settings icon
share icon
Pytanie

Co to jest Biblia żydowska/ Tanach?

Odpowiedź


Biblia żydowska (nazwana również Biblią hebrajską czy Tanachem) jest innym terminem tego, co chrześcijanie nazywają częścią Starego Testamentu z Biblii. Angielska wersja Starego Testamentu z 1917 r. została nazwana Biblią żydowską i została przygotowana przez Wydawnictwo Amerykańskiej Społeczności Żydowskiej (ang. Jewish Publication Society of America).

Jedna odmienna cecha Biblii żydowskiej jest taka, że dzieli Stary Testament na tradycyjne hebrajskie części. Cztery części zawierają Chumasz (Pięcioksiąg Mojżeszowy), Newiim (Prorocy), Trej Asar (Prorocy Mniejsi) oraz Ketuwim (Pisma). Kolejność ksiąg Biblii żydowskiej z 1917 r. zawiera poniższe nazwy żydowskie:

Chumasz/ Tora/Pięcioksiąg Mojżesza

Be-reszit/ 1 Ks. Mojżeszowa

Szemot/ 2 Ks. Mojżeszowa

Wa- jikra/ 3 Ks. Mojżeszowa

Ba-midbar/ 4 Ks. Mojżeszowa

Dwarim/ 5 Ks. Mojżeszowa

Newiim/ Prorocy

Jehoszua/ Ks. Jozuego

Szoftim/ Ks. Sędziów

Szemuel A i B/ Ks. Samuela (1-2)

Melachim A i B/ Ks. Królewska (1-2)

Jiszaja/ Ks. Izajasza

Jiremija/ Ks. Jeremiasza

Jichzekel/ Ks. Ezechiela

Daniel/ Ks. Daniela

Trej Asar/ Prorocy Mniejsi

Hoszea/ Ks. Ozeasza

Joel/ Ks. Joela

Amos/ Ks. Amosa

Owadija/ Ks. Abdiasza

Jona/ Ks. Jonasza

Micha/ Ks. Micheasza

Nachum/ Ks. Nehemiasza

Chawakuk/ Ks. Habakuka

Cfanija/ Ks. Sofoniasza

Chagaj/ Ks. Aggeusza

Zcharija/ Ks. Zachariasza

Malachi/ Ks. Malachiasza

Ketuwim/ Pisma

Tehilim/ Psalmy

Miszlej/ Ks. Przypowieści Salomona (Ks. Przysłów)

Ijow/ Ks. Joba (Ks. Hioba)

Megilot w skład którego wchodzą

Szir ha-szirim/ Pieśń nad Pieśniami

Rut/ Ks. Rut

Ejka/ Treny (Lamentacje Jeremiasza)

Kohelet/ Ks. Kaznodziei Salomona (Ks. Koheleta)

Ester/ Ks. Estery

Ezra/ Ks. Ezdrasza

Diwrej ha-jamim A i B/ Ks. Kronik (1-2)

Podsumowując, Biblia żydowska może odnosić się do całego Starego Testamentu lub do określonego tłumaczenia Starego Testamentu z 1917 r. wydawanego przez Wydawnictwo Amerykańskiej Społeczności Żydowskiej (ang. Jewish Publication Society of America). W większości przypadków, ludzie używają terminów Biblia hebrajska, Biblia żydowska i Stary Testament zamiennie.

Nechemija/ Ks. Nehemiasza

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to jest Biblia żydowska/ Tanach?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries