settings icon
share icon
Pytanie

Jaki jest plan zbawienia?

Odpowiedź


Zbawienie jest wyzwoleniem. Wszystkie światowe religie nauczają, że potrzebujemy być wyzwoleni, ale każda z nich ma inne zrozumienie tego, czego potrzebujemy, aby doświadczyć wyzwolenia, dlaczego potrzebujemy być wyzwoleni i jak to wyzwolenie może być otrzymane czy osiągnięte. Biblia szczególnie wyraźnie to wyjaśnia, jednak istnieje tylko jeden plan zbawienia.

Najważniejszą kwestią do zrozumienia na temat planu zbawienia jest to, że jest to Boży plan, a nie ludzki plan. Ludzki plan zbawienia byłby przestrzeganiem rytuałów religijnych lub wypełnianiem określonych przykazań czy osiąganiem określonego poziomu oświecenia duchowego. Ale żadna z tych rzeczy nie jest częścią Bożego planu zbawienia.

Boży plan zbawienia- Dlaczego

W Bożym planie zbawienia, po pierwsze musimy zrozumieć to, dlaczego potrzebujemy być zbawieni. Mówiąc prościej, potrzebujemy być zbawieni, ponieważ zgrzeszyliśmy. Biblia wskazuje, że każdy zgrzeszył (Ks. Kaznodziei Salomona 7.20; Rzymian 3.23; 1 Jana 1.8). Grzech jest buntem wobec Boga. Wszyscy postanowiliśmy aktywnie czynić rzeczy, które są złe. Grzech rani innych, niszczy ich, a co najważniejsze, hańbi Boga. Biblia naucza również, że ponieważ Bóg jest święty i sprawiedliwy, nie może pozwolić, aby grzech pozostał nieukarany. Karą za grzech jest śmierć (Rzymian 6.23) i wieczne oddzielenie od Boga (Ks. Objawienia 20.11-15). Bez Bożego planu zbawienia, wieczna śmierć jest przeznaczeniem każdego człowieka.

Boży plan zbawienia- Co

W Bożym planie zbawienia, sam Bóg jest jedynym, który może zapewnić nam zbawienie. Jesteśmy całkowicie niezdolni zbawić siebie samych, z powodu naszego grzechu i jego konsekwencji. Bóg stał się człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 1.1, 14). Jezus prowadził bezgrzeszne życie (2 Koryntian 5.21; Hebrajczyków 4.15; 1 Jana 3.5) i złożył Siebie jako doskonałą ofiarę w naszym imieniu (1 Koryntian 15.3; Kolosan 1.22; Hebrajczyków 10.10). Skoro Jezus jest Bogiem, Jego śmierć miała nieskończoną i wieczną wartość. Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu w pełni spłaciła grzechy całego świata (1 Jana 2.2). Jego zmartwychwstanie ze śmierci dowiodło, że Jego ofiara rzeczywiście była wystarczająca i że zbawienie jest teraz dostępne.

Boży plan zbawienia- Jak

W Dz. Apostolskich 16.31, mężczyzna zapytał apostoła Pawła jak może dostąpić zbawienia. Odpowiedź Pawła była taka "Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom." Sposobem, aby wypełnić Boży plan zbawienia jest uwierzenie. To jest jedyny warunek (Ew. Jana 3.16; Efezjan 2.8-9). Bóg zatroszczył się o nasze zbawienie poprzez Jezusa Chrystusa. Wszystko co musimy zrobić, to przyjąć to przez wiarę, w pełni zawierzając jedynie Jezusowi jako Zbawicielowi (Ew. Jana 14.6; Dz. Apostolskie 4.12). To jest Boży plan zbawienia.

Boży plan zbawienia- Czy go przyjmiesz?

Jeśli jesteś gotowy podążać za Bożym planem zbawienia, złóż swoją wiarę w Jezusa jako swojemu Zbawicielowi. Odmień swój umysł z przyjmowania grzechu i odrzucania Boga na odrzucanie grzechu i przyjmowanie Boga przez Jezusa Chrystusa. Pełne zaufanie ofierze Jezusa jako doskonałej i całkowitej zapłacie za swoje grzechy. Jeśli tak uczynisz, Słowo Boże obiecuje, że będziesz zbawiony, Twoje grzechy zostaną przebaczone i spędzisz wieczność w niebie. Nie ma ważniejszej decyzji. Złóż dzisiaj swoją wiarę w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaki jest plan zbawienia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries