settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest Ewangelia Q?

Odpowiedź


Ewangelia Q przyjmuje swoją nazwę od niemieckiego słowa quelle, które oznacza "źródło." Cała idea ewangelii Q opiera się na koncepcie, że ewangelie synoptyczne (Mateusza, Marka i Łukasza) są tak podobne, że musiały być kopiowane jedna od drugiej i/ lub innego źródła. To inne źródło ma nazwę "Q." Dominującym argumentem za istnieniem ewangelii Q jest zasadniczo to:

1) Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza zostały napisane po 70 r. po Chr. i tym samym nie mogły być napisane przez apostoła Mateusza, Jana Marka czy Łukasza doktora. 2) Skoro autorzy ewangelii nie byli naocznymi świadkami, musieli używać innych źródeł. 3) Skoro Ew. Marka jest najkrótszą ewangelią i ma najmniej oryginalnego materiału, wnioskujemy, że została napisana pierwsza i Ew. Mateusza i Łukasza korzystały z Ew. Marka jako źródła. 4) Skoro istnieje wiele podobieństw w Ew. Mateusza i Łukasza, które nie pojawiają się w Ew. Marka, Ewangelie Mateusza i Łukasza musiały mieć inne źródło. 5) To źródło Q, było najprawdopodobniej zbiorem opowiadań o Jezusie, podobnym do Ew. Tomasza.

Rozważając możliwość istnienia ewangelii Q ważne jest, aby pamiętać, że nigdy nie znaleziono żadnych dowodów na istnienie ewangelii Q. Nie znaleziono ani jednego fragmentu rękopisu Q. Żaden z ojców wczesnego kościoła nie wspomniał o niczym, co mogłoby być ewangelią Q. Po drugie, istnieją mocne dowody na to, że Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza zostały napisane między 50 a 65 r. po Chr., a nie po 70 r. po Chr. Wielu ojców wczesnego kościoła przypisywało Ewangelie apostołowi Mateuszowi, Janowi Markowi i lekarzowi Łukaszowi. Po trzecie, ponieważ Ewangelie zostały napisane przez Mateusza, Marka i Łukasza, zostały one napisane przez rzeczywistych, naocznych świadków Jezusa i/lub bliskich towarzyszy naocznych świadków Jezusa. Dlatego naturalne jest, że powinniśmy spodziewać się wielu podobieństw. Jeśli Ewangelie odnotowują rzeczywiste słowa wypowiedziane przez Jezusa, powinniśmy oczekiwać, że naoczni świadkowie zrelacjonują te same rzeczy o których mówił Jezus.

Na koniec, nie ma nic złego w idei, że autorzy ewangelii wykorzystują inne ewangelie jako źródła. Łukasz w 1 rozdziale Ew. Łukasza stwierdza, że korzystał ze źródeł. Możliwe, że Mateusz i Łukasz użyli Ew. Marka jako źródła. Możliwe, że oprócz Marka było jeszcze inne źródło. Ewentualne użycie źródła „Q” nie jest powodem, dla którego koncepcja ewangelii Q powinna być odrzucona. Posługiwanie się źródłem, które zawierało wypowiedzi Jezusa, nie odbiera natchnienia Pismu Świętemu. Powodem, dla którego ewangelia Q powinna zostać odrzucona, jest założenie większości zwolenników ewangelii Q – mianowicie, że Ewangelie nie są natchnione przez Boga.

Zdecydowana większość tych, którzy promują koncepcję ewangelii Q, nie wierzy, że Biblia jest natchniona (tchnięta przez Boga). Zdecydowana większość zwolenników źródła Q nie wierzy, że ewangelie zostały spisane przez apostołów i ich bliskich współpracowników lub że ewangelie zostały spisane w pokoleniu apostołów. Nie wierzą, że jest to możliwe, aby dwóch lub trzech autorów mogło użyć dokładnie tych samych słów bez używania wzajemnych pism jako źródła (pierwotnego). Co najważniejsze, większość zwolenników Q odrzuca natchnienie Ducha Świętego, który pomagał pisarzom Ewangelii w dokładnym zapisywaniu słów i dzieł Jezusa Chrystusa. Ponownie, użycie źródła Q nie jest problemem. Problemem jest powód dla którego większość zwolenników ewangelii Q wierzy, że Q zostało użyte, a dokładnie aby zaprzeczyć natchnieniu Pisma Świętego (Ew. Mateusza 5.18; 24.35; Ew. Jana 10.35; 16.12–13; 17.17; 1 Koryntian 2.13; 2 Tymoteusza 3.15–17; Hebrajczyków 4.12; 2 Piotra 1.20–21).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest Ewangelia Q?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries