settings icon
share icon
Pytanie

W jaki sposób ludzie znali Boga, gdy jeszcze nie było Biblii?

Odpowiedź


Mimo, iż ludzie nie dysponowali jeszcze spisanym Słowem Bożym, to jednak nie zostali pozbawieni zdolności otrzymania, zrozumienia i bycia posłusznym Bogu. W gruncie rzeczy, na świecie wciąż jest wiele obszarów, na których Biblia nie jest dostępna, a mimo to ludzie potrafią i znają Boga. Kwestia dotyczy objawienia- Bożego objawienia ludziom tego, co on chce abyśmy o nim wiedzieli. I chociaż nie zawsze istniała Biblia, to jednak zawsze istniały sposoby dzięki którym człowiek otrzymywał i rozumiał Boże objawienie. Istnieją dwa rodzaje objawienia: ogólne i szczegółowe.

Objawienie ogólne dotyczy tego, co Bóg przekazuje całej ludzkości. Zewnętrzny aspekt objawienia ogólnego dotyczy tego, że Bóg musi być powodem i źródłem wszystkich rzeczy. A ponieważ istnieją różne rzeczy i muszą istnieć jakieś powody ich istnienia, toteż Bóg musi także istnieć. Rzymian 1.20 mówi: „Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę.” Każdy mężczyzna i kobieta w każdym miejscu na świecie mogą oglądać stworzenie i patrząc na nie uświadamiać sobie to, że Bóg istnieje. Psalm 19.1-4 dalej tłumaczy, że stworzenie mówi o Bogu w zrozumiały sposób. „Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano” (werset 3, Biblia Tysiąclecia). Objawienie pochodzące z natury jest zrozumiałe. Nikt nie ma wymówki na swoją ignorancję. Nie ma alibi dla ateisty, ani wytłumaczenia dla agnostyka.

Innym aspektem objawienia ogólnego- którym obdarzył Bóg każdego z nas- jest nasze sumienie. To jest aspekt wewnętrzny. „Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił” (Rzymian 1.19). Ludzie, ze względu na to, że posiadają tą część niematerialną (sumienie) są świadomi istnienia Boga. Te dwa aspekty objawienia ogólnego przedstawione są w wielu historiach misjonarzy, którzy spotkali się z tubylczymi plemionami a którzy nigdy nie widzieli Biblii i nie słyszeli o Jezusie. A mimo to, gdy usłyszeli o Bożym planie zbawienia, wiedzieli że Bóg istnieje, ponieważ dostrzegali dowody jego istnienia w naturze i wiedzieli, że potrzebują Zbawiciela, bo ich sumienia przekonwały ich o grzechu i potrzebie poznania go.

Istnieje również szczegółowe objawienie, które Bóg wykorzystuje aby objawić ludzkości samego siebie i swoją wolę. Szczegółowe objawienie nie jest poznane przez wszystkich ludzi, ale przez niektórych ludzi na przestrzeni wieków. Przykłady objawienia szczegółowego, o jakich czytamy w Biblii, dotyczą np. rzucania losów (Dzieje Apostolskie 1.21-26, także Przypowieści Salomona 16.33), urim i tummim (szczególny rodzaj losów wykorzystywanych przez Arcykapłana- zobacz 2 Księgę Mojżeszową 28.30; 4 Księgę Mojżeszową 27.21; 5 Księgę Mojżeszową 33.8; 1 Księgę Samuela 28.6 oraz Księgaę Ezdrasza 2.63), snów i wizji (1 Księga Mojżeszowa 20.3, 6; 1 Księga Mojżeszowa 31.11-13, 24; Księga Joela 2.28) objawienia się Anioła Pana (1 Księga Mojżeszowa 16.7-14; 2 Księga Mojżeszowa 3.2; 2 Księga Samuela 24.16; Księga Zachariasza 1.12) służby proroków (2 Księga Samuela 23.2; Księga Zachariasza 1.1). Te odniesienia nie tworzą zamkniętej listy takich sytuacji, ale powinny raczej służyć jako przykłady takiego objawienia.

Jak wiemy Biblia jest również formą szczegółowego objawienia. Sama jednak w sobie jest kategorią nadrzędną, ponieważ sprawia że inne formy szczegółowego objawienia nie są dzisiaj potrzebne. Nawet sytuacja Piotra, który wraz z Janem widział Jezusa rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem na Górze Przemienienia (Ew. Mateusza 17; Ew. Łukasza 9), wskazuje że to szczególne doświadczenie jest pośledniejsze do „słowa prorockiego jeszcze bardziej potwierdzonego, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni...” (2 Piotra 1.19). Jest tak ponieważ Biblia jest pisemnym przekazem wszystkich informacji jakie Bóg chce, abyśmy poznali o nim i jego woli. W rzeczywistości Biblia zawiera wszystko to, co potrzebujemy wiedzieć, aby mieć z Bogiem relację.

Zatem zanim była dostępna Biblia jaką mamy dzisiaj, Bóg użył wielu środków aby objawić ludzkości samego siebie oraz swoją wolę. Niesamowite jest gdy uświadomimy sobie, że Bóg użył różnych sposobów aby dać się poznać, a nie tylko jeden. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że nie tylko dał nam swoje spisane Słowo, ale także zachował swoje Słowa do dnia dzisiejszego. Nie jesteśmy skazani na czyjąś łaskę, by dowiedzieć się co Bóg nam przekazał, sami możemy studiować jego Słowo!

Oczywiście najwspanialszym objawieniem Boga było przyjście jego Syna Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 1.14; Hebrajczyków 1.3). Sam fakt, gdy Jezus przyjął postać człowieka i przebywał na ziemi pośród nas, było czymś niezwykle ważnym. To, że Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu, nie pozostawia wątpliwości, że Bóg jest miłością (1 Jana 4.10).

EnglishPowrót na polską stronę główną

W jaki sposób ludzie znali Boga, gdy jeszcze nie było Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries