Pytania dotyczące Biblii


Czym jest Biblia?

Czy Biblia naprawdę jest Słowem Bożym?

Dlaczego powinniśmy czytać Biblię/ studiować ją?

Czy Biblia zawiera błędy, zaprzeczenia i jest nieprecyzyjna?

Co to oznacza, że Biblia jest pismem natchnionym?

Czy Biblia jest dziś aktualna?

Jaki jest właściwy sposób interpretacji Biblii?

Jak i kiedy stworzono kanon biblijny?

Czym są zagubione księgi Biblii?

Dlaczego powinniśmy studiować Stary Testament?

Kim byli autorzy ksiąg biblijnych?

Dlaczego ważna jest nasza wiara w nieomylność Biblii?

Czy możliwe jest aby jakieś księgi zostały jeszcze dodane do Biblii?

Czym jest kanon Pisma Świętego?

Czy Biblia została zmieniona, przekształcona czy odnowiona?

Jakie są różnice między Starym a Nowym Testamentem?

Dlaczego Bóg dał nam cztery ewangelie?

Czy muszę wierzyć w nieomylność Biblii aby być zbawionym?

Od której księgi należy rozpocząć czytanie Biblii?

Czy teksty apostoła Pawła są natchnione (zobacz 1 Koryntian 7.12)?

Czym są błogosławieństwa?

Skąd możemy wiedzieć, które fragmenty Biblii odnoszą się do naszego współczesnego życia?

Z jakiego powodu powstaje tak wiele niejasności odnośnie nauczania Biblii?

Czy możemy/ powinniśmy dosłownie interpretować Biblię?

Czym jest biblijna doktryna o oświeceniu?

Czym jest biblijna numerologia?

Z jakiego powodu studiując Biblię należy brać pod uwagę kontekst kulturowo- historyczny? Co złego jest w tym, że używam wersetu nie biorąc pod uwagę kontekstu w którym został użyty?

Czym jest spójność ewangelii?

Z jakiego powodu Biblia nazwana jest Pismem Świętym?

W jaki sposób możemy zdecydować, które księgi należą do Biblii, skoro sama Biblia tego wyraźnie nie określa?

W jaki sposób ludzie znali Boga, gdy jeszcze nie było Biblii?

Czy cuda, o jakich czytamy w Biblii, powinniśmy interpretować dosłownie?

Jakimi tytułami i nazwami określana jest Biblia?

Czym jest Pięcioksiąg Mojżeszowy?

Czy doktryna o zachowaniu Słowa Bożego jest biblijna?

Czy istnieje jakiś dowód poświadczający natchnienie Biblii?

Czy ostrzeżenie z Księgi Objawienia 22.18-19 dotyczy całej Biblii czy tylko tej księgi?

Czym jest doktryna o wystarczalności Pisma Świętego? Co to znaczy, że Biblia nam wystarczy?

Czym jest miecz Ducha Świętego?

Z jakiego powodu zrozumienie Biblii jest tak ważne?

Z jakiego powodu jest tak trudno zrozumieć Biblię?

Skąd możemy wiedzieć, że Biblia jest Słowem Bożym, a nie Apokryfy, Koran czy Księga Mormonów?


Powrót na polską stronę główną
Pytania dotyczące Biblii