settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Jezus zbawia?

Odpowiedź


Jezus zbawia jest popularnym sloganem na naklejkach na zderzakach samochodowych, znaczkach wydarzeń sportowych, a nawet banerach powiewających na niebie, ciągnionych przez małe samoloty. Smutne jest to, że tylko nieliczni prawdziwie rozumieją wyrażenie Jezus zbawia. Te dwa słowa niosą ze sobą ogromną moc i prawdę.

Jezus zbawia, ale kim jest Jezus?

Większość ludzi rozumie, że Jezus był człowiekiem, który żył w Izraelu około 2000 lat temu. Właściwie każda religia na świecie postrzega Jezusa jako dobrego nauczyciela i/ lub proroka. I chociaż Jezus był rzeczywiście wspaniałym nauczycielem i prorokiem, to te opisy nie ukazują tego kim naprawdę jest Jezus, ani też nie wyjaśniają tego jak i dlaczego Jezus zbawia. Jezus jest Bogiem w postaci człowieka (Ew. Jana 1.1, 14). On przyszedł na ziemię jako rzeczywisty człowiek (1 Jana 4.2) w postaci Jezusa Chrystusa, aby nas zbawić. To przywodzi na myśl następne pytanie: dlaczego musimy być zbawieni?

Jezus zbawia, ale dlaczego potrzebujemy być zbawieni?

Biblia stwierdza, że każdy człowiek, który kiedykolwiek żył, zgrzeszył (Ks. Kaznodziei Salomona 7.20; Rzymian 3.23). Zgrzeszyć to uczynić cokolwiek w myśli, słowie lub uczynku, co jest sprzeczne z Bożym doskonałym i świętym charakterem. Z powodu naszego grzechu, jesteśmy oddzieleni od Boga i zasługujemy na Boży sąd (Ew. Jana 3.18, 36). Bóg jest doskonale sprawiedliwy, zatem nie pozwoli, aby grzech nie został ukarany. Skoro Bóg jest nieskończonym i wiecznym Stworzycielem, każdy grzech jest ostatecznie skierowany przeciwko Niemu (Psalm 51.4), i tylko nieskończona i wieczna kara jest wystarczająca. Wieczna śmierć- oddzielenie od Boga- jest jedynie słuszną, sprawiedliwą karą za grzech. Z tego powodu potrzebujemy być zbawieni.

Jezus zbawia, ale jak zbawia?

Ze względu na to, że zgrzeszyliśmy wobec nieskończonego Boga, to albo skończona osoba (każdy z nas) musi zapłacić za grzechy przez nieskończoną ilość czasu albo nieskończona Osoba (Jezus) musi zapłacić za nasze grzechy jeden raz. Nie ma innej opcji. Jezus zbawia nas poprzez śmierć w nasze miejsce. Jezus Chrystus poświęcił Siebie samego w naszym imieniu, płacąc nieskończoną i wieczną karę, którą tylko On mógł zapłacić (2 Koryntian 5.21; 1 Jana 2.2). Jezus wziął karę na jaką my zasługiwaliśmy, aby nas zbawić od wiecznego oddzielenia od Boga. Ze względu na Jego wielką miłość do nas, Jezus złożył swoje życie (Ew. Jana 15.13), płacąc karę na którą my zasłużyliśmy, ale której nie mogliśmy spłacić. Trzy dni później Jezus powstał z martwych, wskazując, że Jego śmierć była rzeczywiście wystarczająca, aby zapłacić za nasze grzechy i że Jego życie zwycięża śmierć w naszym imieniu (1 Koryntian 15).

Jezus zbawia, ale kogo zbawia?

Jezus zbawia każdego, kto przyjmie Jego dar zbawienia przez wiarę. Jezus zbawia każdego, kto przestaje próbować sam się ratować i w pełni zaufa Jego ofierze jako zapłacie za swój grzech (Ew. Jana 3.16; Dz. Apostolskie 16.31). Ofiara Jezusa była wystarczająca, aby zapłacić za grzechy całej ludzkości, ale Jego dar zbawienia jest jedynie przyjmowany poprzez wiarę (Ew. Jana 1.12). Musimy mu ufać.

Jeśli teraz rozumiesz co to znaczy, że Jezus zbawia i chcesz zaufać mu jako swojemu osobistemu Zbawicielowi, możesz, jako akt wiary, powiedzieć Bogu w ten sposób: "Boże, wiem, że jestem grzesznikiem i wiem, że z powodu mojego grzechu zasługuję na wieczne oddzielenie od Ciebie. Mimo że na to nie zasługuję, dziękuję Ci, że mnie kochasz i składasz ofiarę za moje grzechy przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wierzę, że Jezus umarł za moje grzechy i ufam tylko Jemu, że mnie zbawi. Od tego momentu pomóż mi prowadzić moje życie dla ciebie zamiast dla grzechu. Pomóż mi przeżyć resztę mojego życia z wdzięcznością za cudowne zbawienie, które zapewniłeś. Dziękuję Ci Jezu, że mnie uratowałeś!”

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jezus zbawia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries