settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest typologia biblijna?

Odpowiedź


Typologia jest szczególnym rodzajem symbolizmu. (Symbol jest czymś, co reprezentuje coś innego). Możemy definiować typ jako "symbol proroczy", ponieważ wszystkie typy są reprezentacją czegoś co dotyczy przyszłości. A dokładniej, typ w Piśmie Świętym dotyczy osoby lub rzeczy w Starym Testamencie, która przepowiada o osobie lub rzeczy w Nowym Testamencie. Na przykład, powódź za czasów Noego (1 Ks. Mojżeszowa 6-7) użyta jest jako typ chrztu w 1 Piotra 3.20-21. Słowo typ, jakiego używa Piotr dotyczy postaci.

Gdy mówimy, że ktoś jest typem Chrystusa, mówimy że dana osoba w Starym Testamencie zachowuje się w sposób, który odpowiada charakterowi czy czynom Jezusa w Nowym Testamencie. Gdy mówimy, że coś jest "typowe" dla Chrystusa, to mówimy, że podmiot lub zdarzenie w Starym Testamencie może być postrzegane jako reprezentacja niektórych cech Jezusa.

Samo Pismo Święte wskazuje na kilka wydarzeń starotestamentowych jako typy odkupienia Chrystusa, włączając w to świątynię, system ofiarniczy oraz Paschę. Świątynia starotestamentowa jest wskazana jako typ w Hebrajczyków 9.8-9: "...droga do świątyni nie została jeszcze objawiona ...Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu." Wejście najwyższego kapłana do miejsca najświętszego raz w roku było obrazową zapowiedzią medytacji Chrystusa, naszego Najwyższego Kapłana. Później, zasłona świątyni jest określona jako obraz Chrystusa (Hebrajczyków 10.19-20) w tym, że jego ciało zostało rozdarte, (jak zasłona kiedy był ukrzyżowany) aby zapewnić wejście do obecności Boga dla tych, którzy są okryci jego ofiarą.

Cały system ofiarniczy postrzegamy jest jako typ we fragmencie Hebrajczyków 9.19-26. Rzeczy "pierwszego testamentu" były poświęcone krwią poświęcenia; te rzeczy nazwane są "odbiciami rzeczy niebieskich" oraz "odbiciem [rzeczy] prawdziwej" (wersety 23-24). Fragment ten naucza, że ofiary starotestamentowe typizują ostateczną ofiarę Chrystusa za grzechy świata. Pascha jest również typem Chrystusa, zgodnie z 1 Koryntian 5.7 "jako baranek został ofiarowany Chrystus." Odkrycie tego, co dokładnie wydarzenia Paschy nauczają nas o Chrystusie jest bogatym i satysfakcjonującym studium.

Powinniśmy wskazać na różnicę pomiędzy ilustracją a typem. Typ jest zawsze wskazaniem na taki jak w Nowym Testamencie. Uczniowie biblijni szukający połączeń pomiędzy Starym Testamentem a życiem Chrystusa po prostu znajdują ilustracje, a nie typy. Innymi słowy, typologia jest określona przez Pismo Święte. Duch Święty natchnął aby wykorzystać typy; ilustracje i analogie są wynikiem studium człowieka. Na przykład, wielu ludzi postrzega podobieństwa pomiędzy Józefem (1Ks. Mojżeszowa 37-45) oraz Jezusem. Upokorzenie i późniejsze wywyższenie Józefa wydaje się odnosić do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Nowy Testament jednak nigdy nie używa Józefa jako modelu Chrystusa; zatem historia Józefa jest poprawnie nazwana ilustracją, a nie typem Chrystusa.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest typologia biblijna?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries