settings icon
share icon
Pytanie

Jakie są różne formy literatury w Biblii?

Odpowiedź


Jednym z najbardziej intrygujących faktów na temat Biblii jest to, że chociaż jest to źródło komunikacji Boga z człowiekiem (Ew. Mateusza 5:17; Ew. Marka 13:31; Ew. Łukasza 1:37; Ks. Objawienia 22:18-19), to ludzie stali się również aktywną częścią procesu pisania. Jak mówi fragment z Hebrajczyków 1.1 "Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków." "Różne sposoby" dotyczą różnych gatunków literatury. Ludzie, którzy spisywali Biblię używali różnych form literatury, aby komunikować różne elementy przesłania na przestrzeni wielu wieków.

Biblia zawiera literaturę historyczną (1 i 2 Ks. Królewska), literaturę dramatyczną (Ks. Joba), dokumenty prawne (większość 2 Ks. Mojżeszowej i 5 Ks. Mojżeszowej), teksty pieśni (Pieśń nad Pieśniami oraz Psalmy), poezję (większość Ks. Izajasza), literaturę mądrościową (Ks. Przysłów oraz Ks. Przypowieści Salomona), literaturę apokaliptyczną (Ks. Objawienia oraz część Ks. Daniela), krótką historię (Ks. Rut), kazania (jakie zostały zapisane w Dziejach Apostolskich), przemówienia i ogłoszenia (takie jak słowa króla Nebuchadnesora w Ks. Daniela), modlitwy (wiele psalmów), przypowieści (takie jakie przekazywał Jezus), bajki (taką jaką opowiedział Jotam) oraz listy (Efezjan oraz Rzymian).

Różne gatunki mogą się przeplatać ze sobą. Wiele psalmów na przykład stanowi również modlitwę. Niektóre listy zawierają poezję. Każdy typ literatury ma unikalne cechy charakterystyczne i powinny być badane z odpowiednim podejściem. Na przykład, bajka Jotama (Ks. Sędziów 9.7-15) nie może być interpretowana w taki sam sposób jak Dziesięć Przykazań (2 Ks. Mojżeszowa 20.1-17). Interpretacja poezji, z odniesieniem do metafor i innych sposobów poezji, różni się od interpretacji narracji historycznej.

2 Piotra 1.21 mówi, że "Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym." Używając współczesnej terminologii, redaktorem naczelnym był Bóg Duch Święty. Bóg zaznaczył swoje autorstwo w każdej z 66 ksiąg Biblii, bez względu na gatunek literacki jaki został wykorzystany. Bóg "tchnął" swoje słowa (2 Tymoteusza 3.16-17). Ze względu na to, że ludzkość ma zdolność rozumienia i docenienia różnych form literatury, Bóg użył wielu gatunków do przekazania przesłania swojego Słowa. Czytelnik Biblii odkryje wspólny cel, który jednoczy poszczególne części całej kolekcji. Odkryje motywy, zapowiedzi, powtarzające się tematy oraz postacie. Z tych powodów, człowiek może dostrzec, że Biblia jest najwspanialszym dziełem literatury- i słowem samego Boga.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie są różne formy literatury w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries