settings icon
share icon
Pytanie

Czy cuda, o jakich czytamy w Biblii, powinniśmy interpretować dosłownie?

Odpowiedź


Tak, cuda opisane w Biblii powinniśmy interpretować dosłownie. Całe Pismo powinniśmy brać dosłownie, z wyjątkiem tych fragmentów, których znaczenie od początku było symboliczne. Przykładem symbolicznej interpretacji jest Psalm 17.8. Nie jesteśmy jabłkami w oczach Boga- w sensie dosłownym, ani też Bóg w sensie dosłownym nie posiada skrzydeł. Lecz cuda nie są wydarzeniami symbolicznymi; są to sytuacje, które rzeczywiście się wydarzyły. Każdy z cudów biblijnych ma jakiś cel i wypełnia coś, czego nie można byłoby osiągnąć w inny sposób.

Najwcześniejszym cudem, który miał też najbardziej doniosłe znaczenie był akt stworzenia. Bóg stworzył wszystko ex nihilo- z niczego- i każda stworzona rzecz potwierdzała jego moc. 2 Księga Mojżeszowa wypełniona jest cudami, jakie Bóg wykorzystał, aby wypełnić swoją wolę. Plagi egipskie, zmiana wód Nilu w krew (2 Księga Mojżeszowa 7.17), kończąc na śmierci wszystkich pierworodnych Egiptu (2 Księga Mojżeszowa 12.12), były dosłownymi wydarzeniami, które spowodowały, że faraon wypuścił na wolność Izraelitów. Gdyby plagi tak naprawdę nie wybuchły, to z jakiego powodu faraon miałby wypuścić swoich niewolników? Gdyby śmierć pierworodnych nie miała miejsca, to Bóg tej nocy nie przechadzałby się pośród Egipcjan i nie nakazał Izraelitom, aby pomazali krwią swoje odrzwia. Gdyby te wydarzenia rzeczywiście nie miały miejsca, to zapowiedź przelania krwi Jezusa na krzyżu byłoby zaprzepaszczone, co z kolei poddawałoby w wątpliwość kwestię jego ukrzyżowania. Gdy zaczynamy wątpić w prawdziwość jakiegokolwiek cudu, podważamy wszystko to, co napisane jest w Biblii, co ostatecznie sprawia, że zaczynamy wątpić w całe Pismo Święte.

Jednym z najbardziej znanych cudów jest rozstąpienie się Morza Czerwonego (2 Księga Mojżeszowa 14), kiedy to faraon i jego armia zatonęli. Gdyby to wydarzenie było jedynie symboliczne, to czy moglibyśmy wierzyć w jego zakończenie? Czy Izraelici rzeczywiście opuścili Egipt? Czy armia faraona faktycznie poszła za nimi, i jeśli tak, to jak Izraelitom udało się uciec? Psalm 78 jest jednym z fragmentów, gdzie Bóg przypomina Izraelitom o cudzie jakiego dokonał uwalniając ich spod niewoli egipskiej. Cuda te uświadomiły również pobliskim narodom to, kim jest Bóg Jahwe i udowodniły im, że On jest Jedynym, Prawdziwym Bogiem (Księga Jozuego 2.10). Pogańskie bożki zrobione z drewna czy kamienia nie miały mocy czynienia takich cudów.

W Nowym Testamencie Jezus dokonał wielu cudów, zaczynając od tego, jakiego dokonał podczas wesela w Kanie Galilejskiej, zamieniając wodę w wino (Ew. Jana 2.1-10). Prawdopodobnie jednym z najbardziej spektakularnych cudów było wskrzeszenie Łazarza z martwych, cztery dni po jego śmierci (Ew. Jana 11). Wszystkie cuda jakich dokonał Jezus miały potwierdzać to, kim On był- Synem Bożym. Gdy uciszył burzę- o czym czytamy w Ew. Mateusza 8, to widzimy że nawet jego uczniowie byli tym oszołomieni. „Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: Kim jest Ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne” (werset 27). Gdyby cuda Jezusa nie były prawdziwe, to wszystkie relacje ewangeliczne mówiące o uzdrowieniach Jezusa byłyby jedynie ciekawymi historyjkami, a ci ludzie pozostaliby ze swoimi przypadłościami, podważając tym samym jego współczucie (Ew. Mateusza 14.14; 10.34; Ew. Marka 1.41). Gdyby rzeczywiście nie nakarmił tysiąca ludzi kilkoma chlebkami i rybami, to ci ludzie nadal byliby głodni a słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się” (Ew. Jana 6.26) nie miałyby żadnego znaczenia. Lecz Jezus rzeczywiście uzdrawiał, rozmnożył chleb dla tysięcy, zamienił wodę w wino i wzbudził Łazarza z martwych. W Ew. Jana 2.23 czytamy, że wielu uwierzyło w niego ponieważ widziało jak wiele dokonywał cudów.

Wszystkie cuda miały swój cel- miały potwierdzić, że nikt nie jest jak Bóg, że On ma całkowitą kontrolę nad stworzeniem i jeśli potrafi dokonać wszystkich tych cudów, to nie ma żadnej rzeczy w naszym życiu, która nie byłaby dla niego możliwa. On chce, abyśmy ufali mu i wiedzieli, że potrafi czynić cuda także w naszym życiu. Gdyby cuda się nie wydarzyły, to jak moglibyśmy wierzyć w cokolwiek co Biblia mówi? Jak moglibyśmy ufać Dobrej Nowinie dotyczącej życia wiecznego z Chrystusem? Gdy zaczynamy podważać prawdziwość jakiejkolwiek części Biblii, to całe Słowo Boże staje się wątpliwe, otwierając tym samym przystęp szatana do tego, aby wtłaczał w nas kłamstwa i rozsiewał zwątpienie, a tym samym nas zniszczył (1 Piotra 5.8). Biblia powinna być czytana i rozumiana dosłownie, i dotyczy to również relacji związanych z cudami.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy cuda, o jakich czytamy w Biblii, powinniśmy interpretować dosłownie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries