settings icon
share icon
Pytanie

Czy doktryna o zachowaniu Słowa Bożego jest biblijna?

Odpowiedź


Doktryna o zachowaniu Słowa Bożego dotyczy tego, że Pan zachował niezmienione swoje Słowo, zgodnie z jego oryginalnym przesłaniem. Niezmienność oznacza po prostu to, że możemy ufać Pismu Świętemu, ponieważ Bóg w swojej ponadnaturalnej suwerenności doglądał procesu przekazu jego Słów przez wszystkie wieki.

Powinniśmy mieć również świadomość, że nie posiadamy oryginalnych manuskryptów czy podpisów. Dysponujemy ponad tysiącem kopii manuskryptów. Te manuskrypty różnią się między sobą, ale różnice te dotyczą małych, nieznaczących rzeczy, które w żaden sposób nie wpływają na podstawy nauki i przesłania Słowa Bożego. Różnice te występują głównie w pisowni. Oczywiście nie wpływają one na spójność Pisma, ani też nie wskazują jakoby Bóg nie zachował swojego Słowa. Badając różnice pomiędzy jednym manuskryptem a drugim możemy zauważyć i określić jakie słowo zostało oryginalnie użyte.

Starożytni skrybowie, których zadaniem było wierne przepisywanie Pisma Świętego, byli bardzo skrupulatni. Przykładem ich precyzji było liczenie wszystkich liter w danej księdze i zaznaczanie środkowej litery w księdze. Następnie liczyli wszystkie litery w kopii tekstu i zaznaczali środkową literę, aby w ten sposób upewnić się, że tekst przepisywany zgadza się z tekstem oryginalnym. Stosowali takie czaso- i pracochłonne metody, aby zachować dokładność przepisywanego tekstu z oryginałem.

Poza tym Pismo Święte potwierdza Boży plan zachowania jego Słowa. W Ew. Mateusza 5.18 Jezus mówi, „Powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.” Jezus nie mógłby złożyć takiej obietnicy, gdyby nie był pewien, że Bóg zachowa swoje Słowo. Jezus również powiedział, „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Ew. Mateusza 24,35; Ew. Marka 13.31; Ew. Łukasza 21.33). Boże Słowo nie przeminie i wypełni się to, co Bóg zaplanował.

Prorok Izajasz, natchniony Duchem Świętym stwierdził, że Boże Słowo przetrwa na wieki. „Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane.” Ani Izajasz ani Piotr nie mogliby czegoś takiego stwierdzić gdyby nie rozumieli czym jest Boża ochrona i zachowanie Pisma Świętego.

Gdy Biblia mówi, że Boże Słowo nie przeminie, nie może to oznaczać, że jest ukryte w jakiejś próżni w niebie. Boże Słowo zostało dane ludzkości i nie wypełniłoby swojego celu, gdyby nie było dla nas dostępne. „Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli” (Rzymian 15.4). Poza tym, żaden człowiek nie może dostąpić zbawienia bez przesłania ewangelii, która jest spisana w Bożym Słowie (1 Koryntian 15.3-4). Zatem, aby zwiastować ewangelię „na krańce świata” (Dzieje Apostolskie 13.47), Słowo musi być zachowane. Jeśli Pismo Święte w sposób ponadnaturalny nie zostałoby zachowane, to w żaden sposób nie byłoby możliwe zapewnienie spójności przesłania ewangelii.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy doktryna o zachowaniu Słowa Bożego jest biblijna?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries