settings icon
share icon
Pytanie

Kto napisał Biblię?

Odpowiedź


Słusznie można powiedzieć, że Bóg napisał Biblię. Zgodnie z 2 Tymoteusza 3.16, Pismo Święte jest "natchnione" przez Boga. Przez całą Biblię oczywiste jest, że Bóg jest cytowany: ponad 400 razy w Biblii, znajdujemy słowa "tak mówi Pan." Biblia dziesiątki razy odnosi się do siebie jako do Słowa Bożego (np., Psalm 119; Ks. Przyp. Salomona 30.5; Ks. Izajasza 40.8; 55.11; Ks. Jeremiasza 23.29; Ew. Jana 17.17; Rzymian 10.17; Efezjan 6.17; Hebrajczyków 4.12). Mówi się, że Biblia pochodzi z ust Bożych (5 Ks. Mojżeszowa 8.3; Ew. Mateusza 4.4).

Jednak, mówienie że Bóg napisał Biblię nie oznacza, że wziął do ręki pióro, pergamin i w fizyczny sposób zapisał tekst Pisma Świętego. Jego "pisanie" Pisma Świętego nie było fizycznym działaniem z Jego strony. Jednak Boże autorstwo zostało ukończone poprzez proces natchnienia, to ludzcy autorzy spisywali przesłanie Boże.

A zatem trafne jest również stwierdzenie, że Biblię napisali natchnieni mężowie Boży. Doktryna o natchnieniu Pisma Świętego zasadniczo uczy, że Bóg „w sposób ponadnaturalny natchnął” ludzkich autorów Biblii, aby zachować ich indywidualne style, ale końcowy rezultat był dokładnie tym, czego chciał Bóg. Gdy Mateusz na przykład, usiadł do pisania relacji o służbie Jezusa, polegał na swojej pamięci (był on naocznym świadkiem wydarzeń, które opisał) z pomocą Ducha Świętego (Ew. Jana 14.26), mając na uwadze swoich czytelników (Mateusz napisał dla odbiorów żydowskich). Efektem jest Ew. Mateusza- relacja pełna słownictwa Mateusza, gramatyki Mateusza, składni Mateusza i stylu Mateusza. A jednak to jest Słowo Boże. Duch Boży tak poprowadził pisanie Mateusza, że wszystko to, co Bóg chciał powiedzieć zostało powiedziane i nic nie zostało ujęte, czego Bóg nie zamierzał powiedzieć.

Piotr opisał proces natchnienia w ten sposób: "Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym" (2 Piotra 1.21). Prorok Jeremiasz mówił o natchnieniu prawie jak o przymusie pisania przesłania Bożego: "Lecz w moim sercu żar potężny płonął i przenikał wszystkie moje kości. Starałem się go jakoś ugasić, lecz nie potrafiłem" (Ks. Jeremiasza 20.9). Nie było drogi ucieczki; Bóg chciał przemawiać i tym samym Jeremiasz musiał pisać.

Nie każda księga Biblii określa kto ją napisał. Na przykład, autor listu do Hebrajczyków jest nieznany. W przypadku wielu ksiąg Biblii, po prostu nie ma sposobu, aby z pewnością określić kim bym autor. Ale to nie zmienia tego, czego jesteśmy pewni, mianowicie, kim jest jej Boski Autor.

Znani pisarze na przestrzeni historii używali skrybów piszących pod dyktando czy sekretarzy, gdy tworzyli swoją literaturę. Poeta John Milton oślepł w wieku 44 lat. Jego całe dzieło "Raj utracony" (ang. Paradise Lost) zostało podyktowane przyjaciołom i bliskim- każdemu kto by dla niego pisał- i w ten sposób został spisany cały poemat epicki (w całości 10550 linii poezji). Mimo, iż sam Milton nie napisał ani jednego słowa na papierze, nikt nie kwestionuje tego, że „Raj utracony” jest jego dziełem. Rozumiemy funkcję skrybów pod dyktando. I chociaż Bóg "nie dyktował" Swojego Słowa ludzkim autorom, zasada jest taka sama. Bóg, Ostateczny Autor Biblii, użył ludzi jako swoich "skrybów" czego efektem jest spisane, natchnione Słowo Boże.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kto napisał Biblię?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries