settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest biblijne znaczenie numeru siedem?

Odpowiedź


Przez całą Biblię, Bóg często nadaje symboliczne znaczenie przyziemnym przedmiotom lub koncepcjom. Na przykład, w 1 Ks. Mojżeszowej 9.12-16 Bóg czyni tęczę na znak Jego obietnicy z Noem (rozciągając ją na całą ludzkość), że ponownie nie zatopi już całej ziemi. Bóg używa chleba jako przedstawienia Jego obecności ze swoim ludem (4 Ks. Mojżeszowa 4.7); dar życia wiecznego (Ew. Jana 6.35); i złamanego ciała Chrystusa, poświęconego za nasze grzechy (Ew. Mateusza 26.26).Tęcza i chleb są oczywistymi symbolami w Piśmie Świętym. Wydaje się, że niektóre liczby w Biblii mają mniej oczywiste znaczenia, zwłaszcza liczba 7, która czasami jest szczególnie podkreślona w tekście.

Pierwsze użycie liczby 7 w Biblii odnosi się do tygodniowego aktu stworzenia w 1 rozdziale 1 Ks. Mojżeszowej. Bóg spędza sześć dni, tworząc niebo i ziemię, a potem odpoczywa siódmego dnia. To jest nasz szablon na siódmy dzień tygodnia, praktykowany na całym świecie do dnia dzisiejszego. Siódmy dzień ma być "wydzielonym" dniem dla Izraela; sabat był świętym dniem odpoczynku (5 Ks. Mojżeszowa 5.12).

Zatem już od samego początku Biblii, numer 7 był identyfikowany z czymś co jest "ukończone" czy "pełne." Od tamtego czasu, to połączenie trwa, jako że liczba 7 często znajduje się w kontekstach dotyczących kompletności czy boskiej doskonałości. Widzimy nakaz dla zwierząt, aby miały przynajmniej siedem dni zanim zostaną złożone na ofiarę (2 Ks. Mojżeszowa 22.30), nakaz dla trędowatego Naamana, aby umył się w Rzece Jordan zanurzając się siedmiokrotnie, aby uzyskać całkowite oczyszczenie (2 Ks. Królewska 5.10), i nakaz dla Jozuego, aby obchodził Jerycho przez siedem dni (i siódmego dnia, aby obszedł je siedmiokrotnie) i aby siedmiu kapłanów dęło w trąby na zewnątrz murów miasta (Ks. Jozuego 6.3-4). W tych przypadkach, 7 wskazuje na pewnego rodzaju zakończenie: boski obowiązek jest spełniony.

Co ciekawe, człowiek został stworzony szóstego dnia stworzenia. W niektórych fragmentach Biblii liczba 6 jest związana z ludzkością. W Ks. Objawienia „liczba bestii” nazywana jest „liczbą człowieka.” "A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć" (Ks. Objawienia 13.18). Jeśli liczba Boża to 7, to człowieka 6. Szóstce zawsze brakuje do siedmiu, tak jak „wszyscy zgrzeszyli i brakuje im chwały Bożej” (Rzymian 3.23). Człowiek nie jest Bogiem, tak jak 6 nie jest 7.

W Biblii często pojawia się seria siedmiu rzeczy. Na przykład, znajdujemy siedem par każdego czystego zwierzęcia w arce (1 Ks. Mojżeszowa 7.2); świecznik przybytku z siedmioma ramionami (2 Ks. Mojżeszowa 25.37); siedem cech Mesjasza w Ks. Izajasza 11.2; siedem znaków w Ew. Jana; siedem rzeczy, których Pan nienawidzi w Ks. Przyp. Salomona 6.16; siedem przypowieści w Ew. Mateusza 13 i siedem nieszczęść w Ew. Mateusza 23.

Wielokrotność 7 również figuruje w biblijnej narracji: proroctwo „siedemdziesiąt tygodni” z Ks. Daniela 9.24 dotyczy 490 lat (7 razy 7 razy 10). Ks. Jeremiasza 29.10 przepowiadała, że niewola babilońska będzie trwać siedemdziesiąt lat (7 razy 10). Według 3 Ks. Mojżeszowej 25.8, Rok Jubileuszowy miał się rozpocząć po upływie co czterdziestego dziewiątego roku (7 razy 7).

Czasem symbolizm 7 jest wielkim dla nas pocieszeniem: Jezus jest siedmiokrotnym "Ja Jestem" w Ew. Jana. Innym razem rzuca nam to wyzwaniem: Jezus powiedział Piotrowi, aby przebaczył złoczyńcy "siedemdziesiąt siedem" razy (Ew. Mateusza 18.22). I istnieją też fragmenty w których liczba 7 związana jest z Bożym sądem: siedem czasz gniewu Bożego na przykład (Ks. Objawienia 16.1) czy Boże ostrzeżenie wobec Izraela w 3 Ks. Mojżeszowej 26.18.

Mówiąc o Ks. Objawienia, liczba 7 użyta jest tam ponad pięćdziesiąt razy w różnych kontekstach: jest siedem listów do siedmiu kościołów w Azji i siedem duchów przed Bożym tronem (Ks. Objawienia 1.4), siedem świeczników (Ks. Objawienia 1.12), siedem gwiazd w prawicy Chrystusa (Ks. Objawienia 1.16), siedem pieczęci sądu Bożego (Ks. Objawienia 5.1), siedem aniołów z siedmioma trąbami (Ks. Objawienia 8.2) itd. Prawdopodobnie, liczba 7 ponownie reprezentuje kompletność czy totalność: siedem kościołów reprezentuje kompletność ciała Chrystusa, siedem pieczęci na zwoju reprezentuje pełnię Bożej kary na grzesznej ziemi itd. I oczywiście sama Ks. Objawienia, ze wszystkimi swoimi 7-kami jest zwieńczeniem Słowa Bożego dla człowieka. Z Ks. Objawienia, Słowo było kompletne (Ks. Objawienia 22.18).

Podsumowując, liczba 7 jest używana w Biblii ponad siedemset razy. Jeśli włączymy również słowa związane z siódemką (terminy takie jak siedmiokroć czy siedemdziesiąt czy siedemset) to wynik jest wyższy. Oczywiście, nie każdy przykład liczby 7 w Biblii niesie głębsze znaczenie. Czasami 7 to tylko 7 i musimy być ostrożni przy dołączaniu znaczeń symbolicznych do każdego tekstu, zwłaszcza gdy Pismo Święte nie mówi wyraźnie o takich znaczeniach. Jednak są sytuacje, gdy wydaje się, że Bóg komunikuje ideę boskiej kompletności, doskonałości i pełni poprzez użycie liczby 7.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Numer siedem, numer 7?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries