settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że Biblia jest nieomylna? Czym jest nieomylność Biblii?

Odpowiedź


Słowo niezawodny oznacza "niezdolny do popełnienia błędu." Jeśli coś jest nieomylnego, to znaczy że nigdy nie jest błędne i tym samym całkowicie można temu zaufać. Podobnie słowo nieomylny również odnosi się do Pisma Świętego, oznaczając "wolny od błędu." Mówiąc najprościej, Biblia nigdy nie myli.

Biblia twierdzi, że jest nieomylna we fragmencie 2 Piotra 1.19, "Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach." Piotr dalej kontynuuje opisując jak powstało Pismo Święte: "Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym." (2 Piotra 1.20-21).

Dodatkowo, o nieomylności czytamy również w 2 Tymoteusza 3.16-17, "Całe Pismo przez Boga jest natchnione,,," i sprawia, że człowiek Boży staje się "doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany." Fakt, że Bóg natchnął Pismo Święte zapewnia, że Biblia jest nieomylna, ponieważ Bóg nie może przekazywać kłamstwa/błędu. Fakt, że Biblia wyposaża sługi Boże "do wszelkiego" dzieła wskazuje, że prowadzi nas do poznania prawdy, a nie fałszu.

Jeśli Bóg jest nieomylny, takie też jest jego Słowo. Doktryna o nieomylności Pisma Świętego oparta jest na zrozumieniu Bożego doskonałego charakteru. Słowo Boże jest doskonałe, "pokrzepia duszę" (Psalm 19.7), ponieważ sam Bóg jest doskonały. W sensie teologicznym, Bóg jest ściśle utożsamiany ze Słowem Bożym; Pan Jezus nazwany jest "Słowem" (Ew. Jana 1.14).

Powinniśmy zauważyć, że doktryna o nieomylności dotyczy jedynie oryginalnych dokumentów. Błędne tłumaczenia, błędy w wydruku czy literówki najczęściej łatwo dostrzec. Jednak, to co oryginalnie autorzy biblijni spisali było całkowicie pozbawione błędów czy pomyłek, ze względu na to, że Duch Święty nadzorował ich działanie. Bóg jest pełen prawdy, można mu całkowicie ufać (Ew. Jana 14.6; 17.3) i takie też jest Jego Słowo (Ew. Jana 17.17).

Biblia potwierdza pełnię doskonałości w Psalmie 12.6, Psalmie 19.7; Ks. Przypowieści 30.5 oraz w wielu innych miejscach. Jest to oparte na faktach, a w rzeczywistości osądza nas (a nie odwrotnie), "Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca" (Hebrajczyków 4.12).

Biblia jest jedynym obiektywnym źródłem tego wszystkiego, co Bóg nam przekazał o sobie i swoim planie dla ludzkości. Jako że Słowo Boże jest niezawodne, Biblia jest nieomylna, pełna autorytetu, godna zaufania i wystarczająca do tego, aby zaspokoić nasze potrzeby.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że Biblia jest nieomylna? Czym jest nieomylność Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries