settings icon
share icon
Pytanie

Jakimi tytułami i nazwami określana jest Biblia?

Odpowiedź


Istnieje ponad dwanaście nazw i określeń odnośnie Biblii, zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. Poniżej znajduje się lista najbardziej znanych określeń:

Księga Zakonu (5 Księga Mojżeszowa 31.26)- „Weźcie księgę tego zakonu i połóżcie ją z boku Skrzyni Przymierza Pana, Boga waszego, i niech będzie tam świadkiem przeciwko tobie.” Biblia jest opisana jako księga pełna praw, które nadane są nie po to, aby nas zniewolić albo umniejszyć naszą relację z Bogiem, ale po to, aby uświadomić nam Bożą sprawiedliwość i wskazać na Chrystusa.

Ewangelia (Rzymian 1.16)- „Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy...” Biblia objawia nam ewangelię, dobrą nowinę na temat Pana Jezusa Chrystusa. Nasze grzechy są nam przebaczone, a zbawienie jest nam darowane dzięki ofierze Syna Bożego.

Pisma Święte (Rzymian 1.1b-2)- „Ewangelii Bożej którą [Bóg] przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych.” Biblia jest zbiorem ksiąg świętych, które są uświęcone i pełne autorytetu, ponieważ pochodzą z Bożego natchnienia.

Zakon (Prawo) Pana (Psalm 19.8)- „Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne. Uczy prostaczka mądrości.” Prawa Biblii nie powinniśmy mieszać z innymi; są to jedynie nakazy Pana i jego wyłącznie, a nie jakieś wymysły człowieka.

Słowa Żywota (Dzieje Apostolskie 7.38)- „On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi, on też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać.” Biblia jest księgą życia; każda księga, rozdział czy werset są żywe, pełne mądrości i wiedzy samego Boga.

Słowo Chrystusowe (Kolosan 3.16)- „Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych.” Słowo Chrystusowe jest przesłaniem o zbawieniu (ratunku) od grzechu poprzez Jedynego, który mógł tego dokonać.

Pismo (2 Tymoteusza 3.16)- „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.” Biblia, natchniona przez Boga, jest zbiorem pism niepodobnych do tekstów innych ksiąg. Jest to jedyna księga napisana przez ludzi natchnionych Duchem Świętym (2 Piotra 1.21).

Zwój (Psalm 40.8)- „Oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie.” W proroctwie o Jezusie, Biblia mówi o sobie jako o zwoju, który dokumentuje nieocenioną wiedzę przekazywaną z pokolenia w pokolenie.

Miecz Ducha (Efezjan 6.17)- „Weźcie też... i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.” Podobnie jak miecz, Biblia może odeprzeć wszelkie ataki i przeszyć nas Bożą prawdą. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że Słowo Boże jest ostrzejsze niż „wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca” (Hebrajczyków 4.12).

Prawda (Ew. Jana 17.17)- „Poświęć ich w prawdzie twojej, słowo twoje jest prawdą.” Biblia jest Słowem Bożym i jest prawdą. Każde słowo pochodzi od samego Boga. A skoro jest On prawdą, to jego słowo też jest prawdą.

Słowo Boże (Ew. Łukasza 11.28)- „Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.” Biblia jest jak rzeczniczka Boga, gdyż przez każdą swoją księgę do nas przemawia.

Słowo Życia (Filipian 2.16)- „Trzymajcie się mocno Słowa Życia...” Biblia objawia nam różnicę pomiędzy życiem a śmiercią- życiem wiecznym, które dostępne jest dla tych, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i śmiercią na wieki dla tych, którzy tego nie uczynili.

Słowa Pańskie (Psalm 12.6)- „Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym.” Słowa Biblii są doskonałe i bez skazy, ponieważ są słowami Pana, przepowiedzianymi przez proroków i apostołów, aby objawić Bożą miłość i chwałę.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakimi tytułami i nazwami określana jest Biblia?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries