Ks. Objawienia 3.20.

Szczegółowa obietnica jest dana dla konkretnych osób w określonych okolicznościach. Kontekst danej obietnicy zazwyczaj jasno wskazuje na to, kto jest jej odbiorcą. Na przykład, obietnica z 1 Ks. Królewskiej 9.5 jest bardzo szczegółowa: "utwierdzę twój tron królewski nad Izraelem na wieki..." Wersety poprzedzające nadanie obietnicy jak i po niej występujące jasno wskazują, że Bóg mówi jedynie do króla Salomona.

Ew. Łukasza 2.35 zawiera inną szczegółową obietnicę: "twoją własną duszę przeniknie miecz..." To proroctwo/ obietnica została skierowana do Marii i została spełniona w trakcie jej życia. I chociaż szczegółowa obietnica nie jest przekazana dla wszystkich wierzących ogólnie, to Duch Święty może nadal wykorzystać tą obietnicę by poprowadzić lub zachęcić któreś ze swoich dzieci. Na przykład, obietnica z Ks. Izajasza 54.10 została napisana mając na myśli Izrael, ale Duch Święty użył tych słów, aby pocieszyć obecnie wielu chrześcijan: "moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje."

Gdy apostoł Paweł został poprowadzony do zwiastowania ewangelii poganom, głosił on obietnicę z Izajasza: "Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem cię światłością dla pogan, Abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi" (Dzieje Apostolskie 13.47). Obietnica Izajasza pierwotnie była skierowana do Mesjasza, ale w niej Paweł odnalazł wskazówki od Pana dla swojego własnego życia. Gdy głoszona jest jedna z Bożych obietnic z Pisma Świętego, powinniśmy mieć w pamięci następujące zasady:

1) Boże obietnice są często warunkowe. Zwróć uwagę na słowo "jeśli" w kontekście.

2) Bóg daje nam obietnice, aby pomóc nam lepiej podporządkować się jego woli i mu zaufać. Obietnica nie zmusza Boga do ulegania naszej woli.

3) Nie zakładaj, że wiesz dokładnie kiedy, gdzie i jak Boże obietnice zostaną spełnione w Twoim życiu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Skąd mam wiedzieć, które z Bożych obietnic są dla mnie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries