settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest hermeneutyka biblijna?

Odpowiedź


Hermeneutyka biblijna to studiowanie zasad i metod interpretacji tekstu biblijnego. 2 Tymoteusza 2.15 nakazuje wierzącym by zajmowali się hermeneutyką: "Starajcie się usilnie, aby stanąć przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który właściwie posługuje się słowem prawdy." Celem biblijnej hermeneutyki jest pomóc nam zrozumieć jak właściwie interpretować, rozumieć i stosować Biblię w codziennym życiu.

Najważniejszym prawem hermeneutyki biblijnej powinno być literalne interpretowanie Biblii. Powinniśmy rozumieć Biblię w normalnym lub prostym znaczeniu, chyba że fragment w sposób oczywisty wskazuje na symboliczne lub przenośne znaczenie. Biblia mówi to, co ma na myśli oraz ma na myśli to co mówi. Gdy Jezus na przykład mówi o nakarmieniu "pięciu tysięcy" w Ew. Marka 8.19, prawo hermeneutyki mówi, że powinniśmy rozumieć pięć tysięcy jako dosłowne znaczenie- był tłum głodnych ludzi, którego liczba sięgała pięciu tysięcy, a którzy zostali nakarmieni prawdziwym chlebem i rybą poprzez dokonanie cudu- sprawczego działania Zbawiciela. Jakakolwiek próba "uduchowienia" liczby lub zaprzeczenie temu dosłownemu cudowi jest pogwałceniem wierności tekstu oraz ignorancją celu języka, którym jest komunikacja. Niektórzy interpretatorzy popełniają błąd przez to, że próbują wyczytywać znaczenie między wierszami Pisma Świętego, aby dojść do ezoterycznego znaczenia, którego tak naprawdę nie ma w tekście, tak jakby każdy fragment tekstu ukrywał duchową prawdę, którą powinniśmy starać się rozszyfrować. Biblijna hermeneutyka sprawia, że trwamy w wierności zamierzonemu znaczeniu Pisma Świętego oraz z dala od alegoryzowania wersetów biblijnych, które powinny być interpretowane w sposób dosłowny.

Drugim kluczowym prawem hermeneutyki biblijnej jest to, że fragmenty muszą być interpretowane historycznie, gramatycznie oraz w odniesieniu do kontekstu. Interpretowanie fragmentu w sensie historycznym oznacza, że musimy szukać zrozumienia kwestii kulturowych, tła wydarzenia oraz sytuacji w jakiej powstawał tekst. Aby na przykład w pełni zrozumieć ucieczkę Jonasza we fragmencie Jonasz 1.1-3 powinniśmy badać historię Asyryjczyków w odniesieniu do Izraela. Interpretowanie fragmentu w sensie gramatycznym wymaga tego, aby czynić to zgodnie z zasadami gramatyki oraz dostrzegać niuanse hebrajskiego i greckiego. Gdy Paweł na przykład pisał o "naszym wspaniałym Bogu i Zbawicielu, Jezusie Chrystusie" w Tytusa 2.13 zasady gramatyki stwierdzały, że Bóg i Zbawiciel są terminami tożsamymi i oba przylegają do Jezusa Chrystusa- innymi słowy, Paweł w dosłowny sposób nazywa Jezusa "naszym wielkim Bogiem." Interpretowanie fragmentu w sensie kontekstualnym zakłada rozważanie kontekstu w jakim pojawił się werset czy dany fragment, gdy próbujemy określić jego przesłanie . Kontekst dotyczy wersetów tuż przed jak i następujących po nich w rozdziale, księdze i w ujęciu najszerszym, całej Biblii. Wiele zagadkowych stwierdzeń na przykład w Przypowieściach Salomona staje się bardziej zrozumiałych gdy rozważamy je w kontekście- księga Przypowieści Salomona, która napisana jest z ziemskiej perspektywy- "pod słońcem" (Ks. Przypowieści Salomona 1.3). W rzeczywistości, wyrażenie pod słońcem powtórzone jest około trzydziestu razy w tej księdze, nakładając kontekst dla całości tekstu, że wszystko co w świecie to "marność."

Trzecim prawem hermeneutyki biblijnej jest to, że Pismo Święte jest zawsze najlepszym źródłem tłumaczenia Pisma Świętego. Z tego powodu, zawsze powinniśmy porównywać/ zestawiać Pismo z Pismem, gdy próbujemy określić znaczenie danego fragmentu. Na przykład potępienie przez Izajasza pragnienia Judy, aby szukać pomocy Egiptu i polegania na jej silnej kawalerii (Ks. Izajasza 31.1) była motywowana po części Bożym wyraźnym nakazem skierowanym do swojego ludu, aby nie szedł do Egiptu w poszukiwaniu koni (5 Ks. Mojżeszowa 17.16).

Niektórzy ludzie unikają studiowania hermeneutyki biblijnej, ponieważ mylnie wierzą, że to ograniczy ich zdolność do uczenia się nowych prawd z Bożego Słowa lub stłumi działanie Ducha Świętego w zrozumieniu Pisma Świętego. Ale ich lęki są nieuzasadnione. Hermeneutyka biblijna dotyczy ogólnie znajdywania właściwej interpretacji natchnionego tekstu. Celem hermeneutyki biblijnej jest ochrona nas przed błędnym użyciem Pisma Świętego lub podkolorowaniem naszego zrozumienia prawdy. Słowo Boże jest prawdą (Ew. Jana 17.17). Chcemy szukać prawdy, znać prawdę i żyć prawdą na tyle na ile jest to możliwe, a do tego celu hermeneutyka biblijna jest niezbędna.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest hermeneutyka biblijna?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries