settings icon
share icon
Pytanie

Czy powinniśmy czytać inne książki czy tylko Biblię?

Odpowiedź


Biblia naucza, że powinniśmy rozmyślać nad słowami Boga (Psalm 1.2-4). Naucza również, że "Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały" (Filipian 4.8). Innymi słowy, inne książki, które zachęcają do świętego życia mogą być pomocne w naszym podążaniu za Chrystusem. Komentarze, studium biblijne, literatura chrześcijańska- mogą pomóc nam w głębszym zrozumieniu Pisma Świętego.

Poza tym, inne książki są pomocne dla wielu praktycznych obszarów życia. Od informacji medycznych po naprawę samochodu, informacje, których potrzebujemy do codziennego życia, można znaleźć w książkach.

Po trzecie, niektóre książki fikcji są użyteczne zarówno do nauki jak i przyjemności. Jeśli tylko książka czci Pana, powieść może przekazywać prawdę, tak jak Jezus w swoich przypowieściach. 1 Koryntian 10.31 naucza, "A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą." To jest standard dla wierzącego. Jeśli określona książka jest czytana dla chwały Bożej, to istnieje słuszny powód na jej czytanie.

Po czwarte, niektóre książki mogą pomóc lepiej nam zrozumieć i wyjść do tych, którzy nie znają Chrystusa. Biblia jasno wskazuje, że jesteśmy powołani, aby czynić uczniami wszystkie narody (Ew. Mateusza 28.18-20). Książki pomocne w tej sprawie mogą obejmować naukę języka, analizę kulturową, a nawet religijne dzieła innych religii. Chociaż należy bardzo uważać na tę ostatnią kategorię, warto zapoznać się z literaturą innych kultur, aby skuteczniej przekazywać prawdy biblijne.

Oczywiście, istnieją niektóre książki, których chrześcijanie nie powinni czytać. Z pewnością, książki które "zło nazywają dobrem, a dobro złem" (Ks. Izajasza 5.20) należy unikać. Również książki z nieuzasadnionymi opisami niemoralności czy przelewu krwi nie są godne, szczególnie jeśli zawierają obrazy graficzne czy pornografię. Takie książki są częścią "bezowocnych uczynków ciemności" (Efezjan 5.11), które Paweł określa, że "wstyd nawet mówić" (Efezjan 5.12, tłum. Biblia Tysiąclecia).

Na koniec, powinno być jasne, że Biblia jest najważniejszą księgą i powinna otrzymać najwyższy priorytet w życiu chrześcijan. Inne książki mogą być korzystne i zawierać prawdę, ale tylko Biblia jest natchnionym Słowem Bożym (2 Tymoteusza 3.16-17). Czasami Paweł odnosił się do innych pism (Dz. Apostolskie 17), gdy opowiadał innym o Chrystusie, ale w większości jego odniesienia są natchnionymi pismami Starego Testamentu.

Jesteśmy powołani, aby studiować Biblię: "Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy" (2 Tymoteusza 2.15). To wymaga wiele czasu z Pismem Świętym.

Sam Jezus służył nam jako najwspanialszy przykład. Gdy był kuszony, jak odpowiedział? Trzy razy odniósł się do Słowa Bożego (Ew. Mateusza 4.1-11). Inne książki mogą pomóc w naszym chodzeniu z Bogiem, ale nigdy nie mogą odsunąć nas od zaangażowania w Słowo Boże.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy powinniśmy czytać inne książki czy tylko Biblię?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries