settings icon
share icon
Pytanie

Doktryna apostolska?

Odpowiedź


Słowo apostoł u swych podstaw oznacza "ten, który jest posłany." Doktryna jest po prostu nauczaniem. Zatem doktryna apostolska jest nauczaniem, które przychodzi do nas poprzez apostołów, tych szczególnie wybranych przez Chrystusa, aby nieść światu Jego nauczanie. Dwunastu uczniów stało się apostołami (Ew. Marka 3.14), z wyjątkiem Judasza, który zdradził. Został zastąpiony przez Macieja o czym czytamy w Dz. Apostolskich 1.21-26. Maciej był kandydatem na apostoła, ponieważ był on jednym "z tych mężów, którzy chodzili z nami [apostołami] przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami." Duch Święty wydaje się, że potwierdził ten wybór. Nie negując dodania Macieja do grupy, Bóg wybrał także Saula z Tarsu na apostoła, aby zaniósł przesłanie Ewangelii poganom (Dz. Apostolskie 9.15). Mamy dostęp do nauczania apostołów poprzez Nowy Testament. W większej części Nowy Testament został spisany przez apostołów lub przez tych, którzy byli ściśle związani z apostołami.

Ewangelia według Mateusza została spisana przez apostoła Mateusza, jednego z dwunastu pierwszych uczniów Jezusa.

Ewangelia według Marka została spisana przez Marka, który wspomniany jest w Dz. Apostolskich jako współpracownik misyjny Pawła. Historia kościoła również mówi nam, że Marek był współpracownikiem Piotra i że jego ewangelia opiera się na zwiastowaniu Piotra.

Ewangelia według Łukasza i Dz. Apostolskie zostały spisane przez Łukasza. Łukasz był partnerem misyjnym Pawła i naocznym świadkiem wielu wydarzeń opisanych w Dz. Apostolskich. Chociaż nie był świadkiem naocznym życia Jezusa, przeprowadził wnikliwy wywiad, który mógł również obejmować wywiady z apostołami (Ew. Łukasza 1.3). Duża część jego ewangelii jest podobna do tych zawartych u Marka i Mateusza, zatem jasne jest, że korzystał ze źródeł apostolskich.

Ewangelia według Jana, podobnie jak listy 1,2 i 3 Jana oraz Ks. Objawienia zostały spisane przez apostoła Jana, jednego z dwunastu uczniów.

Rzymian, 1 i 2 Koryntian, Galacjan, Efezjan, Filipian, Kolosan, 1 i 2 Tesaloniczan, 1 i 2 Tymoteusza, Tytusa oraz Filemona były wszystkie spisane przez apostoła Pawła.

List Jakuba został spisany przez przyrodniego brata Jezusa czyli Jakuba, który był przywódcą kościoła w Jerozolimie. Z pewnością był naocznym świadkiem dużej części życia Jezusa. Nigdy nie jest nazwany apostołem, ale jest nazwany starszym i pracował wspólnie z apostołami. Apostoł Paweł w Galacjan 2.9 (tłum. Biblia Warszawsko- Praska) nazywa Jakuba jednym z "filarów [tamtejszego Kościoła]" wraz z apostołami Piotrem i Janem. Interesujące jest to, że Jakub nie był wierzącym, aż do momentu zmartwychwstania, gdy Jezus się jemu ukazał. 1 Koryntian 15.7 mówi, że Jezus ukazał się Jakubowi, a "następnie wszystkim apostołom", co może wskazywać, że Jakub był uważany za apostoła w czasie, gdy Paweł pisał 1 list do Koryntian.

Pierwszy i drugi list Piotra były napisane przez apostoła Piotra.

List Judy był napisany przez innego przyrodniego brata Pana, który również był naocznym świadkiem dużej części życia i nauczania Jezusa. Podobnie jak Jakub, nie był wierzącym aż do czasu zmartwychwstania Jezusa.

List do Hebrajczyków jest jedyną księgą Nowego Testamentu, której autor jest nieznany. Nie był on świadkiem ziemskiej służby Pana, ale jego dzieło oparte jest na świadectwie świadków naocznych, jak mówi w Hebrajczyków 2.3 (tłum. Uwspółcześniona Biblia Gdańska): "zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli."

Doktryna apostolska jest autorytatywna i niezbędna dla naszego zrozumienia tego, co uczynił dla nas Bóg. Pisarze Nowego Testamentu odnoszą się do istoty doktryny, która często nazywana jest "wiarą" lub "ewangelią." Judy 1.3 mówi o wierze "która raz na zawsze została przekazana świętym." Paweł stanowczo potępia ludzi, którzy zmieniają lub zniekształcają zawartość ewangelii w Galacjan 1.6-9: "Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!"

W liście darów kościoła Paweł wymienia apostolstwo jako jeden z fundamentalnych darów (Efezjan 2.20). Wraz z ustanowieniem fundamentów kościoła oraz spisania nauczania apostołów w Piśmie Świętym, rola apostoła nie była już potrzebna. Istnieje dzisiaj potrzeba głosicieli (Słowa), nauczycieli i misjonarzy, aby zanieśli Słowo Boże (doktrynę apostolską) na cały świat. (Zobacz Ew. Mateusza 28.19-20; Ew. Jana 17.20).

Niektóre kościoły mają dzisiaj słowo apostolskie w swojej nazwie. Dla niektórych, może to oznaczać, że wierzą, iż dar apostolski jest czynny w tym kościele. Jeśli tak, byłoby to niezrozumienie nauczania Nowego Testamentu na temat apostolstwa. Dla innych, może to oznaczać, że chcą podkreślić doktrynę apostolską jaką znajdujemy w Nowym Testamencie. Jeśli to jest to, czym naprawdę się zajmują, to jest to dobra rzecz. Jedna z denominacji, Kościół Apostolski, mówi, że ściśle podążają za nauczaniem apostołów, ale niestety wierzą, że chrzest przez zanurzenie jest konieczny do zbawienia i że po zbawieniu nastąpią dary znaków. Chociaż widzimy przykłady darów znaków używanych w Dz. Apostolskich, nie jest to nauczaniem apostołów, że chrzest jest konieczny do zbawienia czy to, ze każdy chrześcijanin będzie przejawiał cudowne znaki. W tym przypadku, chociaż występuje słowo "apostolski", nauczanie takie nie jest.

Gdy rozpoczął się kościół, Łukasz opisał, że pierwsi wierzący "trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie" (Dz. Apostolskie 2.42). To oznacza, że byli zaangażowani w uczenie i podążanie za doktryną apostolską. Czyniąc tak byli mądrzy. Gdyby dzisiejszy kościół był mądry, również oddany byłby nauczaniu wczesnych założycieli kościoła, wybranych przez samego Pana.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Doktryna apostolska?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries