settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy uwielbiać Boga?

Odpowiedź


"Uwielbiać/ Chwalić" Boga oznacza oddawać mu chwałę. Słowo chwała jako odnoszące się do Boga w Starym Testamencie niesie ze sobą koncepcję wielkości, wspaniałości. W Nowym Testamencie, słowo przetłumaczone jako "chwała" oznacza "godność, honor, cześć i uwielbienie." Poprzez połączenie tych dwóch znaczeń widzimy, że chwalenie Boga jest uznaniem jego wspaniałości i oddaniem mu czci poprzez uwielbienie i składanie czci, głównie ponieważ on, i tylko On, zasługuje na wywyższanie, uwielbienie i cześć. Boża chwała jest kwintesencją jego natury, i oddajemy mu chwałę poprzez rozpoznawanie jego charakteru.

Pytanie jakie się nam nasuwa dotyczy tego, że skoro Bóg jest pełen chwały, którą rzeczywiście ma, to jak możemy "oddawać" mu chwałę? Jak możemy dawać Bogu coś, co jest przede wszystkim jego? Kluczem jest fragment z 1 Ks. Kronik 16.28-29 (tłum. Biblia Warszawsko- Praska): "Rodziny wszystkich ludów, oddajcie Bogu chwałę i czcijcie Jego potęgę. Wychwalajcie Jahwe za święte imię Jego! Przynoście Mu dary, przychodźcie do Niego, odziani w święte szaty cześć Mu oddawajcie." W tym fragmencie widzimy dwa działania z naszej strony, które składają się na nasze wychwalanie Boga. Po pierwsze, mamy "oddać" lub przynieść mu ją, bo to jest jego należność. Nikt inny nie zasługuje na cześć i uwielbienie, jakim obdarzamy jego, gdy go chwalimy. Ks. Izajasza 42.8 potwierdza to: "Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom." Po drugie, mamy "przynieść dary" Bogu jako część uwielbienia, które go chwali. Jaką ofiarę składamy Bogu, aby Go uwielbić?

Ofiara, którą składamy Bogu, gdy przychodzimy do Niego w blasku lub pięknie Jego świętości, obejmuje zgodę, posłuszeństwo, poddanie się i wychwalanie Jego cech oraz rozsławianie go. Chwalenie Boga rozpoczyna się od przyjęcia/ akceptacji wszystkiego co mówi, szczególnie o sobie samym. W Ks. Izajasza 42.5, Bóg stwierdza, "Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą." Ze względu na to kim On jest, świętym i doskonały i prawdziwym, jego orędzia i prawa są święte, doskonałe i prawdziwe (Psalm 19.7), i chwalimy go poprzez słuchanie i zgadzanie się z nimi. Słowo Boże, Biblia, jest jego Słowem do nas, wszystkiego czego potrzebujemy do życia w nim. Słuchanie go i zgadzanie się z nim jednak, nie chwali go dopóki nie poddamy się jemu i nie będziemy przestrzegali nakazów zawartych w jego Słowie. "Lecz łaska Pana od wieków na wieki. Dla tych, którzy się go boją; A sprawiedliwość jego dla synów ich synów. Dla tych, którzy strzegą przymierza jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań jego" (Psalm 103.17-18). Jezus powtórzył koncepcję, że chwalenie i kochanie Boga są jednym i tym samym w Ew. Jana 14.15, "Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie."

Chwalimy również Boga poprzez rozgłaszanie jego cech i jego czynów. Szymon, w swoim ostatnim kazaniu zanim został zabity z powodu swojej wiary, opowiedział historię postępowania Boga z Izraelem od czasu gdy Abraham opuścił swój kraj w posłuszeństwie do Bożego polecenia, aż do przyjścia Chrystusa, "Jedynego Sprawiedliwego", którego Izrael zdradził i zamordował. Gdy opowiadamy o Bożym działaniu w naszym życiu, jak nas zbawił od grzechów i niesamowite dzieła jakich dokonuje w naszym sercu i umyśle każdego dnia, to wywyższamy go przed innymi. Nawet jeśli inni nie zawsze chcą słuchać naszego chwalenia Boga, On jest z tego bardziej niż zadowolony. Tłum, który słuchał Szymona nienawidził tego, co mówił, zasłaniając uszy i rzucając się na niego, aby go ukamienować. "On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej" (Dzieje Apostolskie 7.55).

Chwalenie Boga jest wysławianiem jego atrybutów- jego świętości, wierności, miłosierdzia, łaski, miłości, wspaniałości, suwerenności, mocy i wszechwiedzy by wspomnieć kilka- powtarzanie ich wciąż i na nowo w swoim umyśle oraz mówieniu innym o jedynej możliwej drodze zbawienia jaką On oferuje.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy uwielbiać Boga?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries